Nazaret: Benedykt XVI odprawił Mszę św. dla 50 tys. wiernych

Z udziałem ok. 50 tys. wiernych Benedykt XVI odprawił Mszę św. w Nazarecie. Uroczysta Eucharystia odbyła się w amfiteatrze pod Górą Przepaści.

Papieża powitał melchicki arcybiskup Galilei, Elias Chacour. Większość swego przemówienia arcybiskup wygłosił po arabsku. „Niech Bóg błogosławi Twoje przybycie, niech zachowa Ciebie w Twoim ojcostwie. My wszyscy jesteśmy Twoimi dziećmi, dziećmi Jezusa, dziećmi tej ziemi, dziećmi Nazaretu” - mówił i dodał: „Chcemy iść w Twoje ślady, szukając jedności w pokoju i bezpieczeństwie dla każdego. Dlatego wzywam teraz wszystkie dzieci Boga, aby wołały z papieżem: `Wierzymy w pusty Grób, wierzymy w zwycięstwo Jezusa z Nazaretu nad śmiercią`” - powiedział hierarcha i wezwał: „Jezus żyje!”. Wierni zaczęli entuzjastycznie skandować: „Jezus żyje!” Abp Chacour po hebrajsku zwrócił się bezpośrednio władz Izraela i miasta Nazaret dziękując za wysiłek w organizację papieskiej wizyty. „Jej owoce pozostaną znakiem, aby żyć w pokoju i bezpieczeństwie oraz znakiem nadziei nas wszystkich, aby podążać ku sprawiedliwości dla całego regionu Bliskiego Wschodu a wtedy staniemy się światłem dla innych wyznań i przykładem dla narodów” - powiedział melchicki hierarcha. „W Nazarecie uczymy się świętości rodziny” – przypomniał w homilii Benedykt XVI. Ojciec Święty przywołał słowa swego poprzednika Pawła VI, wypowiedziane 45 lat temu w Nazarecie: każdy z nas potrzebuje powrotu do Nazaretu, aby rozważać ciągle na nowo milczenie i miłość Świętej Rodziny, będącej wzorcem dla każdej rodziny chrześcijańskiej. – Tutaj, na przykładzie Maryi, Józefa i Jezusa zaczynamy doceniać coraz pełniej świętość rodziny, która w planie Bożym opiera się na dożywotniej wierność mężczyzny i kobiety, uświęconych przez zawarcie małżeństwa i gotowych przyjąć Boży dar nowego życia. Jakże wielu mężczyzn i kobiet naszych czasów potrzebuje ponownego odkrycia tej podstawowej prawdy, która leży u podwalin społeczeństwa i jakże ważne jest świadectwo małżonków dla kształtowania prawych sumień oraz budowania cywilizacji miłości! – wołał Benedykt XVI. Podkreślił, że rodzina jest pierwszą szkołą mądrości, uczącą praktykowania „tych cnót, które prowadzą do prawdziwego szczęścia i trwałego spełnienia się”. Stanowi też kamień węgielny „dobrze zorganizowanego i gościnnego społeczeństwa”. Dlatego na państwie ciąży obowiązek „wspierania rodzin w ich misji oświatowej, chronienia instytucji rodziny i jej niezbywalnych praw oraz zapewnienia, aby wszystkie rodziny mogły żyć i rozkwitać w godnych warunkach”. Papież zaznaczył, że „tak jak w związku małżeńskim miłość mężczyzny i kobiety wzrasta dzięki łasce udziału i wyrażania miłości Chrystusa i Kościoła, podobnie rodzina, zbudowana na tej miłości, jest powołana do bycia «Kościołem domowym», miejscem wiary, modlitwy i miłującej troski o prawdziwe i trwałe dobro każdego swego członka”. Ojciec Święty wskazał na potrzebę poznawania i szanowania godności i właściwej roli kobiet, ich szczególnych charyzmatów i zdolności. – Czy to jako matki w rodzinach, czy przez żywą obecność w pracy zawodowej i w instytucjach społecznych czy też w szczególnym powołaniu do naśladowania naszego Pana przez pełnienie ewangelicznych rad czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, kobiety pełnią niezastąpioną rolę w tworzeniu tej „ekologii ludzkiej”, której nasz świat i ta ziemia tak bardzo potrzebują: chodzi o środowisko, w którym dzieci uczą się kochać i troszczyć o innych, uczciwości i szacunku wobec wszystkich oraz praktykowania cnót miłosierdzia i przebaczenia – wyliczał Benedykt XVI. Mówiąc o roli ojca na przykładzie św. Józefa, papież zaznaczył, że od niego Jezus „nauczył się cnót mężnej pobożności, dotrzymywania danego słowa, prawości i ciężkiej pracy”. – W cieśli z Nazaretu widzimy, jak władza oddana w służbę miłości jest nieskończenie owocniejsza niż siła, która próbuje panować. Jak bardzo nasz świat potrzebuje przykładu, przewodnictwa i łagodnej siły takich mężczyzn jak Józef! – podkreślił Ojciec Święty. Streszczenie papieskiego przemówienia zostało odczytane po hebrajsku i arabsku. Modlitwę wiernych odmówiono w kilku językach. Odpowiedzi były śpiewane po arabsku. Początek każdego wezwania stanowił cytat z Pisma Św. po arabsku, w miejscu, gdzie Maryja stała się Matką Emmanuela – Boga z nami, modlono się w intencji Kościoła powszechnego, by w bogactwie różnych kultur i tradycji, karmiąc się Słowem Bożym w mądrości ukazywał Syna Boga – Zbawiciela. W drugim wezwaniu po hebrajsku, wspominając Chrystusa, który zburzył mur wrogości, tworząc z dwóch rodzajów ludzi jedność, modlono się o pokój, by przeciwnicy wyciągnęli ręce do zgody a podzielone narody szły wspólną drogą. „Panie, Ty jesteś źródłem przebaczenia i wzbudzasz pragnienie sprawiedliwości i pokoju, które przezwyciężają instynkt odwetu. W imię Mesjasza – Jezusa prosimy, uczyń nas wolnymi!” - odczytano intencję. „Do Boga, który nie chciał ofiar ani darów, ale dał ciało Zbawicielowi” - modlono się po włosku w intencji Kościoła w Ziemi Świętej, aby w „różnorodności rytów i duchowości dawał świadectwo Kościołom i wspólnotom kościelnym, że odmienność nie szkodzi jedności, ale ją manifestuje i umacnia między wszystkimi chrześcijanami”. Po angielsku, wspominając pozdrowienie anielskie skierowane do Maryi „Raduj się, pełna łaski, Pan jest z Tobą”, modlono się, by wierni tej ziemi, wybranej przez Boga by objawił Swą obecność, mieli coraz większy udział w radości Maryi, trwając - mimo zewnętrznych trudności - w pewności wiary, że Bóg zawsze jest z nami”. „Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami, wypełniając obietnice, dane Abrahamowi, Mojżeszowi i prorokom. Módlmy się w intencji Narodu Starego Przymierza, by otworzył się na pełnię Objawienia i Odkupienia” - modlono się po po francusku. Po hiszpańsku, w intencji zgromadzonych w Nazarecie, by „naśladowali przykład Maryi w ofiarowywaniu siebie każdego dnia Panu w pokorze, w codzienności”. Rzesze wiernych witały papieża skandując: „Viva Papa!”, „Benedetto, benvenuto!”. Przy wtórze śpiewów i muzyki Benedykt XVI w „papamobile” przejechał pomiędzy sektorami. Na Mszę przybyli nie tylko izraelscy katolicy, m.in. obrządku melchickiego, których w Ziemi Świętej żyje obecnie ok. 80 tys. oraz katolicy języka hebrajskiego. Byli pielgrzymi z Włoch, Francji, Niemiec i duża grupa z Polski, wśród nich członkowie Drogi Neokatechumenalnej. Powiewały flagi, watykańskie, włoskie, izraelskie, palestyńskie, libańskie i polskie. Izraelskie służby bezpieczeństwa wprowadziły nadzwyczajne środki bezpieczeństwa m.in. z powodu zapowiadanych demonstracji z okazji obchodzonego dzisiaj przez Palestyńczyków święta Nagby – tak Palestyńczycy nazywają „katastrofę”, czyli exodus ludności palestyńskiej po izraelskiej wojnie niepodległościowej w 1948 r. Zaopatrzone w chipy karty wstępu na Mszę św. miały poczwórne zabezpieczenie i były skrupulatnie sprawdzane przez ochronę. W pobliżu ołtarza, przy którym papież Benedykt XVI odprawiał Mszę św., posadzono wcześniej stare drzewo oliwne jako symbol pokoju. Drzewo liczy ok. 500- 1500 lat. Zasadzenie starego drzewa oliwnego było jednym z elementów rekonstrukcji terenu na Górze Przepaści na obrzeżach Nazaretu. W tym miejscu ma powstać w przyszłości krajobrazowy Las Pojednania. Teren został zaprojektowany przez Żydowski Fundusz Narodowy - „Keren Kayemeth Leisrael". Przez las wokół Góry Przepaści będą prowadziły „ścieżki refleksji i zadumy” oznakowane szyldami w językach angielskim, hebrajskim i arabskim, KKL wytyczy też trasy rowerowe przez las. Benedykt XVI poświęcił także kamień węgielny „parku pamięci Jana Pawła II”. Park na Górze Błogosławieństw powstanie dzięki pomocy państwa Izrael i Żydowskiego Funduszu Narodowego. Opiekę nad terenem, położonym w sąsiedztwie domu pielgrzymów „Domus Galilaeae” w Korazym, powierzono Drodze Neokatechumenalnej. W 2000 r. papież Jan Paweł II odprawił tam Mszę św. z udziałem młodzieży z 72 krajów. Park jest wyrazem „szacunku dla Jana Pawła II i jego szczególnej miłości do narodu żydowskiego”. Ponadto papież poświęcił kamienie węgielne pod budowę Międzynarodowego Centrum Rodziny, Uniwersytetu Proroka Eliasza (Mar Elias University), pierwszej chrześcijańsko-arabskiej uczelni wyższej w Izraelu oraz szkoły Don Bosco w Nazarecie. Po Mszy św. papież udał się do klasztoru franciszkanów przy bazylice Zwiastowania. Papieska homilia na następnej stronie

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 1 2 3 4 5 6
4°C Sobota
dzień
4°C Sobota
wieczór
4°C Niedziela
noc
3°C Niedziela
rano
wiecej »