Czy znasz prawdę o tej ustawie?

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia apeluje o upowszechnianie wiedzy na temat projektu ustawy o świadomym rodzicielstwie, ponieważ - zdaniem sygnatariuszy apelu - sami twórcy nie ujawniają całej prawdy.

Jednocześnie PFROŻ ponownie nawołuje o odrzucenie projektu ustawy przez Sejm. Proponowane rozwiązania wprowadzają możliwość zabijania dziecka poczętego na życzenie kobiety nie tylko, jak twierdzą projektodawcy do 12 tygodnia ciąży, ale faktycznie do porodu, na przykład jeśli "ciąża może spowodować pogorszenie jej stanu zdrowia". Dopuszczają także aborcję na życzenie u małoletnich dziewcząt (bez ograniczenia wieku) bez wiedzy ich rodziców; wprowadzają przymusową edukację seksualną od pierwszej klasy szkoły podstawowej, znoszą zakaz eksperymentów na embrionach, a także zapewniają bezpłatny dostęp do środków antykoncepcyjnych, poronnych oraz zapłodnienia in vitro. Koszt wprowadzenia projektu w życie ma wynieść ponad 2 miliardy złotych rocznie z podatków obywateli. Proponowane rozwiązania są nie tylko sprzeczne z elementarnym poczuciem sprawiedliwości, solidarności i humanizmu, ale także naruszają zapisy Konstytucji RP - podkreślają członkowie zarządu PFROŻ, Paweł Wosicki, Antoni Szymański i Antoni Zięba. Apelują o szerokie upowszechnianie wiedzy o istocie projektu (także wśród parlamentarzystów, polityków i działaczy społecznych), dotarcie do posłów ze swojego okręgu wyborczego i przekazanie im stanowiska środowisk lokalnych w tej sprawie, przekazywanie swojego stanowiska w obronie życia do mediów poprzez udział w audycjach, sondażach czy dyskusjach w radiu i telewizji, wyrażanie stanowiska (swojego oraz w imieniu organizacji społecznych) w listach do Marszałka Sejmu (Warszawa, ul. Wiejska 4) oraz przesyłanie go do wiadomości Federacji Życia (61-362 Poznań ul. Forteczna 3), a także do mediów lokalnych i centralnych, upowszechnianie materiałów ukazujących prawdę na temat aborcji, jej niszczącego wpływu na kobietę, rodzinę i społeczeństwo, a także informacji o dostępnych formach pomocy oraz podjęcie modlitwy i dobrowolnych wyrzeczeń w obronie życia oraz o nawrócenie tych, którzy promują zabijanie poczętych dzieci. Oto treść apelu: Uwagi do projektu ustawy o świadomym rodzicielstwie Na wniosek 51 posłanek i posłów z klubu SLD do Sejmu RP wpłynął projekt ustawy "O świadomym rodzicielstwie", który przewiduje m.in.: 1. Wprowadzenie całkowitej swobody zabijania dzieci poczętych. Proponowane rozwiązania wprowadzają zabijanie dziecka poczętego na życzenie kobiety nie tylko, jak twierdzą projektodawcy, do 12 tygodnia ciąży, ale także do porodu, np. jeśli ciąża może spowodować pogorszenie jej stanu zdrowia. Wynika to z art. 9.1 projektu "Kobieta ma prawo do przerwania ciąży podczas pierwszych 12 tygodni jej trwania" oraz art. 9.2 "Kobieta ma prawo do przerwania ciąży po upływie 12 tygodni jej trwania, jeżeli kontynuowanie ciąży zagraża życiu kobiety lub może wpłynąć na pogorszenie jej stanu zdrowia (...)". Minister Sprawiedliwości oceniając przepis art. 9.2 w piśmie do Sejmu RP stwierdził, że zawiera on niezwykle szerokie sformułowanie: "każda, bowiem ciąża może wpływać i częstokroć wpływa - na pogorszenie stanu zdrowia kobiety". Należy zwrócić uwagę na definicję zdrowia wprowadzoną przez WHO, która brzmi: "zdrowie jest stanem całkowitego, fizycznego, psychicznego i społecznego dobrego samopoczucia (dobrostanu), a nie wyłącznie brakiem choroby lub niedomagań." Decyzja o przerwaniu ciąży jest w projekcie uznawana za wyłączne "prawo kobiety" z całkowitym pominięciem praw ojca dziecka poczętego.

Więcej na następnej stronie
«« | « | 1 | 2 | » | »»

Reklama

Reklama

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
30°C Niedziela
wieczór
27°C Poniedziałek
noc
21°C Poniedziałek
rano
30°C Poniedziałek
dzień
wiecej »