Duże rozczarowanie

Rada Konferencji Biskupów Europy (CCEE) i Konferencja Biskupów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) wyraziły rozczarowanie brakiem odniesienia do Boga w projekcie pierwszych 16. artykułów przyszłej konstytucji Unii Europejskiej.

Również zdaniem Watykanu projekt konstytucji jest niezadowalający. Jak widać, nie została uwzględniona ani sugestia papieża Jana Pawła II, ani też wyraźne życzenie większości państw europejskich - pisze austriacka agencja katolicka "Kathpress". Sekretarz generalny Rady Konferencji Biskupów Europy (CCEE), ks. Aldo Giordano w rozmowie z "Kathpress" oświadczył, że Kościoły Europy oczekiwały wyraźnego odniesienia do Boga lub też do transcendentnych podstaw fundamentalnych wartości w pierwszych trzech artykułach przyszłej konstytucji UE. COMECE ma mimo wszystko nadzieję, że wartości religijne zostaną wprowadzone do konstytucji. Religia jako źródło i baza wspólnych wartości europejskich muszą znaleźć miejsce w ostatecznej wersji konstytucji, stwierdza oświadczenie COMECE. Jednocześnie Kościoły z zadowoleniem przyjęły zawarte w art. 2 projektu podkreślenie wartości, zwłaszcza odnoszących się do godności i praw człowieka, wolności, demokracji, pokoju, sprawiedliwości i solidarności. Budzi to nadzieję, że w innych częściach tekstu, których projekt jeszcze nie istnieje, zostanie wprowadzone odniesienie do transcendencji, uważa sekretarz generalny CCEE. Ks. Aldo Giordano, sekretarz generalny CCEE zapowiedział, że Kościoły dołożą starań, by w dalszym przebiegu debaty w Konwencie oraz na płaszczyźnie rządów poszczególnych krajów uwzględniono religijny kontekst wartości podstawowych. Natomiast przewodniczący Konwentu Europejskiego, Valery Giscard d'Estaing wyjaśniał w Brukseli, że w Europie są różne tradycje konstytucji i dlatego nie można przenosić odpowiednich sformułowań z konstytucji jednego państwa do drugiego. Zapowiedział jednocześnie, że sytuacja prawna Kościołów zostanie przyjęta w przyszłej konstytucji w takiej formie, w jakiej została opisana w protokole dodatkowym do Układu Amsterdamskiego. Protokół ten przewiduje, że stosunki Kościół-państwo w poszczególnych krajach członkowskich opierać się będą o wewnętrzne porozumienia w tych krajach. Jednocześnie Giscard d'Estaing stanął w obronie pierwszych 16. artykułów projektu konstytucji UE. Uważa, że zawierają one w sobie wartości, o których jest już mowa w poszczególnych traktatach UE. Zapytany, czy w przyszłej konstytucji europejskiej znajdzie się miejsce na "invocatio Dei" Giscard odparł, że artykuł o wartościach UE nie jest ku temu odpowiednim miejscem. Nie widzi natomiast przeszkód, by w preambule umieścić odwołanie do kulturalnego, duchowego i religijnego dziedzictwa Unii Europejskiej. Przypomnijmy, ze w czwartek przyjęto w Brukseli projekt pierwszych 16. artykułów konstytucji europejskiej. Zgodnie z tą propozycją artykuł 2. tego dokumentu miałby brzmieć: "Unia opiera się na wartościach poszanowania godności ludzkiej, wolności, demokracji, rządów prawa i poszanowania praw człowieka, wartościach, które są wspólne dla państw członkowskich. Jej celem jest społeczeństwo żyjące w pokoju dzięki praktyce tolerancji, sprawiedliwości i solidarności".

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
29°C Sobota
dzień
30°C Sobota
wieczór
26°C Niedziela
noc
21°C Niedziela
rano
wiecej »