Katecheza przyszłości

W tarnowskim seminarium 23 V odbyła się VIII międzynarodowa konferencja katechetyczna pt. „Edukacja religijna w kontekście przemian społeczno-kulturowych”. Spotkanie otworzył ks. dr hab. Ireneusz Stolarczyk, prof. UPJPII (Dziekan WTST, UPJPII).

– Edukacja religijna to jeden z kolejnych tematów podejmowanych na corocznej naszej konferencji, bo wszyscy zauważamy przemiany społeczne i kulturowe i nie sposób by w edukacji religijnej tych tematów nie podejmować – mówi ks. prof. dr hab. Józef Stala (WTST, UPJPII). – Nic nie można zmienić, jeśli chodzi o orędzie zbawcze, bo Ewangelia się nie zmienia, należy natomiast wiele zmienić w sposobie dotarcia do współczesnego człowieka. Ważne jest tu rozumienie młodego człowieka, dostosowanie się do niego, gdyż on inaczej patrzy na rzeczywistość. Potrzebny jest dialog i argumenty, które przemówią do niego – wyliczał.

Na katechezie ważne jest również mądre, a zarazem krytyczne korzystanie z różnych źródeł, które znajdziemy w Internecie. – Uczniów trzeba też zaangażować do bardziej aktywnego włączenia się w lekcję religii, czy katechezy pod kierunkiem mądrego nauczyciela – zauważa dr hab. Elżbieta Osewska, prof. UKSW (WSR, UKSW).

W katechezie ważną rolę pełni też kategoria piękna, o której mówił o. dr hab. Witold Kawecki, prof. UKSW (WT, UKSW). – We współczesnym świecie szaloną rolę odgrywa kategoria piękna, trochę zapomniana i porzucona. Ale to właśnie droga piękna od jakiegoś czasu stała się drogą ewangelizacji, drogą do odkrycia Pa Ks. dr Mariusz Kuźniar (WT, Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy)   Joanna Sadowska /GN Ks. dr Mariusz Kuźniar (WT, Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy)
Prelegent mówił o koncepcji nauczania religii i katechezy w Czechach
na Boga, chyba nawet bardziej aktualną niż inne. To oznacza, że poprzez film, TV, teatr, taniec, poezję, malarstwo możemy odnajdywać wiarę i doświadczenie Pana Boga – zaznaczał. Ks. mgr lic. Marcin Krępa (Ciężkowice) zwracał uwagę na rolę muzyki liturgicznej w katechezie. – To jest temat, który do tej pory był spychany na margines, a przecież w tej edukacji religijnej jest on bardzo ważny. To jest metoda sprawdzona i wypróbowana w kościele. Wszystkie treści teologiczne można dzięki niej podać w łatwy sposób – mówił.

Podczas konferencji była też okazja posłuchać o koncepcji nauczania religii i katechezy w Czechach, o której mówił ks. dr Mariusz Kuźniar (WT, Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy). – Po upadku komunizmu Kościół katolicki w Czechach przeszedł przez pewne etapy swego rozwoju. Po fazie początkowej euforii, gdy wszyscy myśleli o wolności, dzięki której można się było rozwijać, nastąpiła faza zderzenia z rzeczywistością, która nie jest taka łatwa. Potem przyszła faza refleksji i realizowania nowych kierunków działań, z czego jeden z nich odnosi się do katechizacji. Niedawno biskupi czescy zadecydowali, że musimy wprowadzić nową koncepcje katechetyczną. Korzystamy tutaj np. z kwestii programowych opracowanych w Polsce.

Organizatorem konferencji był Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie, Katedra nauk pedagogiczno-katechetycznych we współpracy z katedrą Pedagogiki rodziny WSR UKSW. „Gość Niedzielny” patronował wydarzeniu.

Uczestnikami konferencji byli diakoni WSD oraz...   Joanna Sadowska /GN Uczestnikami konferencji byli diakoni WSD oraz...
...studenci świeccy teologii   Joanna Sadowska /GN ...studenci świeccy teologii

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
16°C Piątek
rano
23°C Piątek
dzień
26°C Piątek
wieczór
23°C Sobota
noc
wiecej »