Świadectwo z PESEL-em?

MEN chce, by każda szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna opracowała własny wzór świadectwa oraz by na wszystkich świadectwach umieszczane były numery PESEL uczniów. Zapisano to w projekcie nowego rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, który skierowano do uzgodnień międzyresortowych i uzgodnień społecznych, zobowiązanie szkół do opracowania własnych wzorów świadectw "jest kolejnym działaniem mającym na celu zwiększenie samodzielności szkół, a tym samym zwiększenie odpowiedzialności szkół".

Wzory świadectw opracowane przez szkoły będą zatwierdzane przez organy prowadzące. Jednocześnie określono niezbędne elementy, jakie powinno zawierać każde świadectwo szkolne. Wśród nich - obok imienia i nazwiska ucznia, daty jego urodzenia, klasy i nazwy szkoły - umieszczany ma być m.in. numer PESEL ucznia. Zachowana zostanie zasada, że na świadectwach z wyróżnieniem umieszczany będzie, tak jak obecnie, biało-czerwony pionowy pasek.

Zachowana ma też być dotychczasowa kolorystyka świadectw ukończenia szkoły (dla świadectwa ukończenia szkoły podstawowej jest to kolor niebieski, ukończenia gimnazjum - pomarańczowy, ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej - żółty, a ukończenia liceum lub technikum - różowy).

W uzasadnieniu do projektu zaznaczono, że już obecnie szkoły, które tego chcą, mogą wydawać świadectwa szkolne na drukach według własnego wzoru, ale wzór ten musi być zatwierdzony przez kuratora oświaty.

Z kolei ze świadectw ukończenia szkół zawodowych - zasadniczej szkoły zawodowej i technikum - zniknie nazwa zawodu, w kierunku którego uczył się absolwent. MEN przypomina, że świadectwo potwierdza poziom wykształcenia, a nie kwalifikacje w zawodzie. Te potwierdza odrębny dokument - dyplom potwierdzający kwalifikacje, wydawany przez okręgowe komisje egzaminacyjne po zdaniu odpowiedniego egzaminu.

"Proponowana zmiana wynika z faktu, że pracodawcy odbierają świadectwa ukończenia wyżej wymienionych typów szkół jako potwierdzenie pełnych kwalifikacji" - napisano w uzasadnieniu do projektu.

Zmianie ulegną też świadectwa maturalne. Związane jest to z wprowadzaniem obowiązkowego egzaminu pisemnego z matematyki, obok egzaminów z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Dotyczyć będzie to maturzystów, którzy będą po raz pierwszy zdawać egzamin dojrzałości wiosną tego roku.

Ci maturzyści, którzy zdawali egzamin w latach ubiegłych, a będą chcieli poprawić wynik egzaminu lub zdawać egzamin z dodatkowego przedmiotu (mają prawo robić to przez pięć kolejnych lat), otrzymają świadectwo wydane według starego wzoru.

Specjalne dokumenty-informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole dostawać będą dzieci 5-letnie i 6-letnie po rocznym przygotowaniu w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, punkcie przedszkolnym lub zespole wychowania przedszkolnego. MEN przygotowało wzór takiej informacji. Jak tłumaczy resort, dzięki temu rodzice, nauczyciele i pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych będą mogli uzyskać pełną wiedzę na temat sytuacji każdego dziecka.

Autorzy projektu rozporządzenia w sprawie świadectw chcą, by część przepisów weszła w życie z dniem 1 września 2010 r., a część wcześniej - po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia w Dzienniku Ustaw.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
8°C Poniedziałek
dzień
10°C Poniedziałek
wieczór
9°C Wtorek
noc
6°C Wtorek
rano
wiecej »