Etyka w biznesie

O potrzebie istnienia Kodeksów Etycznych oraz innych uregulowań w tej dziedzinie, rozmawiali przedstawiciele polskiego biznesu i naukowcy na sesji "Etyka w biznesie, gdzie leży granica zysku", zorganizowanej przez redakcję "Rzeczpospolitej".

Zdaniem Igora Chalupca, prezesa PKN "Orlen" wprowadzony tam Kodeks Etyczny wpłynął istotnie na uzdrowienie stosunków w tej firmie. W Stanach Zjednoczonych co trzecia z istniejących firm posiada specjalny Kodeks Etyczny, tymczasem w Polsce jest to rzadkością, choć coraz więcej instytucji świata biznesu na to się decyduje - poinformowała Ewa Kluczkowska, zastępca redaktora naczelnego "Rzeczpospolitej", we wprowadzeniu do dyskusji. Prezes PKN "Orlen" Igor Chalupiec przedstawił zgromadzonym historię powstania Kodeksu Etycznego w ramach tej korporacji oraz cele, jakie przyświecały tworzeniu tego dokumentu. Poinformował, że kiedy został mianowany prezesem zarządu jesienią 2004 r., za jeden ze swych priorytetów przyjął pracę na rzecz uzdrowienia wewnętrznych stosunków w koncernie. Powodem tego był zarówno dość negatywny wizerunek firmy na zewnątrz, spowodowany w dużej mierze informacjami z parlamentarnej komisji śledczej jak i bardzo krytyczna ocena stosunków panujących wewnątrz firmy, ze strony samych pracowników. - Na skutek bardzo licznych kłopotów w relacjach pracowników z przełożonymi firma traciła bardzo dużo pozytywnej energii. A kiedy w anonimowej ankiecie wśród pracowników postawiono pytanie: czy zmuszeni byli oni podejmować działania nieetyczne na skutek nacisku przełożonych, to 47 procent odpowiedziało "TAK" - ujawnił prezes. Dane te jego zdaniem były szokujące i wymagały natychmiastowych środków zaradczych. W lutym 2005 r. - poinformował Chalupiec - w ramach ogłoszonej przez nowy zarząd strategii (pod nazwą: "Program właściwej kultury korporacyjnej"), zaplanowano opracowanie Kodeksu Etycznego, jak i stworzenie mechanizmów, które gwarantowałyby jego przestrzeganie. Pierwszym krokiem było opracowanie Kodeksu, który - zdaniem prezesa Chalupca - jest dziełem przede wszystkim pracowników. Do prac nad nim został powołany zespół składający się z przedstawicieli wszystkich poziomów istniejących w firmie, ponadto został on poddany konsultacji środowisk naukowych. Kolejnym krokiem obecnego zarządu było powołanie działającego wewnątrz PKN "Orlen" Rzecznika ds. Etyki. - Jest on - wyjaśnił prezes Chalupiec - osobą, której obowiązki polegają na byciu strażnikiem Kodeksu Etycznego. Do jego zdań należy również wysłuchiwanie głosów krytycznych i zażaleń od pracowników, przekazywanie ich zarządowi bądź inicjowanie innych procedur.

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
Pobieranie... Pobieranie...

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
1°C Czwartek
noc
0°C Czwartek
rano
3°C Czwartek
dzień
4°C Czwartek
wieczór
wiecej »