Benedykt XVI o głoszeniu Chrystusa

„Głoszenie Jezusa Chrystusa jest pierwszym i głównym czynnikiem rozwoju” – stwierdził Benedykt XVI w przesłaniu skierowanym na ręce przewodniczącego Papieskiej Rady „Iustitia et Pax”, kardynała Petera Kodwo Appiaha Turksona. W Watykanie obraduje sesja plenarna tej dykasterii.

Ojciec Święty podkreślił, iż we współczesnym świecie, w obliczu niesprawiedliwości i silnych nierówności wyczuwa się wielkie oczekiwanie na słowa nadziei, pełni życia, wskazania na Tego, który może zbawić ludzkość z doświadczanego przez nią radykalnego zła. Przypomniał, że pierwszym i głównym czynnikiem rozwoju jest głoszenie Jezusa Chrystusa. „Dzięki niemu można kroczyć drogą integralnego ludzkiego rozwoju z zapałem miłości i mądrością prawdy w świecie, w którym często kłamstwo zakłada zasadzkę na człowieka, społeczeństwo, dzielenie się dobrami” – napisał Ojciec Święty. Podkreślił konieczność życia „miłością w prawdzie”. „Jedynie z miłością, wspieraną przez nadzieję i oświeconą światłem wiary i rozumu można osiągnąć cele integralnego wyzwolenia człowieka i powszechnej sprawiedliwości” – zaznaczył papież.

Benedykt XVI przypomniał, że zdolność ludzi wierzących do wypełniania funkcji prorockiej, do odnawiania kultury i instytucji publicznych zależy od ich życia wewnętrznego: medytacji Słowa Bożego, regularnego uczestnictwa w sakramentach i komunii z mądrością pochodzącą z wysoka. Dzięki życiu wiarą etos poszczególnych narodów może być wsparty na solidnych fundamentach, umacniających zgodę społeczną i uzasadniających reguły postępowania. Papież wyraził przekonanie, że Kościół potrzebuje nauki społecznej, aby pomóc naszej cywilizacji i ludzkiemu rozumowi w zrozumieniu całej złożoności otaczającego nas świata oraz wielkości godności każdej osoby.

Ojciec Święty zachęcił uczestników sesji plenarnej Papieskiej Rady „Iustitia et Pax” do zwrócenia uwagi na brak równowagi społecznej między poszczególnymi warstwami, krajami, między zasobami a ludami ubogimi, między techniką a etyką. Jak zauważył problemy nie zanikły one w obecnym kontekście globalizacji. „Zmieniły się podmioty, wymiary problemów, ale koordynacja między państwami, często nieadekwatna, ponieważ dążąca do równowagi sił, a nie solidarności, pozostawia przestrzeń na nowe nierówności, na niebezpieczeństwo dominacji grup ekonomicznych i finansowych dyktujących – a mają zamiar nadal to czynić – wydarzenia polityczne ze szkodą dla powszechnego dobra wspólnego” – stwierdza Benedykt XVI.

Papież wskazuje na pilną konieczność formacji katolików świeckich w dziedzinie nauki społecznej Kościoła. Przypomina, że działania na rzecz sprawiedliwego ładu społecznego są nade wszystko ich obowiązkiem. Jednocześnie zadaniem biskupów i kapłanów jest dzieło oczyszczania sumień oraz wspieranie i pomoc duchowa w konsekwentnym świadectwie katolików świeckich w życiu społecznym. Ojciec Święty podkreśla konieczność głębokiego zrozumienia nauki społecznej Kościoła w powiązaniu z całym dziedzictwem teologicznym i głębokim zakorzenieniu w potwierdzeniu transcendentnej godności człowieka, w obronie życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci, w obronie wolności religijnej.

Benedykt XVI zaapelował do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Rady „Iustitia et Pax”, by pilnie śledzili wyzwania przed jakimi staje nauka społeczna Kościoła. Wskazał, że stosowne byłoby tworzenie ośrodków i instytutów studiujących, upowszechniających i realizujących naukę społeczną Kościoła w świecie. Wskazał, iż dykasteria ta powinna także zwrócić uwagę na upowszechnianie treści nauki społecznej Kościoła, nie tylko w tradycyjnych programach kształcenia, ale także w wielkich ośrodkach formowania myśli światowej, w tym wielkich organów prasy świeckiej, uniwersytetach, ośrodkach refleksji gospodarczej i społecznej.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
10°C Piątek
noc
8°C Piątek
rano
11°C Piątek
dzień
12°C Piątek
wieczór
wiecej »