Apel na sierpień

Wychowanie do trzeźwości musi znaleźć ważne miejsce w systemie edukacyjnym – apeluje bp Tadeusz Bronakowski. Jego zdaniem, uczniowie powinni odnajdywać w szkołach nie tylko wiedzę na temat uzależnień, ale przede wszystkim wzorce dobrych postaw.

Wychowanie do trzeźwości musi znaleźć ważne miejsce w systemie edukacyjnym – apeluje bp Tadeusz Bronakowski. Jego zdaniem, uczniowie powinni odnajdywać w szkołach nie tylko wiedzę na temat uzależnień, ale przede wszystkim wzorce dobrych postaw.

Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości wystosował okolicznościowy apel o abstynencję od alkoholu w sierpniu – tzw. „miesiącu trzeźwości”. Według niego, nawet najciekawsze programy profilaktyczne nie przyniosą oczekiwanych owoców, jeśli nie wzmocni ich konsekwentne świadectwo nauczycieli. „Szkoła musi być wolna od alkoholu, także na studniówkach, ważnych uroczystościach oraz wycieczkach. Żaden uczeń nigdy nie powinien widzieć pijącego nauczyciela. Od tej zasady nie ma wyjątku” – podkreśla bp Bronakowski.

Przewodniczący Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości uważa, że również szkoły wyższe winny zatroszczyć się o kształtowanie prawidłowych postaw wobec alkoholu, gdyż studenci są grupą wiekową, w której najłatwiej wpaść w sidła nałogu. „Pytajmy zatem o nadzór uczelni nad akademikami, które są nie tylko dogodnymi miejscami do upijania się, ale wręcz stają się przestrzenią nielegalnego handlu alkoholem. Trzeba także otwarcie pytać o częstą obecność alkoholu podczas juwenaliów i koncertów odbywających się na uczelnianych obiektach” – apeluje hierarcha.

Jego zdaniem, szkoła wyższa kształcąca polską inteligencję, jeśli chce być wierna swojemu powołaniu, musi nie tylko przekazywać wiedzę, ale również prowadzić pracę formacyjną. „Najzdolniejszy i najlepiej wykształcony młody człowiek przegra swoje życie, jeśli wejdzie w dorosłość z bagażem nałogu” – podkreśla bp Bronakowski.

Przypomina też, że szacunkowe koszty szkód wynikających z używania i nadużywania alkoholu co najmniej pięciokrotnie przewyższają wpływy budżetowe z akcyzy i innych opłat, co jest nie bez znaczenia w obecnej sytuacji gospodarczej Polski.

Zespół Episkopatu ds. Apostolstwa Trzeźwości, któremu przewodniczy bp Bronakowski apeluje więc do wszystkich wiernych i ludzi dobrej woli o abstynencję od alkoholu w sierpniu. Podkreśla, że troska o trzeźwość jest jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed polskim społeczeństwem, gdyż od pięciu lat wzrasta poziom spożycia napojów alkoholowych, chociaż wcześniej trend ten udało się już zatrzymać. „Życie ponad 800 tysięcy naszych rodaków naznaczone jest dramatem uzależnienia. Ryzykownie nadużywa alkoholu około 16 proc. społeczeństwa – przypomina bp Bronakowski.

W Polsce funkcjonuje obecnie ok. 200 tysięcy punktów sprzedaży alkoholu, w których często łamane są przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu problemom alkoholowym. Zdaniem przewodniczącego Zespołu Episkopatu ds. Apostolstwa Trzeźwości niezbędne są przepisy ograniczające dostęp do alkoholu. „Trzeba również pracować nad skuteczniejszym egzekwowaniem zakazu sprzedawania alkoholu osobom niepełnoletnim” – podkreśla hierarcha. Jego zdaniem, powinna być też zakazana reklama alkoholu.

„Nowoczesna komunikacja marketingowa sięga po różne formy wpływania na konsumentów, coraz silniej wkraczając w nasze codzienne życie przez organizację popularnych festiwali, koncertów oraz wakacyjnych imprez masowych, czy też sponsoring sportu. Nie ulegajmy zbyt łatwo tej szkodliwej i niszczącej propagandzie” – przestrzega bp Bronakowski.

Apel Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości tradycyjnie jest odczytywany w kościołach całej Polski w ostatnią niedzielę lipca.

W tym roku przypada pięćdziesiąta rocznica ukazania się „Wytycznych Episkopatu Polski dla kościelnej działalności trzeźwościowej”. Dokument ten, ogłoszony 17 czerwca 1959 roku, do dzisiaj stanowi fundament posługi trzeźwościowej we wszystkich diecezjach polskich.

Jako motywację do podjęcia abstynencji w sierpniu jest - jak podkreślali w „Wytycznych” biskupi – chęć wynagrodzenia za grzechy alkoholizmu, a także dla skuteczniejszego przeciwstawienia się towarzyskiemu przymusowi picia, jak również dla osobistego postępu w życiu duchowym i dawania dobrego przykładu. Biskupi docenili także istnienie w parafiach Księgi Trzeźwości, do której wierni wpisują swoje postanowienia trzeźwościowe.

Dokument zachęcał kapłanów, by w pierwszym rzędzie sami stanęli w szeregach abstynenckich. Ci, którzy złożyli dar abstynencji na całe życie zapisywani są w Krajowej Księdze Kapłanów Abstynentów.

Zgodnie z postulatami „Wytycznych Episkopatu...” swoje miejsce w seminariach znalazło wprowadzenie do przyszłej pracy duszpasterstwa trzeźwościowego, a na wielu uczelniach i wydziałach teologicznych pojawiła się tematyka uzależnień i psychoprofilaktyki. Dokument zwrócił też uwagę na świadectwo rodziców w kształtowaniu właściwych postaw dzieci wobec alkoholu.

Dokument określał też strukturę duszpasterstwa trzeźwości w Polsce na poziomie ogólnopolskim, diecezjalnym i parafialnym. Wkrótce powołano pierwszego delegata Episkopatu do spraw trzeźwości – został nim sufragan diecezji płockiej, biskup Piotr Dudziec. Ustanowiono też skład Komisji do Spraw Trzeźwości (dziś: Zespół ds. Apostolstwa Trzeźwości).

„Wytyczne Episkopatu Polski dla kościelnej działalności trzeźwościowej” zostały przyjęte przez Episkopat Polski 17 VI 1959 r. Znowelizowano je 1 IV 1971 r. Dokument ten powstał w okresie Wielkiej Nowenny jako element milenijnego programu odrodzenia moralnego i zbiera wieloletnie doświadczenia pracy trzeźwościowej Kościoła.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
20°C Środa
wieczór
19°C Czwartek
noc
16°C Czwartek
rano
15°C Czwartek
dzień
wiecej »