Kard. Daoud kończy 80 lat

Emerytowany prefekt Kongregacji Kościołów Wschodnich, syryjski kardynał kurialny – Ignace Moussa Daoud kończy 18 września 80 lat, tracąc w ten sposób prawo udziału w konklawe. Tym samym liczba kardynałów, mających ten przywilej, wynosi obecnie 104 na 179 członków Kolegium.

Przyszły kardynał urodził się 18 września 1930 w miejscowości Meskané na terenie archieparchii (archidiecezji) Homs, Hama i Nabk dla katolików syryjskich (północna Syria). Na chrzcie otrzymał imiona Basile Moussa. Kształcił się w seminariach i szkołach swego Kościoła w Jerozolimie i Libanie oraz na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Święcenia kapłańskie przyjął 17 października 1954, po czym pracował duszpastersko w katolickim Kościele syryjskim, a w latach 1960-64 kontynuował studia w Rzymie. W latach 1965-70 był osobistym sekretarzem patriarchy syryjskiego i pracował w trybunale patriarszym w Bejrucie.

2 lipca 1977 Syryjski Katolicki Synod Patriarszy, zebrany w libańskim mieście Charfet, mianował go biskupem Kairu dla katolików syryjskich; decyzję tę potwierdził 22 tegoż miesiąca Paweł VI, a sakrę nowy biskup przyjął w dniu swych 47. urodzin – 18 września 1977 w tymże Charfecie. Zgodnie ze zwyczajem w swym Kościele mienił wówczas swe pierwsze imię na Ignace. W 17 lat później – 1 lipca 1994 Synod Patriarszy powołał go na zwierzchnika jego rodzimej archieparchii, postanowienie to zatwierdził 6 tegoż miesiąca Jan Paweł II. Po dalszych 4 latach – 13 października 1998 Synod wybrał go na patriarchę antiocheńskiego syryjczyków, co papież potwierdził w tydzień później, udzielając mu tzw. „ecclesiastica communio”.

W ten sposób 58-letni wówczas hierarcha stanął na czele katolików syryjskich – ok. 130-tysięcznej rzeszy wiernych, należących do antiocheńskiej tradycji liturgicznej i uznających zwierzchnictwo papieża.

Swój nowy urząd sprawował zresztą niedługo, gdyż już 25 listopada 2000 Ojciec Święty powołał patriarchę na stanowisko prefekta Kongregacji Kościołów Wschodnich, a na konsystorzu 21 lutego 2001 włączył go w skład Kolegium Kardynalskiego. Patriarcha syryjski był pierwszym zwierzchnikiem katolickiego Kościoła wschodniego, który stanął na czele tego urzędu kurialnego, zajmującego się tą grupą wiernych. Jego prefekt jest ponadto z urzędu wielkim kanclerzem Papieskiego Instytutu Wschodniego.

Objęcie stanowiska w Watykanie oznaczało konieczność ustąpienia z urzędu w swym Kościele, ale nowy prefekt poprosił papieża o zgodę na pozostawienie tytułu patriarchy. Ojciec Święty zgodził się i po wyborze nowego patriarchy w lutym 2001 Syryjski Kościół Katolicki miał – po raz pierwszy w swych dziejach – dwóch patriarchów, a od stycznia 2009 nawet trzech, gdyż dwóch to emeryci.

Biskup, arcybiskup i w końcu kard. Daoud brał czynny udział w różnych ważnych wydarzeniach kościelnych, np. w obradach Synodu Biskupów czy w spotkaniach międzykościelnych. w kwietniu 2005 wziął udział w konklawe, które wybrało kard. Josepha Ratzingera na papieża. W grudniu 2006 był delegatem Benedykta XVI na uroczystość udzielenia papieskiej zgody na wybór nowego katolickiego patriarchę aleksandryjskiego koptów.

Z urzędu prefekta Kongregacji ustąpił 9 czerwca 2007, w wieku prawie 77 lat.

Obecnie Kolegium Kardynalskie liczy 179 członków, z których 104 nie ukończyło jeszcze 80 lat i mają oni prawo udziału w konklawe, przy czym 74 z nich mianował Jan Paweł II a 30 – Benedykt XVI. Wśród 75 purpuratów powyżej 80. roku życia 4 kreował Paweł VI, 64 – Jan Paweł II i 6 – Benedykt XVI.

W Kolegium jest obecnie 5 hierarchów katolickich Kościołów wschodnich, z których tylko jeden – greckokatolicki arcybiskup większy Kijowa i Halicza Lubomyr Huzar (urodzony 26 lutego 1933) ma jeszcze prawa wyborcze. Pozostali kardynałowie: Emmanuel III Delly (6 X 1927) – patriarcha chaldejski, Nasrallah Pierre Sfeir (15 V 1920) – patriarcha maronicki, Varkey Vithayathil (29 V 1927) – arcybiskup większy syro-malabarski i od dzisiaj I. M. Daoud nie mają już tych uprawnień.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
15°C Środa
dzień
16°C Środa
wieczór
12°C Czwartek
noc
9°C Czwartek
rano
wiecej »