Kiedy pierwsze posiedzenie?

Najpóźniej 24 listopada odbędzie się pierwsze posiedzenie Sejmu po wyborach. Posłowie złożą wówczas ślubowanie poselskie, wybrany zostanie marszałek Sejmu, a premier Ewa Kopacz złoży dymisję swojego rządu.

Zgodnie z konstytucją, Sejm i Senat wybierane są na czteroletnie kadencje. Kadencje Sejmu i Senatu rozpoczynają się z dniem zebrania się Sejmu na pierwsze posiedzenie i trwają do dnia poprzedzającego dzień zebrania się Sejmu kolejnej kadencji.

Pierwsze posiedzenia Sejmu i Senatu zwołuje prezydent na dzień przypadający w ciągu 30 dni od dnia wyborów.

Tegoroczne wybory parlamentarne odbędą się 25 października, więc 24 listopada jest ostatnim dniem, w którym prezydent Andrzej Duda może zwołać pierwsze posiedzenia Sejmu.

Jak ono wygląda? Szczegółowo opisuje je regulamin izby. Pierwsze posiedzenie otwiera marszałek senior powołany przez prezydenta spośród najstarszych wiekiem posłów. Marszałek senior pełni swoją funkcję do wyboru marszałka Sejmu.

W VII kadencji Sejmu marszałkiem seniorem był wieloletni poseł PSL Józef Zych.

Podczas pierwszego posiedzenia posłowie zajmują miejsce na sali obrad według rozdziału miejsc ustalonego przez marszałka seniora.

Marszałek senior przeprowadza złożenie ślubowania poselskiego oraz wybór marszałka Sejmu przy pomocy powołanych przez siebie w tym celu, spośród najmłodszych wiekiem posłów, sekretarzy.

Najważniejszym punktem pierwszego posiedzenia Sejmu jest ślubowanie poselskie według roty ustalonej w konstytucji. "Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu, strzec suwerenności i interesów państwa, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej" - brzmi tekst ślubowania.

Rotę odczytuje marszałek senior, a następnie każdy z kolejno wywołanych posłów, powstawszy, wypowiada słowo "ślubuję". Może dodać zdanie "Tak mi dopomóż Bóg".

Posłowie nieobecni na posiedzeniu Sejmu oraz posłowie, którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji, składają ślubowanie poselskie na pierwszym posiedzeniu, na którym są obecni. Odmowa złożenia ślubowania oznacza zrzeczenie się mandatu.

Po złożeniu przez posłów ślubowania marszałek senior przeprowadza wybór marszałka Sejmu.

Kandydata na marszałka Sejmu może zgłosić co najmniej 15 posłów. Poseł może poprzeć tylko jedną kandydaturę. Sejm wybiera marszałka bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Jeżeli zgłoszono więcej niż jednego kandydata, a w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów, przed kolejnymi turami głosowania usuwa się z listy kandydatów nazwisko tego kandydata, który w poprzedniej turze uzyskał najmniejszą liczbę głosów.

Po wyborze marszałek Sejmu obejmuje przewodnictwo obrad.

Sejm, w drodze uchwały, ustala także liczbę wicemarszałków. Projekt uchwały może wnieść co najmniej 15 posłów. Zwyczajowo w Prezydium Sejmu reprezentowane są wszystkie kluby poselskie.

Marszałek Sejmu zarządza wybory wicemarszałków. Procedura ich wyboru jest analogiczna jak ta przy wyborze marszałka.

Sejm wybiera również 20 sekretarzy Sejmu, spośród najmłodszych posłów. Kandydatów zgłasza Prezydium Sejmu. Wybór sekretarzy Sejmu odbywa się łącznie.

W czasie pierwszego posiedzenia Sejmu ponadto prezes Rady Ministrów składa dymisję rządu.

Jeszcze przed pierwszym posiedzeniem Sejmu odbywają się szkolenia dla posłów, szczególnie tych, którzy rozpoczynają swoją pierwszą kadencję. Posłowie, którzy nie uzyskali ponownie mandatu rozliczają z kolei swoje biura poselskie.

Posłowie nowej kadencji zgłaszają się także do pracy w poszczególnych komisjach sejmowych. Każdy poseł może pracować w jednej lub dwóch komisjach.

Przy okazji pierwszego posiedzenia Sejmu zapadają także decyzje co do przydziału miejsc na sali obrad dla poszczególnych klubów i kół poselskich. Klubom i kołom przydzielane są także pokoje do pracy.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
17°C Poniedziałek
noc
12°C Poniedziałek
rano
23°C Poniedziałek
dzień
25°C Poniedziałek
wieczór
wiecej »