Na półmetku wakacje dość bezpieczne

Tylko 20 zgłoszeń przyjęto do połowy wakacji na całodobowy numer interwencyjny w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, pod którym zgłaszać można wszelkie zagrożenia i nieprawidłowości w organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.

Numer (32) 200 21 71 działa w ramach akcji "Bezpieczne wakacje 2010" od 25 czerwca do 3 września. Obsługiwany jest przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Jak podały służby prasowe wojewody śląskiego, zgłoszenia przyjęte do 5 sierpnia dotyczyły m.in. informacji o podejrzeniu zatrucia pokarmowego u kilkunastu kolonistów i o nietrzeźwym kucharzu obsługującym kolonijną kuchnię. Dzwoniący proszą również o informacje dotyczące przepisów prawa oświatowego. Pytają, jakie powinny być kwalifikacje kadry pedagogicznej, jaka liczba podopiecznych przypada na jednego wychowawcę lub gdzie można znaleźć wykaz organizatorów wypoczynku organizowanego w miejscu zamieszkania w ramach tzw. półkolonii.

Każda zgłoszona interwencja przekazywana jest instytucji właściwej do udzielenia pomocy i monitorowana przez Śląski Urząd Wojewódzki i kuratorium.

W akcji "Bezpieczne wakacje" biorą udział wszystkie służby, które dbają o bezpieczny wypoczynek, m.in. Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, które przed rozpoczęciem sezonu letniego dokonało odbioru strzeżonych kąpielisk. WOPR współpracuje z policją w ramach wspólnych patroli wodnych oraz przy wskazywaniu zagrożeń i obserwacji miejsc niebezpiecznych do kąpieli bądź objętych jej zakazem.

Swój udział w akcji ma także Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach. Do 30 lipca zgłoszono do niej 619 turnusów, z których korzystało 27 398 dzieci. Sanepid przeprowadził 237 kontroli, które pozwalają stwierdzić, że organizatorzy dobrze przygotowali obiekty wypoczynkowe do sezonu 2010 - nieprawidłowości stwierdzono tylko w niespełna 4 proc. skontrolowanych miejsc wypoczynku.

Podczas dziewięciu turnusów nie zapewniono wypoczywającym odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych, podczas jednego turnusu przekroczono limit miejsc, dwa turnusy zorganizowano z niedostateczną liczbą urządzeń sanitarnych, a podczas trzech odnotowano brak ciepłej wody. Inspektorzy nałożyli 10 mandatów karnych na łączną kwotę 1840 zł. Sanepid odebrał też trzy zgłoszenia interwencyjne, ale tylko jedno z nich - dotyczące podania dzieciom spleśniałego pieczywa - potwierdziło się podczas kontroli. W czasie pierwszego miesiąca wakacji stwierdzono tylko 20 zachorowań uczestników wypoczynku - głównie na ospę i anginę, a także 18 urazów i wypadków - złamań i skręceń. Stwierdzono także jedno ognisko zatrucia pokarmowego o nieustalonym pochodzeniu - zachorowało 22 uczestników.

W tym sezonie letnim śląski Sanepid ma w ewidencji 56 kąpielisk i miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli i rekreacji; nadzorem sanitarnym objętych było 51 obiektów, a w pięciu nie rozpoczęto sezonu kąpielowego. Na początku lipca woda w 14 kąpieliskach nie spełniała wymagań jakościowych. Podczas wakacji ich liczba zmieniała się. Pogorszenia jakości wody związane były głównie z zanieczyszczeniami - zastrzeżenia budziła przezroczystość i barwa wody oraz zaśmiecenie zbiorników. Stwierdzono też skażenie paciorkowcami kałowymi. Taka sytuacja dotyczy od siedmiu do dziewięciu obiektów i utrzymuje się od początku sezonu letniego. Natomiast w 42 obiektach jakość wody spełnia wymagania.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach do 2 sierpnia skontrolował 273 autobusy, 200 kontroli dotyczyło przewoźników krajowych. W 26 przypadkach wszczęto postępowanie administracyjne, które zakończono nałożeniem na przedsiębiorcę kary pieniężnej. Jednocześnie nałożono 25 mandatów karnych na kierowców. 28 skontrolowanych autobusów, czyli ok. 14 proc., było niesprawnych technicznie.

Najczęstsze naruszenia przepisów dotyczą czasu jazdy, przerw i odpoczynków kierowcy. Porównując wyniki kontroli w pierwszej połowie wakacji tego roku do analogicznego okresu zeszłego roku, widać poprawę przestrzegania przepisów. W ubiegłym roku podczas 14 kontroli stwierdzono, że kierowcy nie wyposażono w wymagane dokumenty. W tym roku wykryto trzy takie przypadki.

Podczas tegorocznych wakacji, do 2 sierpnia, stwierdzono czterokrotnie mniej przypadków skrócenia dziennego czasu odpoczynku kierowcy, trzykrotnie zmniejszyła się też liczba naruszeń skrócenia tygodniowego okresu odpoczynku kierowcy. Aż sześciokrotnie zmniejszyła się liczba przypadków przekroczenia maksymalnego dziennego okresu prowadzenia pojazdu. Jednak prawie dwa razy częściej niż w ubiegłym roku ujawniano przekroczenie dopuszczalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy, częściej też brakowało planowania dodatkowego postoju autokaru na długich trasach.

W początkowym okresie wakacji - od 20 czerwca do 20 lipca - w województwie śląskim utonęło 12 osób - to trzykrotny wzrost w porównaniu do analogicznego okresu w 2009 r., kiedy utonęły cztery osoby.

Jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach przeprowadziły na terenie województwa śląskiego 126 kontroli obiektów w miejscach wypoczynku dzieci i młodzieży. PSP wydała m.in. 25 decyzji w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Kuratorium Oświaty w Katowicach opracowało informator dla rodziców, opiekunów, wychowawców oraz organizatorów wypoczynku pt.: "Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży". Podczas wakacji kuratorium udziela porad dotyczących organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, podejmuje interwencje w tej sprawie, wydaje zaświadczenia o zgłoszeniu wypoczynku organizatorom wypoczynku oraz organizuje bezpłatny wypoczynek dla dzieci i młodzieży pochodzących z najuboższych rodzin województwa.

Pod nadzorem Kuratorium Oświaty w Katowicach na terenie województwa śląskiego na 543 turnusach wypoczywało 24 640 uczestników, a z województwa wyjechało 135 094 dzieci i młodzieży, wypoczywających na 1633 turnusach. W miejscu zamieszkania, w 209 półkoloniach uczestniczyło dotąd 17 847 dzieci. (PAP)

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
28°C Wtorek
dzień
28°C Wtorek
wieczór
25°C Środa
noc
20°C Środa
rano
wiecej »