Nie będzie likwidacji FK wg SLD

Sejmowa komisja administracji i cyfryzacji we wtorek negatywnie zaopiniowała zgłoszony przez SLD projekt ustawy przewidujący likwidację Funduszu Kościelnego. Zakłada on, że składki na ubezpieczenie duchownych w całości byłyby finansowane przez Kościoły.

Według SLD Fundusz Kościelny powinien przestać istnieć, gdyż Kościoły otrzymały już rekompensatę za mienie zagarnięte przez PRL. W projekcie SLD nie przewidziano odpisu podatkowego na Kościoły i związki wyznaniowe.

Wnioski o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu zgłosili posłowie PO i PiS. Zdaniem posłów Platformy jest on niezgodny z konstytucją, gdyż wszystkie zmiany dotyczące stosunków między Kościołami a państwem muszą być poprzedzone dwustronnymi umowami.

Wiceminister administracji i cyfryzacji Magdalena Młochowska przypomniała, że w jej resorcie trwają prace nad projektem założeń do ustawy, na mocy której Fundusz Kościelny ma zostać zastąpiony dobrowolnym odpisem podatkowym 0,5 proc. na Kościoły i związki wyznaniowe. Zaznaczyła, że przed zgłoszeniem ustawy konieczne są obustronne umowy pomiędzy rządem a Kościołami.

Strona rządowa osiągnęła porozumienie ws. odpisu z Kościołem katolickim. Kompromis w tej sprawie zakłada, że dobrowolny odpis podatkowy, m.in. na Kościół katolicki, będzie wynosił - 0,5 proc. Początkowo rząd proponował - 0,3 proc. Ustalenia te zaakceptowała Konferencja Episkopatu Polski, a także rząd. Jednak część mniejszych Kościołów i związków wyznaniowych wyraża zastrzeżenia do rządowej propozycji. Stanowczo sprzeciwia się jej Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny. Resort administracji próbuje doprowadzić do porozumienia.

Zgodnie z rządową propozycją o przekazaniu odpisu 0,5 proc. na wybrany Kościół lub związek wyznaniowy obywatele mogliby decydować już w 2014 r. - w rozliczeniu PIT za rok 2013. Rozwiązania te mają być oparte na regulacjach dotyczących odpisu 1 proc. podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego.

W latach 2014-2016 państwo ma wyrównywać Kościołom i związkom wyznaniowym różnicę pomiędzy kwotą uzyskaną z odpisu, a wysokością dotacji z budżetu państwa przewidzianą na Fundusz Kościelny w 2013 r., waloryzowaną o wskaźnik inflacji.

Zasady zastąpienia Funduszu Kościelnego odpisem podatkowym zostaną określone w ustawie. Zgodnie z projektem założeń do tej ustawy, Kościoły i związki wyznaniowe samodzielnie będą płaciły składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne duchownych. Płacenie składek ubezpieczeniowych przez wszystkie osoby zatrudnione w formie stosunku pracy (np. przez księży katechetów) będzie się odbywało w taki sam sposób jak obecnie.

Upraszczając formę przekazywania części podatku, rząd proponuje, aby osoby starsze i pobierające emerytury mogły deklarować kwoty podatku za pośrednictwem ZUS i KRUS.

Możliwość odliczenia 0,5 proc. podatku nie zmieni dotychczasowego odpisu od podatku 1 proc. na organizacje pożytku publicznego.

Obecnie z Funduszu Kościelnego - którego likwidację zapowiedział w expose premier Donald Tusk - pokrywane są ubezpieczenia duchownych, którzy nie mają umów o pracę, m.in. misjonarzy i zakonników zakonów kontemplacyjnych. Fundusz finansuje działalność charytatywną, oświatowo-wychowawczą, remonty i konserwacje zabytków sakralnych oraz utrzymanie wydziałów teologicznych na wyższych uczelniach.

Fundusz Kościelny działa na mocy ustawy z 1950 roku o przejęciu przez państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych. Powstał jako rekompensata za bezprawne zagarnięcie przez państwo dóbr kościelnych na rzecz Skarbu Państwa.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
19°C Piątek
noc
15°C Piątek
rano
21°C Piątek
dzień
24°C Piątek
wieczór
wiecej »