Papieskie przemówienia do nowych ambasadorów

Apel o przeciwdziałanie konfliktom wystosował papież w obecności 11 nowych ambasadorów przy Stolicy Apostolskiej.

Na wspólnej audiencji przyjął dyplomatów reprezentujących 5 krajów afrykańskich: Tanzanię, RPA, Algierię, Erytreę i Togo, 3 europejskie: Finlandię, Danię i Andorę, 2 środkowoamerykańskie: Salwador i Saint Lucia, oraz jeden azjatycki, mianowicie Nepal. Złożyli oni listy uwierzytelniające. Każdy pełni równocześnie inne funkcje – większość z nich jako ambasador – w którymś z krajów Europy, gdzie stale rezyduje. „Ze wszystkich stron świata dochodzą wiadomości o konfliktach – powiedział papież. Chciałbym wystosować dziś nowy apel, aby odpowiedzialni za narody i wszyscy ludzie dobrej woli podali sobie ręce, kładąc kres przemocy. Szkodzi ona ludzkości, ciążąc na rozwoju narodów i odbierając wielu ludziom nadzieję. Bez zaangażowania wszystkich w działania na rzecz pokoju, w tworzenie pokojowego klimatu i ducha pojednania na każdym szczeblu życia społecznego – poczynając od rodziny – nie będą możliwe postępy na drodze do społeczeństwa żyjącego w pokoju”. Ojciec święty zwrócił szczególną uwagę na potrzebę wychowywania młodzieży, przekazując jej istotne wartości duchowe, moralne i społeczne. Przypomniał pracę, jaką prowadzi na tym polu Kościół. Ponadto wskazał, że do głównych zadań dyplomatów należy popieranie dialogu i rokowań. Każdemu z nowych ambasadorów Benedykt XVI przekazał skierowane do niego przesłanie. W tekstach przeznaczonych dla przedstawicieli państw afrykańskich nawiązał do licznych bolączek Czarnego Lądu. Ambasadorowi Tanzanii wyraził uznanie dla tego kraju za przyjęcie blisko miliona uchodźców, chroniących się przed krwawymi konfliktami w rodzinnych stronach. Może on być pod tym względem wzorem dla Afryki i świata. Również jedynej kobiecie w gronie przyjętych dziś dyplomatów – przedstawicielce Republiki Południowej Afryki – wyraził uznanie dla pokojowych przemian w jej ojczyźnie. Życzył, by z tą samą polityczną dojrzałością, z jaką dokonano tam przejścia do pluralizmu i pełnej demokracji, rozwiązywano obecnie liczne problemy społeczne. Przeżywają je również inne kraje tego regionu. Papież nawiązał też do epidemii AIDS. Zwrócił uwagę, że w niektórych regionach Afryki statystyki potwierdziły już skuteczność metod jej zwalczania opartych na wstrzemięźliwości, wierności małżeńskiej i umacnianiu życia rodzinnego. Dodajmy, że nowa ambasador RPA jest lekarzem pediatrą czynnie zaangażowanym na polu międzynarodowym w organizowanie leczenia ofiar tej epidemii. W przesłaniu do ambasadora Algierii Benedykt XVI poruszył sprawę relacji katolicko-muzułmańskich. Podziękował za udział algierskiego prezydenta w pogrzebie Jana Pawła II. Wspomniał też niedawną beatyfikację Karola de Foucauld, który żył w tym kraju, starając się być bliski wszystkim ludziom jako „brat powszechny”. Przedstawiciela Erytrei zapewnił, że Stolica Apostolska pragnie współpracować na rzecz pokoju i stabilizacji w regionie, do którego należy ten kraj. Wyraził też nadzieję, że będzie tam realizowana pełna wolność religijna. Ambasadorowi Togo życzył, by jego naród poprzez autentyczne pojednanie uleczył rany otwarte jeszcze po aktach przemocy, do jakich doszło w ostatnich miesiącach. W przesłaniu do przedstawiciela Finlandii ojciec święty przypomniał czynną rolę tego kraju w rozszerzeniu Unii Europejskiej – zwłaszcza o kraje bałtyckie. Stolica Apostolska współpracuje z nim od dawna na płaszczyźnie międzynarodowej w obronie praw człowieka. Ambasadorowi Danii papież wyraził uznanie dla troski duńskiego rządu o osiągnięcie w krajach ubogich milenijnych celów rozwoju. Poruszył też sprawę przyjmowania emigrantów oraz dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego, a także laicyzacji społeczeństwa. W tekście skierowanym do przedstawiciela Andory przypomniał wkład wiary chrześcijańskiej w kształtowanie się tożsamości tego niewielkiego księstwa w Pirenejach, graniczącego z Hiszpanią i Francją. Na znaczenie takich wartości, jak godność osoby ludzkiej, rodzina i małżeństwo Benedykt XVI wskazał w przesłaniu do dyplomaty reprezentującego Saint Lucia. Pochwalił troskę rządu tego wyspiarskiego kraju na Karaibach o przyszłość młodych pokoleń. Również ambasadorowi Salwadoru wyraził uznanie za postępy, jakich dokonano tam na drodze do demokratyzacji i sprawiedliwości po latach bratobójczych walk. Natomiast przedstawicielowi Nepalu życzył, by w jego ojczyźnie ustały akty przemocy, a jego rodacy weszli na drogę dialogu.

«« | « | 1 | » | »»
Pobieranie...

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
22°C Poniedziałek
rano
29°C Poniedziałek
dzień
30°C Poniedziałek
wieczór
26°C Wtorek
noc
wiecej »