Resort zdrowia przygotował projekt nowej ustawy o medycynie laboratoryjnej

Kompleksowe uregulowanie zasad i warunków wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego - to jeden z celów nowej ustawy o medycynie laboratoryjnej, której projekt w piątek Ministerstwo Zdrowia przekaże do konsultacji publicznych.

Nowa ustawa ma zastąpić ustawę o diagnostyce laboratoryjnej z 2001 r.

Projekt ma kompleksowo uregulować kwestie dotyczące zasad i warunków wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej oraz wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. W projekcie opisane są w także zasady nadzoru i kontroli medycznych laboratoriów diagnostycznych oraz zasady organizacji i działania samorządu diagnostów laboratoryjnych.

"Projekt ustawy o medycynie laboratoryjnej zakłada m.in.: iż szkolenie specjalizacyjne jest dofinansowywanie ze środków publicznych oraz wprowadzenie do sześciu dni płatnego urlopu szkoleniowego, który diagnosta laboratoryjny będzie mógł wykorzystać na określone szkolenie, w ramach doskonalenia zawodowego lub szkolenia specjalizacyjnego" - mówi wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko.

Projekt ustawy wprowadza również przepis umożliwiający diagnoście laboratoryjnemu legitymującemu się dorobkiem naukowym lub zawodowym w danej dziedzinie medycyny laboratoryjnej uznanie tego dorobku za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia. Diagności laboratoryjni, którym Minister Zdrowia uzna dorobek, będą mogli od razu przystąpić do egzaminu specjalizacyjnego, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku, będą posiadać tytuł specjalisty w danej dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej. Zdaniem MZ rozwiązanie to przyczyni się do zwiększenia liczby specjalistów, a tym samym wzrośnie ich dostępność.

Ponadto projekt zakłada wprowadzenie przepisów umożliwiających wykonywanie zawodu diagnosty laboratoryjnego w formie indywidualnych i grupowych praktyk zawodowych. Aktualnie diagności laboratoryjni nie mają możliwości wykonywania zawodu w ramach praktyki zawodowej. Ta forma udzielania świadczeń zdrowotnych jest przystosowana do potrzeb prowadzenia działalności leczniczej osobiście i zależnie od jej zakresu i rozmiaru - umożliwia ograniczenie wymogów organizacyjnych w porównaniu z pozostałymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.

Zgodnie z projektem diagności laboratoryjni wykonujący zawód w ramach praktyki zawodowej podlegaliby wpisowi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych.

Projekt wprowadza także obowiązek stosowania w medycznym laboratorium diagnostycznym minimalnych norm zatrudnienia diagnostów laboratoryjnych. W medycznym laboratorium diagnostycznym planuje się wprowadzenie minimalnej normy zatrudnienia diagnostów laboratoryjnych, zgodnie z którą w laboratorium w pełnym wymiarze czasu pracy będzie kierownik oraz co najmniej dwóch diagnostów laboratoryjnych. Wprowadzenie normy zatrudnienia jednoznacznie definiuje poziom minimalnej obsady kadrowej w medycznych laboratoriach diagnostycznych, która gwarantuje bezpieczne i kompleksowe świadczenie czynności medycyny laboratoryjnej.

Nowelizacja zakłada także uaktualnienie i doprecyzowanie m.in. przepisów dotyczących obowiązku odbycia przeszkolenia dla osób, które ukończą studia na kierunku analityka medyczna lub medycyna laboratoryjna, ale w okresie 5 lat od dnia ukończenia tych studiów, nie złożą wniosku o przyznanie prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. Zgodnie z projektem osoby takie będą obowiązane odbyć przeszkolenie w trybie i zakresie ustalonym przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych.

Zgodnie z projektem kierownikiem laboratorium będzie mogła być osoba z tytułem specjalisty w jednej z dziedzin medycyny mających zastosowanie w medycynie laboratoryjnej.

Projekt doprecyzowuje również przepisy w zakresie sprawowania przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych nadzoru nad wykonywaniem zawodu diagnosty laboratoryjnego.

Zgodnie z projektem osoby, które ukończą studia na kierunku analityka medyczna lub medycyna laboratoryjna, ale w okresie 5 lat od dnia ukończenia tych studiów, nie złożą wniosku o przyznanie prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, będą musiały odbyć przeszkolenie w trybie i zakresie ustalonym przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych.

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej zostanie uznany za organ samorządu zawodowego. Proponuje się także m.in. zmiany dotyczące dokonywania wyborów do organów samorządu w głosowaniu tajnym oraz zadań Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

"Zaproponowane w przedmiotowym projekcie ustawy zmiany pozytywnie wpłyną na wzrost zainteresowania podjęciem pracy oraz poprawę warunków pracy diagnostów laboratoryjnych. Należy podkreślić, iż optymalne działanie medycznych laboratoriów diagnostycznych w sposób bezpośredni przekłada się na bezpieczeństwo i wiarygodność wyników badań, a w konsekwencji na jakość udzielanych świadczeń" - ocenia wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko.

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| PAP, PRAWO, ZDROWIE

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
2°C Czwartek
wieczór
1°C Piątek
noc
1°C Piątek
rano
2°C Piątek
dzień
wiecej »