Apel o rozwiązanie sytuacji na Bliskim Wschodzie

"Ponawiam mój osobisty apel o pilne i skoordynowane działania międzynarodowe w celu rozwiązania napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie, szczególnie w Ziemi Świętej, zanim te konflikty doprowadzą do większego rozlewu krwi" – powiedział Benedykt XVI w Pałacu Sportu „Eleftheria” w Nikozji.

Papież wyraził nadzieję, że w coraz większym stopniu będą przestrzegane prawa chrześcijan, w „tym prawo do wolności wyznania i wolności religijnej i że nigdy więcej nie będziecie cierpieć jakiejkolwiek dyskryminacji”. Ojciec Święty wręczył dziś instrumentum laboris Zgromadzenia Specjalnego Synodu Biskupów dla Bliskiego Wschodu, które odbędzie się w październiku br.

Tekst wręczonego dokumentu zawiera swego rodzaju credo katolickich Kościołów Bliskiego Wschodu dotyczące ich wspólnego początku w starożytnej wspólnocie jerozolimskiej i wymogów ewangelicznego świadectwa wobec współczesności. Wspomina się o trudnych warunkach, w jakich żyją podzielone wspólnoty chrześcijańskie pośród muzułmańskiej większości. Jako szczególnie trudne kwestie wymienia się izraelską okupację terytoriów palestyńskich i sytuację w Iraku. Dokument zachęca wiernych do wychodzenia z mentalności getta, podejmowania dialogu z wyznawcami innych religii oraz starań na rzecz zdrowej świeckości państwa i równości wszystkich obywateli.

Wśród zaleceń dotyczących życia kościelnego warto wymienić kwestie jedności eklezjalnej, współpracy laikatu z duchowieństwem, przekazu wiary młodym pokoleniom oraz odnowy liturgicznej, łącznie z potrzebą ujednolicenia kalendarza świąt chrześcijańskich, zwłaszcza Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Przypomina się, że wyznawcy Chrystusa powinni być zaczynem pokoju i jedności, także w wymiarze społecznym i politycznym. Stąd zachodzi potrzeba przezwyciężania istniejących uprzedzeń, które stanowią pożywkę m.in. dla międzynarodowego terroryzmu. Z drugiej zaś strony należy przeciwdziałać zjawisku laicyzacji, które godzi zarówno w ducha wiary, jak i w integralność rodziny.

Przed wręczeniem Instrumentum laboris radzie Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów Papież podziękował za trud wkładany w przygotowania synodalnych obrad. Szczególnie podkreślił wkład w dokument, jaki dał zamordowany 3 czerwca w Turcji bp Luigi Padovese. Zabiegał on o wzajemne zrozumienie na polu międzyreligijnym i kulturalnym oraz dialog między Kościołami. Jego tragiczna śmierć przypomina o powołaniu wszystkich chrześcijan do odważnego świadectwa.


Publikujemy tekst papieskiego przemówienia

Drodzy bracia i siostry w Chrystusie,

Dziękuję arcybiskupowi Eterovićowi za miłe słowa i ponawiam pozdrowienie was wszystkich, przybyłych tu w związku z rozpoczęciem najbliższego Zgromadzenia Specjalnego Synodu Biskupów dla Bliskiego Wschodu. Dziękuję za wszystkie prace, które zostały już zrealizowane w oczekiwaniu na zgromadzenie synodalne i obiecuję wam wsparcie mojej modlitwy, kiedy wkraczacie w końcową fazę przygotowań.

Wybrane motto Zgromadzenia mówi nam o komunii i świadectwie, przypominając jak członkowie pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej „byli jednego serca i jednego ducha”. W centrum jedności Kościoła znajduje się Eucharystia, nieoceniony dar Chrystusa dla swojego ludu i centralny punkt naszej dzisiejszej liturgii, w tę uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej. Tak więc nie jest pozbawiona znaczenia dzisiejsza data wybrana na przekazanie Instrumentum laboris Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów.

Bliski Wschód zajmuje szczególne miejsce w sercach wszystkich chrześcijan, ponieważ właśnie tam, Bóg pierwszy dał się poznać naszym ojcom w wierze. Od czasu, kiedy Abraham wyruszył z Ur chaldejskiego, będąc posłusznym wezwaniu Pana aż do śmierci i zmartwychwstania Jezusa, Boże dzieło zbawcze zostało dokonane przez poszczególnych ludzi i narody w waszych ojczyznach. Od tego czasu orędzie Ewangelii rozprzestrzeniło się na cały świat, ale chrześcijanie na całym świecie nadal patrzą na Bliski Wschód ze szczególnym szacunkiem, ze względu na patriarchów i proroków, apostołów i męczenników, którym tak wiele zawdzięczamy, na mężczyzn i kobiety, którzy usłyszeli słowo Boga, dawali jemu świadectwo i przekazali je nam, którzy należymy do wielkiej rodziny Kościoła.

Zwołane na wasze żądanie Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów będzie się starało pogłębić więzi komunii między członkami waszych Kościołów lokalnych, a także komunii tychże Kościołów między sobą oraz z Kościołem powszechnym. Zgromadzenie to pragnie też was pobudzić do świadectwa wiary w Chrystusa, które składacie w krajach, gdzie ta wiara się zrodziła i wzrosła. Wiadomo też, że niektórzy z was znoszą wielkie trudności ze względu na obecną sytuację w regionie. Specjalne Zgromadzenie stanowi okazję dla chrześcijan z reszty świata by ofiarować swym braciom i siostrom na Bliskim Wschodzie duchowe wsparcie i solidarność.

Jest to okazja, aby podkreślić istotną wartość chrześcijańskiej obecności i świadectwa w krajach Biblii, nie tylko dla wspólnoty chrześcijańskiej na całym świecie, ale także dla sąsiadów i współobywateli. Na niezliczone sposoby przyczyniacie się do dobra wspólnego, na przykład poprzez edukację, opiekę nad chorymi i pomoc społeczną, pracujecie na rzecz budowania społeczeństwa. Chcecie żyć w pokoju i zgodzie z waszymi sąsiadami, Żydami i muzułmanami. Często, działacie jako budujący pokój w trudnym procesie pojednania. Zasługujecie na uznanie za wypełnianą przez was nieocenioną rolę. Mam mocną nadzieję, że w coraz większym stopniu będą przestrzegane wasze prawa, w tym prawo do wolności wyznania i wolności religijnej i że nigdy więcej nie będziecie cierpieć jakiejkolwiek dyskryminacji.

Modlę się, aby prace Specjalnego Zgromadzenia pomogły zwrócić uwagę społeczności międzynarodowej na los tych chrześcijan na Bliskim Wschodzie, którzy cierpią za swoje przekonania, aby można było znaleźć sprawiedliwe i trwałe rozwiązania konfliktów, które spowodowały tak wiele trudności. W sprawie tej poważnej kwestii ponawiam mój osobisty apel o pilne i skoordynowane działania międzynarodowe w celu rozwiązania napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie, szczególnie w Ziemi Świętej, zanim te konflikty doprowadzą do większego rozlewu krwi.

Z tych myślami, przekazuję wam teraz Instrumentum laboris Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów dla Bliskiego Wschodu. Niech Bóg obficie błogosławi waszym pracom! Niech Bóg błogosławi wszystkie narody na Bliskim Wschodzie!

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
26°C Sobota
noc
21°C Sobota
rano
29°C Sobota
dzień
29°C Sobota
wieczór
wiecej »