Nowe zasady w „Ecclesia Dei”

W Watykanie ogłoszono 8 lipca decyzje Benedykta XVI dotyczące Papieskiej Komisji „Ecclesia Dei”. Na mocy motu proprio „Ecclesiae unitatem” z 2 bm. została ona połączone ściśle z Kongregacją Nauki Wiary, której prefekt będzie odtąd stał na czele Komisji.

W związku z tym papież mianował kardynała-prefekta Williama Josepha Levadę nowym przewodniczącym tego urzędu na miejsce kard. Darío Castrillon Hoyosa, który 4 bm. skończył 80 lat i tym samym przestał pełnić stanowiska w Kurii Rzymskiej. Papież mianował nowym sekretarzem Komisji prał. Guido Pozzo – dotychczas zastępcę sekretarza Międzynarodowej Komisji Teologicznej i pracownika Kongregacji Nauki Wiary.
Krótki komunikat Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej, informujący o tych zmianach, podał również, że „Ojciec Święty podziękował Jego Eminencji Kardynałowi Darío Castrillónowi Hoyosowi, który doprowadził do końca swą służbę jako przewodniczący” tego urzędu.

Ogłoszone dzisiaj decyzje oznaczają spełnienie wcześniejszych zapowiedzi papieskich o zmianach w tej Komisji, która zajmuje się kontaktami z Bractwem Kapłańskim św. Piusa X (lefebrystami) i innymi ugrupowaniami i stowarzyszeniami katolików, przywiązanych do przedsoborowego (trydenckiego) obrzędu Mszy św. Przypomina o tym w swym obecnym motu proprio sam papież.

W styczniu br. Kongregacja Biskupów za zgodą i na polecenie Benedykta XVI cofnęła ekskomuniki ciążące na czterech biskupach Bractwa, konsekrowanych bez zgody papieża 30 czerwca 1988. 10 marca Ojciec Święty ogłosił List do biskupów katolickich całego świata, w którym uzasadnił tę decyzję pragnieniem zniesienia przeszkód, „które mogłyby utrudniać otwarcie na dialog oraz wezwaniem w ten sposób biskupów i Bractwo św. Piusa X do odnalezienia drogi do pełnej jedności z Kościołem”. W liście tym papież zaznaczył jednocześnie, iż „kwestie doktrynalne pozostają i dopóki nie zostaną wyjaśnione, Bractwo nie ma statusu kanonicznego w Kościele a jego duchowni nie mogą pełnić w sposób prawny żadnej posługi”.

Ponieważ problemy te mają charakter zasadniczo doktrynalny, Ojciec Święty postanowił reorganizować strukturę Papieskiej Komisji „Ecclesia Dei”, „łącząc je ściśle z Kongregacją Nauki Wiary”. Papież przypomniał, że następuje to w 20 lat po motu proprio Jana Pawła II z 1988, które powołało do życia wspomnianą Komisję i zgodnie z zapowiedziami w jego motu proprio „Summorum Pontificum” z 7 lipca 2007 o rozszerzeniu możliwości odprawiania „trydenckich” Mszy św.

Odtąd przewodniczącym Komisji będzie z urzędu prefekt Kongregacji, sama Komisja zaś zachowuje własną strukturę organizacyjną, złożoną z sekretarza i oficjałów. „Zadaniem przewodniczącego, wspieranego przez sekretarza, będzie przedstawianie głównych przypadków i zagadnień o charakterze doktrynalnym do zbadania i rozeznania zwykłym instancjom Kongregacji Nauki Wiary, jak również poddawanie wyników najwyższym rozporządzeniom Ojca Świętego” – stwierdza „Ecclesiae unitatem”. Papież zaznaczył, że pragnął w ten sposób okazać „ojcowską troskę wobec Bractwa św. Piusa X, aby odnalazło ono pełną wspólnotę z Kościołem” oraz „wezwał wszystkich do gorącej nieustannej modlitwy do Pana za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, «aby byli jedno»”.

Własny komunikat ogłosił też nowy przewodniczący Papieskiej Komisji kard. W. Levada. Przypomniał podstawowe treści najnowszego dokumentu papieskiego i zapewnił, że wraz z Benedyktem XVI przyłącza się do podziękowań zarówno dla kard. Castrillona Hoyosa, jak i – za pośrednictwem sekretarza stanu – dla długoletniego sekretarza Komisji prał Camille’a Perla.

Papieską Komisję „Ecclesia Dei” powołał do życia Jan Paweł II na mocy motu proprio „Ecclesia Dei afflicta” (Zasmucony Kościół Boży) z 2 lipca 1988 w odpowiedzi na wspomnianą niekanoniczną sakrę czterech biskupów przez przełożonego Bractwa abp. Marcela Lefebvre’a. W dokumencie tym Ojciec Święty napisał, że nowy urząd kurialny ma za zadanie „współpracować z biskupami, z dykasteriami Kurii Rzymskiej i zainteresowanymi środowiskami w celu ułatwiania [osiągnięcia] wspólnoty kościelnej przez księży, seminarzystów, wspólnoty lub pojedyncze osoby konsekrowane, związane z Bractwem (...), które pragną pozostać w jedności z Następcą św. Piotra w Kościele katolickim”.

Pierwszym przewodniczącym tego urzędu został 77-letni już wówczas kard. Paul Augustin Mayer OSB, emerytowany prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Również dwaj jego kolejni następcy: kardynałowie Antonio Innocenti i Angelo Felici (do 2000 r.) byli emerytowanymi hierarchami watykańskim. Dopiero postawienie na czele urzędu 13 kwietnia 2000 czynnego kardynała kurialnego – Darío Castrillona Hoyosa wyraźnie ożywiło działalność Komisji i zmieniło jej rzeczywisty status w Kurii. Obecnie zaś wchodzi ona w skład najważniejszej kongregacji watykańskiej, co powinno przyczynić się do jeszcze większego dynamizmu jej działania.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
28°C Piątek
dzień
30°C Piątek
wieczór
26°C Sobota
noc
20°C Sobota
rano
wiecej »