Obraduje rząd

Rząd na rozpoczętym po godz. 11 pierwszym w tym w roku posiedzeniu, zajmie się założeniami polskiej polityki zagranicznej na rok 2010. Rada Ministrów ma też pracować nad założeniami projektu ustawy o kredycie konsumenckim.

Założenia do projektu ustawy o kredycie konsumenckim przygotował prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zmiany są konieczne w związku z wdrożeniem unijnej dyrektywy w sprawie umów o kredyt konsumencki z kwietnia 2008 r. Państwa członkowskie, w tym także Polska, mają obowiązek implementacji nowych przepisów do 11 czerwca 2010 r. Obecnie za kredyt konsumencki uważa się kredyty do wysokości 80 000 zł.

Zgodnie z projektem (zamieszczonym na stronie internetowej UOKiK) nowa ustawa miałaby objąć swoim zakresem kredyty do wysokości 75 tys. euro, czyli 255 550 złotych (po przeliczeniu na złotówki zgodnie z kursem NBP z 23 kwietnia 2008 roku, czyli z dnia wejścia w życie dyrektywy).

Dyrektywa zawiera szczegółowe regulacje dotyczące m.in.: informacji podawanych w reklamie, informacji podawanych przed zawarciem umowy, informacji, które należy zawrzeć w umowach o kredyt, prawa do odstąpienia od umowy, przedterminowej spłaty kredytu. W związku z dyrektywą Polska musi m.in. wydłużyć z 10 do 14 dni okres, w jakim konsument może odstąpić od umowy kredytu. Dyrektywa przewiduje także prawo kredytodawcy do otrzymania rekompensaty w przypadku przedterminowej spłaty (0,5 proc. lub 1 proc. spłaconej przed terminem kwoty).

Ministrowie omówią też założenia do projektu nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Dzięki zmianom w prawie dokumenty KRS w wersji elektronicznej będą miały moc dokumentów urzędowych, czyli taką, jaką mają dokumenty w postaci "papierowej". Dostęp do informacji KRS, a także dostęp do dokumentów, będzie możliwy przez internet.

Nadanie dokumentom "elektronicznym" ważności dokumentów urzędowych będzie możliwe dzięki wyposażeniu ich w szczególne znaczniki, które umożliwią weryfikację danych uzyskanych tą drogą. Dostęp do wszystkich aktualnych danych wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, w tym również do rejestru dłużników niewypłacalnych (RDN), ma być powszechny i bezpłatny.

Nowela zmieni też sposób rejestracji numeru identyfikacji podatkowej (NIP), który będzie wpisywany do rejestru przedsiębiorców "z urzędu", bezpośrednio po uzyskaniu przez sąd rejestrowy informacji o jego nadaniu przez urząd skarbowy. Zakłada się, że wpis nie będzie podlegał opłacie sądowej.

Rząd ma przyjąć zmiany w uchwale dotyczącej polskiego kontyngentu policyjnego biorącego udział w misji policyjnej UE w Bośni i Hercegowinie (chodzi o wydłużenie okresu stacjonowania tego kontyngentu do końca 2011 roku).

Rada Ministrów będzie się też zajmowała programem "Solidarność pokoleń", który dotyczy zwiększenia aktywności zawodowej osób powyżej 50. roku życia.

Rząd zajmie się ponadto projektem nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Ministrowie rozpatrzą projekt noweli ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (chodzi m.in. o zwiększenie skuteczności działań kontrolnych prowadzonych przez nadzór budowlanych).

Rada Ministrów rozpatrzy też zmiany rozporządzeń w sprawie starachowickiej i łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej oraz projekt rozporządzenia w sprawie funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w służbie celnej.

Ministrowie wysłuchają informacji na temat polityki rozwoju, a także - zwyczajowo - informacji na temat wykorzystania unijnych funduszy.

 

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
Pobieranie... Pobieranie...

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8°C Środa
rano
13°C Środa
dzień
15°C Środa
wieczór
12°C Czwartek
noc
wiecej »