Jak Karol Wojtyła interpretował Sobór

W Rzymie ukazał się zbiór pism Karola Wojtyły o Soborze Watykańskim II

Staraniem Fundacji Jana Pawła II – Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu w Rzymie opublikowano artykuły i referaty naukowe Karola Wojtyły dotyczące II Soboru Watykańskiego. Książka „Kościół w tajemnicy odkupienia. Interpretacja Vaticanum II” zawiera w sumie trzydzieści cztery tytuły pochodzące z lat 1965-1977. Są to w większości teksty wystąpień metropolity krakowskiego wygłoszone podczas sympozjów naukowych, czy też spotkań odpowiednich komisji episkopatu, zajmujących się wdrażaniem Vaticanum II w życie Kościoła w Polsce. Jedna trzecia z nich jest udostępniona jest po raz pierwszy.

Książka, licząca blisko 500 stron, dzieli się na cztery rozdziały. W pierwszym zatytułowanym „Poznać Sobór” zgromadzono teksty odsłaniające warsztat pracy Ojców soborowych i ekspertów teologicznych nad przygotowywaniem dokumentów oraz teksty omawiające całokształt doktryny Vaticanum II. Drugi rozdział nosi tytuł „Kościół w Chrystusie” i zawiera pisma dotyczące Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium czy też innych dokumentów, które zasadniczo ukazują uczestnictwo Ludu Bożego – duchownych i świeckich – w potrójnej misji Chrystusa Kapłana, Proroka i Króla. W trzecim rozdziale „Kościół w świecie” zamieszczono teksty dotyczące problematyki zawartej w Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes oraz Deklaracji o wolności religijnej Dignitatis humanae. Czwarty rozdział „Realizacja Vaticanum II” zawiera pisma o charakterze pastoralnym, w których Autor wytycza drogi recepcji Soboru, czyli procesu upowszechniania jego doktryny, i drogi realizacji Vaticanum II, czyli wprowadzenia soborowego nauczania w życie ludzi i kościelnych instytucji.

Do publikacji dołączono słowo wstępne ks. prof. Adama Kubisia, który jako teolog blisko współpracował z kard. Karolem Wojtyłą, wprowadzenie ks. Andrzej Dobrzyńskiego, który opracował to wydanie tekstów, streszczenie w języku angielskim oraz indeksy. Zbiór artykułów i referatów soborowych stanowi cenne uzupełnienie znanej monografii kard. Karola Wojtyły „U podstaw odnowy. Studium o realizacji Vaticanum II” opublikowanej w 1972 roku. Zarazem zbiór ten jest pomocą dla właściwej interpretacji doktryny soborowej, o co zabiegał bł. Jan Paweł II w czasie swego pontyfikatu i co stanowi gorącą troskę Benedykta XVI. Warto zaznaczyć, że książka „Kościół w tajemnicy odkupienia” została poprzedzona publikacją kazań soborowych i listów pasterskich Arcybiskupa krakowskiego, pochodzących z lat 1962-1966, pod tytułem „Odnowa Kościoła i świata. Refleksje soborowe”, Kraków-Rzym 2011.

Dystrybucją książki „Kościół w tajemnicy odkupienia zajmuję się Wydawnictwo św. Stanisława BM. Więcej informacji odnośnie tej publikacji można uzyskać w Ośrodku Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie (info@jp2doc.org).

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
12°C Poniedziałek
dzień
12°C Poniedziałek
wieczór
11°C Wtorek
noc
7°C Wtorek
rano
wiecej »