Naukowcy a ekumenizm

Międzywydziałowy Instytut Ekumenii i Dialogu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z okazji 10-lecia swego istnienia zaprasza na sesję jubileuszową połączoną z panelem nt. „Rola placówek naukowych w dialogu ekumenicznym".

Międzywydziałowy Instytut Ekumenii i Dialogu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z okazji 10-lecia swego istnienia zaprasza na sesję jubileuszową połączoną z panelem nt. „Rola placówek naukowych w dialogu ekumenicznym” W panelu wezmą udział: ks. bp Tadeusz Pikus (Rada Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu) oraz przedstawiciele instytutów ekumenicznych: ks. Michał Czajkowski (Warszawa), ks. Wojciech Hanc (Włocławek), ks. Wacław Hryniewicz (Lublin), ks. Piotr Jaskóła (Opole), o. Zdzisław J. Kijas (Kraków), Prowadzenie: ks. Piotr Gąsiorowski, (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny) Spotkanie odbędzie się 17 grudnia (środa) o godz. 15.00 w budynku Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie przy ul. Franciszkańskiej 1 Międzywydziałowy Instytut Ekumenii i Dialogu (MIED) Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie obchodzi w tym roku 10-lecie swego istnienia. Placówka powstała jesienią 1993 roku z inicjatywy ówczesnego rektora Akademii, ks. prof. Adama Kubisia, w celu wspierania uczelni w podejmowaniu postulowanego przez Magisterium Kościoła dialogu ekumenicznego, międzyreligijnego oraz ze wszystkimi ludźmi dobrej woli. Funkcję dyrektora placówki powierzono ks. prof. Łukaszowi Kamykowskiemu, którego w tym roku akademickim zastąpił o. prof. Zdzisław J. Kijas. Koordynując prace katedr: chrystologii, eklezjologii, ekumenizmu i misjologii Wydziału Teologicznego PAT, MIED zajmuje się przede wszystkim kształceniem studentów PAT w zakresie zagadnień związanych z ekumenią i dialogiem Kościoła katolickiego ze światem i z innymi religiami. Patronuje także studiom osób należących do innych Kościołów chrześcijańskich, wspólnot religijnych czy wyznającym inny światopogląd, a pragnącym poznawać teologię katolicką, historię Kościoła lub chrześcijańską myśl filozoficzną. Owoce działalności naukowej papieskiej uczelni MIED udostępnia środowisku naukowemu spoza kręgów Kościoła rzymskokatolickiego. MIED jest organizatorem wykładów, konwersatoriów, spotkań i sesji naukowych dotyczących ekumenii i dialogu. Zainicjował serię wydawniczą „Biblioteka Ekumenii i Dialogu” (w latach 1995-2003 ukazało się 20 tomów). Duże znaczenie ma dla MIED stała współpraca z Krakowskim Oddziałem Polskiej Rady Ekumenicznej oraz ze zrzeszonymi w nim Kościołami. W ramach tej współpracy Instytut przyczynił się do przebudowy obchodów Tygodnia Modlitw o Jedność Kościoła w diecezji krakowskiej oraz rozszerzenia nabożeństw ekumenicznych na cały rok. Wspólnie z PRE zrealizował sesje naukowe poświęcone takim tematom, jak: Rodzina w perspektywie religijnej, Święci w perspektywie ekumenizmu, Pojednanie – dar Boga i źródło nowego życia. Refleksja na gruncie polskim, Małżeństwa mieszane, Czas i kalendarz, Przesłanie społeczne Ewangelii. 80 lat metodyzmu w Polsce, Karta ekumeniczna – jej znaczenie i perspektywy realizacji na gruncie polskim. Niezwykle ważne miejsce w działalności MIED zajmuje współpraca z Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, związana z systematycznym rozwojem kontaktów międzyreligijnych w zakresie dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. W ostatnich latach Instytut współpracuje z rabinem Michaelem Signerem z Uniwersytetu Notre Dame w USA oraz z Uniwersytetem w Augsburgu w Niemczech, organizując wspólnie z nimi międzynarodowe spotkania młodych kadr naukowych złożonych z chrześcijan i Żydów. Od chwili zrodzenia się w Kościele w Polsce idei Dni Judaizmu Instytut zorganizował jego obchody na terenie diecezji krakowskiej już sześć razy, a w roku 2000 był organizatorem obchodów centralnych. Do inicjatyw służących ekumenii i szeroko pojętemu dialogowi, w których brali udział pracownicy MIED, należy m. in. II Europejskie Spotkanie Ekumeniczne w Grazu, zorganizowane w roku 1997 przez Radę Kościołów Europy (KEK) i Radę Konferencji Episkopatów Europy (CCEE). Dało ono impuls do zapoczątkowania Krakowskich Spotkań Ekumenicznych (1998 i 2002), organizowanych przy współudziale Instytutu. MIED współpracuje też z Instytutem Filologii Słowiańskiej i Kołem Naukowym Slawistów (sesje nt. roli kulturotwórczej świętych i świętości w 1999 i 2000 roku, wpływu na kulturę i państwowość ośrodków życia zakonnego w 2001 i 2002 roku, roli uniwersytetów – w 2003 roku).

«« | « | 1 | » | »»
Pobieranie...

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
23°C Środa
dzień
24°C Środa
wieczór
21°C Czwartek
noc
18°C Czwartek
rano
wiecej »