Ofensywa legislacyjna PO

Projekty dotyczące żłobków, opieki zastępczej i szkolnictwa wyższego - to trzy kluczowe elementy pakietu ustaw społeczno-cywilizacyjnych, nad którymi posłowie PO będą pracować w Sejmie w pierwszej kolejności. To pierwszy etap zapowiedzianej przez polityków PO ofensywy legislacyjnej.

"Pakiet społeczno-cywilizacyjny obejmuje kilka ustaw i kluczowe dla tego pakietu są trzy ustawy - tzw. ustawa żłobkowa, ustawa o opiece zastępczej oraz ustawa dotycząca szkolnictwa wyższego" - powiedziała we wtorek na konferencji prasowej posłanka PO Agnieszka Kozłowska-Rajewicz. Przypomniała, że te ustawy zostały już przyjęte przez Radę Ministrów.

Rzecznik klubu PO Andrzej Halicki zapowiedział, że jest to pierwszy z etapów ofensywy legislacyjnej Platformy - będzie ona realizowana w najbliższych miesiącach.

Poinformował, że prace nad ustawami dot. żłobków oraz opieki zastępczej zostaną podjęte już na najbliższym posiedzeniu Sejmu - w piątek. Projekt nowelizacji ustawy dotyczący szkolnictwa wyższego zostanie rozpatrzony na następnym posiedzeniu Sejmu.

Kozłowska-Rajewicz podkreśliła, że dzięki tzw. ustawie żłobkowej łatwiej będzie założyć żłobek, dzięki czemu tego typu placówki będą bardziej dostępne.

W tej chwili do żłobków chodzi tylko 2 proc. dzieci. Obecnie żłobek jest rodzajem zakładu opieki zdrowotnej i podlega Ministerstwu Zdrowia. Oznacza to, że wszelkie czynności opiekuńcze nad dzieckiem są świadczeniami zdrowotnymi, a zakładanie żłobków jest skomplikowane i kosztowne. Gdy projektowana ustawa wejdzie w życie, nadzór nad placówkami będzie sprawować resort pracy, przepisy będą uproszczone, a wymagania, np. lokalowe, zostaną znacznie obniżone w stosunku do obecnie obowiązujących.

Projekt tzw. ustawy żłobkowej przewiduje, że jako formy opieki dla najmłodszych dzieci funkcjonować będą żłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun i niania. W projekcie przewidziano też zachęty dla pracodawców do tworzenia przyzakładowych żłobków i klubów dziecięcych.

Natomiast dzięki projektowi ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - według posłanki PO - powstawać ma więcej zawodowych rodzin zastępczych; powołane zostaną też instytucje asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej opieki zastępczej.

Projekt przewiduje m.in. stopniowe wyeliminowane dużych placówek opiekuńczych, docelowo mają pozostać jedynie małe domy dziecka, najwyżej dla 14 wychowanków, tylko dla dzieci od 10. roku życia, wymagających szczególnej opieki lub działań terapeutycznych, które mają trudności w przystosowaniu się do życia rodzinnego.

Zdaniem Kozłowskiej-Rajewicz, projektowana tzw. ustawa żłobkowa jest jedną z najnowocześniejszych w Europie. "Wysuwamy się tutaj na lidera" - podkreśliła. Jak dodała, ustawa o pieczy zastępczej "wprowadza duszę do instytucji, które w tej chwili są kompletnie bezduszne".

"Te dwie ustawy w sposób systemowy zmieniają nie tylko organizację, ale także filozofię polityki społecznej państwa" - oceniła posłanka PO.

Halicki wyraził nadzieję, że te projekty zostaną w pełnej zgodzie z opozycją przyjęte przez Sejm. "To są bardzo potrzebne projekty" - przekonywał.

Z kolei projekt nowelizacji reformujący szkolnictwo wyższe w Polsce przewiduje zwiększenie autonomii uczelni - w tym samodzielne tworzenie przez nie programów studiów, skrócenie procedury habilitacyjnej oraz ograniczenie wieloetatowości na uczelniach. Nowelę przyjął już rząd.

Projekt przewiduje, że uczelnie przy wsparciu autorytetów naukowych, pracodawców i ekspertów w dziedzinie gospodarki będą mogły samodzielnie tworzyć programy studiów. Nowe przepisy wprowadzają natomiast tzw. ramy kwalifikacji, które opisują efekty kształcenia. Nowelizacja zakłada też zniesienie wymogu zatwierdzania regulaminów studiów i statutów uczelni przez ministra.

Poza tym do projektu nowelizacji ustawy wprowadzono katalog bezpłatnych usług edukacyjnych, świadczonych studentom uczelni płatnych i bezpłatnych. Zwiększeniu ochrony praw studenta mają zaś służyć umowy cywilno-prawne między uczelnią a studentami studiów stacjonarnych na uczelniach publicznych.

Projekt przewiduje, że wszystkie uczelnie publiczne będą otrzymywać dotację statutową z budżetu państwa na dotychczasowych zasadach. Ponadto wprowadzone zostaną dwa alternatywne sposoby powoływania rektorów uczelni i kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych - będą oni wyłaniani w drodze konkursu lub wyboru.

Kolejne pakiety w ramach ofensywy legislacyjnej Platformy - jak zapowiedział Halicki - będą dotyczyły finansów, deregulacji i zdrowia.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
5°C Środa
rano
11°C Środa
dzień
13°C Środa
wieczór
10°C Czwartek
noc
wiecej »