Rodziny katolickie: "Nie" dla projektów SLD

Przygotowane przez SLD projekty ustaw: o świadomym rodzicielstwie, rejestrowanych związkach partnerskich i równym statusie kobiet i mężczyzn mają antykonstytucyjny charakter - oświadczyli prezesi stowarzyszeń rodzin katolickich.

W Zakopanem zakończyły się 9 stycznia obrady rady prezesów Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich. Federacja działa w 38 polskich diecezjach i zrzesza ok. 30 tys. osób. Zdaniem prezesów Stowarzyszeń Rodzin Katolickich, proponowane regulacje prawne są w dużej części sprzeczne z międzynarodowymi zobowiązaniami państwa polskiego a ponadto godzą w nienaruszalną wartość życia oraz deprecjonują małżeństwo, jako związek kobiety i mężczyzny. Liderzy stowarzyszeń rodzin katolickich z niepokojem stwierdzają też, że zagwarantowana w Konstytucji RP ochrona życia oraz małżeństwa i rodziny staje się fikcją. Dowodem tego jest - ich zdaniem - ustawodawstwo ograniczające prawo do zasiłków rodzinnych, likwidujące fundusz alimentacyjny oraz obniżające świadczenia dla osób wychowujących niepełnosprawne dzieci. Polska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich przestrzega również, przed próbami ustawowego zrównania statusu kobiet i mężczyzn, które - jak podkreśla w oświadczeniu podpisanym przez przewodniczącego Federacji Kazimierza Kaperę - przyniosą więcej szkody niż korzyści. "Niektóre role kobiet i mężczyzn są niezamienialne a całkowite zrównanie ich statusu jest niemożliwe" - czytamy w dokumencie. Prezesi stowarzyszeń zaapelowali też o zaniechanie wprowadzania proponowanych przez lewicę projektów ustaw, a skupienie się na rozwiązaniach prawnych, które rzeczywiście zagwarantują ochronę i opiekę małżeństwu, rodzinie i dziecku. Polska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich powstała w 1993 roku i zrzesza diecezjalne Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, które istnieją od 1989 r. Obecnie liczą one ok. 30 tys. członków. Stowarzyszenia mają za zadanie umacnianie instytucji małżeństwa i tworzenie warunków lepszego zaspokojenia potrzeb rodziny oraz wypełniania jej misji w społeczeństwie. Głównym zadaniem Federacji jest natomiast reprezentowanie rodzin katolickich wobec instytucji politycznych, społecznych i gospodarczych na forum ogólnokrajowym, a także wywieranie wpływu na kształtowanie prawa dotyczącego rodzin i wychowania dzieci. Działalność Stowarzyszeń realizuje się w dwóch podstawowych nurtach. Jeden to praca formacyjna, czyli pogłębianie znajomości nauki Kościoła przez organizowanie dyskusji, sympozjów, spotkań ze specjalistami z różnych dziedzin oraz studiowanie dokumentów Kościoła katolickiego. Drugi nurt aktywności to uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym na terenie diecezji, gdzie jest zarejestrowane, a także - dzięki Federacji - w całej Polsce. Podstawowymi jednostkami, tworzącymi diecezjalne Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, są koła parafialne. Prowadzą one parafialne domy kultury, katolickie przedszkola, świetlice, w tym dla dzieci niepełnosprawnych, oraz poradnie rodzinne, w których nauczane są naturalne metody planowania rodziny. Federacja ma w całej Polsce 24 szkoły wszystkich szczebli. Federacja pomaga też rodzinom w trudnej sytuacji. Obecnie do Federacji należy także Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych i Liga Małżeństwo Małżeństwu, której główną działalnością jest propagowanie i nauczanie metod naturalnego planowania rodziny. Wszystkie tworzące ją Stowarzyszenia, jak i sama Federacja, są zarejestrowane sądownie, otrzymały aprobatę miejscowych ordynariuszy i mają swoich asystentów kościelnych. Od początku opiekunem duchowym PFSRK jest o. Andrzej Rębacz, redemptorysta, a także bp Stanisław Stefanek, przewodniczący Rady ds. Rodziny Episkopatu Polski.

«« | « | 1 | » | »»
Pobieranie...

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
3°C Środa
wieczór
2°C Czwartek
noc
2°C Czwartek
rano
4°C Czwartek
dzień
wiecej »