Stołeczne obchody beatyfikacji Jana Pawła II

Czuwania modlitewne, Msze św. dziękczynne, konkursy, gry, rajdy i konferencje naukowe – złożą się na trzymiesięczny program warszawskich przygotowań i obchodów beatyfikacyjnych Jana Pawła II.

Za szereg inicjatyw odpowiadać będą m.in. Centrum Opatrzności Bożej, Centrum Jana Pawła II, Kuria Metropolitalna Warszawska i stołeczne parafie.

Warszawski program obchodów beatyfikacji Jana Pawła II będzie się składał z trzech etapów: inicjatyw zapowiadanych na okres przed 1 maja, świętowania beatyfikacji w dniu wyniesienia Papieża-Polaka na ołtarze oraz uroczystości dziękczynnych, które potrwają przez cały maj i będą połączone z obchodami IV Dnia Dziękczynienia w czerwcu.

Przygotowania do beatyfikacji

1 kwietnia na Placu Piłsudskiego odbędzie się finał projektu „Most” Centrum Myśli Jana Pawła II, skierowanego do dzieci urodzonych 6 lat temu, w roku śmierci Jana Pawła II, oraz do ich rodziców i opiekunów. Inicjatywie będą towarzyszyć słowa „Każdy mały jest wielki”. Realizacja tego programu odbędzie się w marcu w 60 wybranych szkołach i przedszkolach archidiecezji warszawskiej. W czasie tego spotkania 1 kwietnia organizatorzy zbudują na Placu symboliczny most pokoleń, które połączy osoba Jana Pawła II. 2 kwietnia odbywać się będą zajęcia edukacyjne dla rodzin i dzieci.

Z piątku na sobotę 1-2 kwietnia, w 6. rocznicę śmierci Jana Pawła II w parafiach archidiecezji warszawskiej odbywać się będzie modlitewne czuwanie wspólnot parafialnych, w tym młodzieży i studentów. Do tego czuwania zostaną przygotowane materiały duszpasterskie.

W sobotę 2 kwietnia na Placu Piłsudskiego odbędzie się wieczorne czuwanie modlitewne mieszkańców Warszawy. Czuwanie skupi się na rozważaniach wokół wezwania do świętości na podstawie nauczania papieża Jana Pawła II. Dzień później, 3 kwietnia na Placu Piłsudskiego odbędzie się koncert związany z 6. rocznicą śmierci Jana Pawła II. Muzyka chóralna przeplatać się będzie z fragmentami nauczania papieskiego. Obydwa wydarzenia przygotowuje Centrum Myśli Jana Pawła II.

W sobotę 2 kwietnia w ramach przygotowań do beatyfikacji, z inicjatywy CMJPII uruchomiony zostanie kolejny moduł Zintegrowanej Bazy Tekstów papieskich (ZiBaTePa). Na działającej od 16 października stronie www.nauczaniejp2.pl będzie można aktywnie przeszukiwać już nie tylko wszystkie encykliki, ale także wszystkie adhortacje papieskie.

16 kwietnia, w sobotę przed Niedzielą Palmową, w ośmiu kościołach stacyjnych archidiecezji warszawskiej odbędzie się Diecezjalny Światowy Dzień Młodzieży. W świątyniach tych młodzież spotka się z biskupami. Hasłem spotkania będzie temat orędzia Benedykta XVI do młodych „Zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze” (Kol 2,7). Jako wzór budowania życia na Chrystusie zostanie przedstawiony Jan Paweł II. Wydarzenie współorganizują warszawska kuria metropolitalna oraz proboszczowie i dekanalni duszpasterze młodzieży.

W Wielki Piątek 22 kwietnia podczas centralnego nabożeństwa Drogi Krzyżowej tematem rozważań będzie nauczanie papieża Jana Pawła II.

Ponadto w kwietniu odbędzie się także sympozjum naukowe oraz sympozjum poświęcone różnym wymiarom świętości Jana Pawła II, a skierowane do mediów. Obydwa spotkania przygotowują Centrum Opatrzności Bożej i Kuria Metropolitalna Warszawska. W tym okresie Kuria Metropolitalna Warszawska przygotuje też różnego rodzaju materiały duszpasterskie, m.in. obrazki z okolicznościowymi modlitwami, plakaty o tematyce beatyfikacyjnej i billboardy.

Oprócz tego we wszystkie niedziele lutego, marca i kwietnia, o godz. 21.00 podczas Mszy w archikatedrze św. Jana Chrzciciela potrwają przygotowania duchowe do beatyfikacji. Kolejne tygodnie poświęcone są wybranym tematom nauczania Jana Pawła II. W poznawaniu wybranych zagadnień pomagają materiały filmowe, ulotki z fragmentami przemówień papieskich i homilia.

Na okres Wielkiego Postu metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz skieruje do wiernych archidiecezji warszawskiej list pasterski, w którym poruszy temat stołecznych przygotowań do beatyfikacji Papieża Polaka.

Ponadto nauki głoszone podczas rekolekcji wielkopostnych mają przybliżać nauczanie Sługi Bożego Jana Pawła II. Do parafii zostaną przesłane teksty rozważań do wykorzystania.

Dla każdej parafii Centrum Myśli Jana Pawła II przygotuje specjalny pakiet materiałów duszpasterskich, m.in. płyta audio z nagraniami homilii wygłoszonych przez Jana Pawła II podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny w 1991 r. Powstanie także pakiet dla prowadzących grupy pielgrzymkowe na beatyfikację do Rzymu. Materiały te zostaną przesłane do każdej parafii archidiecezji warszawskiej.

Na wszystkich poziomach edukacyjnych w szkołach archidiecezji zostały przeprowadzone katechezy i konkursy związane z osobą i nauczaniem Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia. Przeprowadzone zostaną także katechezy związane z osobą i nauczaniem papieża Jana Pawła II. Są już przygotowywane konkursy, a w roku szkolnym 2011/2012 zostanie zorganizowany we wszystkich szkołach archidiecezji ogólnodiecezjalny konkurs, poświęcony osobie nowego błogosławionego.

W związku z obchodzonym rokiem poświęconym ożywieniu pamięci o kard. Stefanie Wyszyńskim Instytut Papieża Jana Pawła II przygotowuje antologię tekstów o rodzinie w nauczaniu prymasa Tysiąclecia, a także książki, czasopisma i albumy o tematyce związanej z Janem Pawłem II i kard. Wyszyńskim.

Obchody beatyfikacji Jana Pawła II w Warszawie

30 kwietnia na Placu Piłsudskiego odbędzie się modlitewne czuwanie młodzieży, które przygotują Centrum Myśli Jana Pawła II oraz stypendyści m. st. Warszawy im. Jana Pawła II. W tym samym miejscu nastąpi także otwarcie wystawy poświęconej Słudze Bożemu Janowi Pawłowi II w kluczu 8 błogosławieństw, które były treścią VI pielgrzymki Ojca Świętego do Polski w roku 1999.

W niedzielę 1 maja, o godz. 10.00 na Placu Piłsudskiego rozpocznie się transmisja na telebimach z uroczystości beatyfikacyjnych w Rzymie. O godz. 12.30 Traktem Królewskim do Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie planowany jest przejazd Papa Mobile. O tej samej godzinie na Placu rozpocznie się Msza święta dziękczynna za beatyfikację pod przewodnictwem bp. Piotra Jareckiego.

Przez cały dzień, od godz. 8.30 na placu przed Świątynią Opatrzności Bożej w Wilanowie otwarte będzie stanowisko informacyjne Centrum Opatrzności Bożej. O godz. 9.00 rozpocznie się tam Msza św. pod przewodnictwem bp. Tadeusza Pikusa. Do godzin wieczornych będzie tam dostępne także miasteczko papieskie. Jego atrakcją ma być pociąg papieski, który wyruszy w trasę usytuowaną przy Świątyni Opatrzności Bożej, przy Alei Rzeczypospolitej. Na poszczególnych stacjach, przy których będzie się zatrzymywał pociąg, dzieci będą poznawać historię życia Jana Pawła II.

Tego dnia planowane jest odsłonięcie na portalu Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie Wielkiego Portretu Jana Pawła II, złożonego z cyfrowych zdjęć Polaków. W tym celu wcześniej zostanie uruchomiony numer SMS, za pośrednictwem którego będzie odsyłany komunikat o możliwości przesłania zdjęcia sms-em lub e-mailem. Dochód z przesłanych SMS-ów przeznaczony zostanie na Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, mieszczącego się w pierścieniu okalającym Świątynię Opatrzności Bożej.

W godz. 12.30-20.00 przed Świątynią Opatrzności Bożej odbywać się będą, w formie przewodnika po życiu Papieża-Polaka, projekcje filmów, dokumentów i koncertów papieskich poświęconych Janowi Pawłowi II. W tych samych godzinach będzie także można zwiedzić Panteon Wielkich Polaków w podziemiach Świątyni.

W godz. 9.00-21.00 przy Świątyni rozstawiony będzie także Namiot Spotkania, a w nim m.in. planowane jest otwarcie wystawy poświęconej świętości Jana Pawła II – zaprezentowanych zostanie 10 powodów, dla których papież jest święty. Celem wystawy jest m.in. trwanie w postawie czynnego dziękczynienia za beatyfikację Jana Pawła II.

W Parku Moczydło na Woli, przy figurze Jezusa Miłosiernego, u zbiegu ulic Deotymy i Górczewskiej, w parafii Św. Józefa Oblubieńca NMP na Kole, o godz. 15.00 odprawiona zostanie Msza św. dziękczynna za beatyfikację pod przewodnictwem bp. Mariana Dusia.

1 maja od godz. 8.30 uruchomione będą specjalne linie autobusowe na trasie Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego – Pola Wilanowskie – Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Uroczystości dziękczynne po beatyfikacji

Inicjatywy dziękczynne po beatyfikacji będą miały m.in. charakter rodzinny, edukacyjny, naukowy i kulturalny.

Na 19-24 maja w kinie Alchemia planowany jest cykl sześciu dyskusji pt. „10 słów i historia”, w 20. rocznicę pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do wolnej Polski. Dyskusje na temat najważniejszych wątków pielgrzymki 1991 roku oparte będą o papieskie rozważania Dziesięciu Przykazań. Rozmowy zostaną uzupełnione projekcjami materiałów video z pielgrzymki oraz poszczególnych części Dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego.

W maju planowana jest także kontynuacja szeregu inicjatyw popularyzujących osobę kard. Stefana Wyszyńskiego. 7 maja w Teatrze Roma odbędzie się Warszawskie Laboratorium Wiary, skierowane do młodzieży archidiecezji warszawskiej, tematem przewodnim będzie świadectwo życia oraz osoba i posługiwanie Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski.

W piątek i sobotę 20-21 maja w Domu Arcybiskupów Warszawskich odbędzie się konferencja o osobie i nauczaniu Prymasa Tysiąclecia. Na 27-28 maja pod auspicjami Instytutu Prymasowskiego zaplanowano odtworzenie gry miejskiej poświęconej kard. Wyszyńskiemu – wezmą w niej udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

W sobotę 28 maja w ramach pielgrzymki duchowieństwa archidiecezji warszawskiej, w Centralnej Bibliotece Rolniczej (przy kościele akademickim św. Anny) o godz. 10.00 odbędzie się sesja naukowa dotycząca aktualności nauczania kard. Wyszyńskiego.

Uroczystej Mszy św. o godz. 12.00 w archikatedrze warszawskiej przewodniczył będzie abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce.

Tego dnia odbędzie się ponadto rajd z udziałem rodzin szlakami Jana Pawła II i kard. Wyszyńskiego. Jego trasa będzie wiodła ze Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie do Domu Arcybiskupów Warszawskich, mieszczącego się przy ul. Miodowej, gdzie będzie można zwiedzić pokoje, w których mieszkał, pracował i umarł Prymas Tysiąclecia.

Uroczystości dziękczynne po beatyfikacji Jana Pawła II zakończą czerwcowe obchody IV Dnia Dziękczynienia, w tym roku poświęconego właśnie wyniesieniu na ołtarze Papieża Polaka.

W przeddzień Święta Dziękczynienia, 4 czerwca na placu przed Świątynią Opatrzności Bożej, w godz. 17.00-20.30 odbędzie się Spotkanie Młodych. Z każdej parafii archidiecezji warszawskiej przybędą na nie grupy młodzieży ze swoimi duszpasterzami. Odbędzie się młodzieżowy program ewangelizacyjny poświęcony wartościom, które wnieśli w życie Jan Paweł II i Prymas Stefan Wyszyński.

W Dzień Dziękczynienia, w niedzielę 5 czerwca o godz. 8.00 z Placu Piłsudskiego w kierunku Świątyni Opatrzności Bożej ruszy procesja dziękczynna rodzin, młodzieży i środowisk katolickich. Uroczysty pochód ma dotrzeć na miejsce ok. godz. 12.00. Tam w południe rozpocznie się Msza św. dziękczynna za beatyfikację z uroczystym Aktem Dziękczynienia, której przewodniczyć będzie prawdopodobnie metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

W godz. 14.00-21.00 na placu przed Świątynią planowane są występy artystów oraz o godz. 15.00 – wypuszczenie baloników z napisem „Dziękuję” do nieba. Do godzin wieczornych możliwe będzie zwiedzanie Panteonu Wielkich Polaków.

Ponadto do rodzin archidiecezji warszawskiej zostanie skierowany specjalny list. Rodziny zostaną w nim zachęcone do rozważania w domach adhortacji apostolskiej „Familiaris consortio” Jana Pawła II. Zaproponowane zostaną także konkursy plastyczne dla rodzin, związane tematycznie z Janem Pawłem II.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
0°C Wtorek
noc
2°C Wtorek
rano
3°C Wtorek
dzień
4°C Wtorek
wieczór
wiecej »