Kto pomoże niepełnosprawnym?

Niefinansowanie warsztatów terapii zajęciowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) mieszkańcom domów opieki społecznej zakłada nowy projekt ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Przeciwko temu zapisowi protestuje Fundacja im. Brata Alberta, prowadząca 30 ośrodków, w tym 13 warsztatów terapii zajęciowej, dla 1100 osób. Fundacja wystosowała list otwarty do ministra polityki społecznej Krzysztofa Patera i ministra-pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych Leszka Zielińskiego. Sprzeciwia się w nim wobec "wyrzucania mieszkańców domów pomocy społecznej z warsztatów terapii zajęciowej". Publikujemy cały tekst listu: Dotyczy uwag i wniosków do projektu 31-szej nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Zarząd Krajowy i Rada Fundacji im. Brata Alberta, jednej z największych i najstarszych organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie, prowadzącej na terenie całej Polski 30 ośrodków dla niepełnosprawnych, w tym 13 warsztatów terapii zajęciowej, dla 1100 osób, zwracają się do Szanownych Panów Ministrów z uwagami i wnioskami dotyczącymi projektu 31-szej nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, który to projekt został 13 lipca br. przedstawiony do publicznych konsultacji. Przede wszystkim niepokoją nas w projekcie dwa następujące zapisy: art.18. ustęp 3 - koszty uczestnictwa w warsztacie osób niepełnosprawnych przebywających w jednostkach organizacyjnych zobowiązanych do zapewnienia terapii zajęciowej na podstawie odrębnych przepisów nie są finansowane ze środków Funduszu (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). art. 82 - koszty uczestnictwa tych osób w 2005 r. będą finansowane ze środków Funduszu w wysokości 50 proc. ich finansowania w 2004 r. Oba zapisy te oznaczają w praktyce wyrzucenie mieszkańców domów pomocy społecznej z warsztatów terapii zajęciowej, finansowanych przez PFRON. Przy ustawicznym pomniejszaniu dotacji i przy ogromnym wzroście kosztów utrzymania /podwyżka cen żywności, leków, paliwa itp./ domy pomocy społecznej nie posiadają absolutnie żadnych funduszy na prowadzenie tego rodzaju terapii. Wystarczy zwizytować domy w dowolnym rejonie, aby przekonać się, że w wielu tych domach terapia zajęciowa w tej formie albo w ogóle nie istnieje, albo istnieje w formie szczątkowej. Sprawa ta w grudniu 2002 r., a więc na progu Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych, była przedmiotem ostrego konfliktu pomiędzy organizacjami pozarządowymi a p. minister Jolantą Banach, autorką owego nieszczęsnego pomysłu. W wyniku powszechnego protestu organizacji pozarządowych został zawarty kompromis, który pozwalał na to, że 30% uczestników danego warsztatu, finansowanego przez PFRON, mogło kwalifikować się spośród mieszkańców domów pomocy społecznej. Złamanie tego wynegocjowanego kompromisu przez nowy projekt będzie wielką krzywdą wyrządzona ok. 900 osobom niepełnosprawnym intelektualnie, a zarazem kolejnym, nikomu niepotrzebnym, konfliktem społecznym między Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych a środowiskiem osób intelektualnie niepełnosprawnych. Poza tym, oszczędności omawianych zapisów byłyby zerowe, a straty społeczne bardzo duże. Pan minister Leszek Zieliński w wywiadzie do "Integracji" słusznie bowiem zauważył: "Oszczędności nie można szukać kosztem środowiska osób niepełnosprawnych. Są one iluzoryczne, gdyż wtedy w innych dziedzinach wydamy więcej." Dlatego też wnioskujemy o stosowną zmianę art.18. ust. 3 i art. 82 projektu, aby ci mieszkańcy domów pomocy społecznej, którzy przed dniem 1 stycznia 2005 r. stali się pełnosprawnymi uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej, mogli pozostać w tych warsztatach na dotychczasowych zasadach finansowania ich uczestnictwa. Ze swej strony deklarujemy gotowość prowadzenia dalszej współpracy Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie nowego projektu. Z wyrazami poważania Jan Bujnowicz /Łódź/ - przewodniczący Rady Fundacji im. Brata Alberta Agnieszka Leńska /Toruń / - wiceprzewodnicząca Rady Fundacji im. Brata Alberta Ks. Tadeusz Zaleski /Kraków / - prezes Zarządu Krajowego Fundacji Projekt kolejnej nowelizacji ustawy jest na stronie internetowej: http://www.niepelnosprawni.info/labeo/app/cms/x/841

«« | « | 1 | » | »»
Pobieranie...

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
21°C Sobota
rano
28°C Sobota
dzień
29°C Sobota
wieczór
25°C Niedziela
noc
wiecej »