Prezent dla Papieża

Kościół w Polsce przygotowuje symboliczny prezent, który zostanie wręczony Ojcu Świętemu podczas Narodowej Pielgrzymki do Rzymu w dniach 18-19 maja br. Darem tym będzie ofiara pieniężna złożona przez Polaków na rzecz osób poszkodowanych podczas wojny w Iraku. Zbiórka na ten cel odbędzie się w większości polskich diecezji Kościoła katolickiego w niedziele 4 i 11 maja br.

Część diecezji już zbierała pieniądze na ten cel. 1. Zbiórka na rzecz ofiar wojny w Iraku Podczas Narodowej Pielgrzymki do Rzymu, która odbędzie się w dniach 18-19 maja br., Jan Paweł II otrzyma od Polaków symboliczny dar - pieniądze zebrane w kraju na rzecz ofiar wojny w Iraku. Zbiórka pieniędzy na ten cel odbędzie się w większości polskich diecezji Kościoła katolickiego, w niedziele 4 i 11 maja br. Część diecezji już zbierała pieniądze na ten cel. W diecezjach bielsko-żywieckiej i ełckiej ofiary na pomoc osobom poszkodowanym w wyniku wojny w Iraku zbierano w niedzielę 13 kwietnia. Ksiądz Kardynał Józef Glemp, Prymas Polski, zwrócił się do biskupów diecezjalnych w Polsce z prośbą o zarządzenie zbiórki pieniędzy (na tacę lub do skarbonek) na pomoc ludziom poszkodowanym w wyniku irackiego konfliktu. Akcja zostanie przeprowadzona w niedziele - 4 i 11 maja br. Dokonanie zbiórki w tym terminie pozwoli uczestnikom Narodowej Pielgrzymki do Rzymu przekazać Ojcowi Świętemu informację, ile środków finansowych udało się zebrać Polakom na pomoc ofiarom wojny w Iraku. Akcja przeprowadzana przez Kościół w Polsce jest wyrazem solidarności z Ojcem Świętym i Jego troską o pokój dla Iraku i wszystkich regionów świata. W orędziu podczas Mszy Zmartwychwstania Pańskiego odprawionej w niedzielę Wielkiej Nocy, Jan Paweł II wyraził pragnienie, aby w obecnej sytuacji "Irakijczycy stali się głównymi bohaterami solidnej odbudowy swego kraju". 2. Pomoc dotychczas przekazana przez Caritas Polska Caritas Polska przekazała już 10.000 USD (ponad 40.000 zł) na pomoc dotkniętej wojną ludności Iraku. Kwota ta pochodzi z wpłat na konto Caritas Polska. Wkrótce zostaną przekazane kolejne środki finansowe, ponieważ dotychczas Caritas Polska zebrała w sumie ponad 70.000 zł na pomoc ofiarom irackiego konfliktu. 10.000 USD zostało przekazane na ogłoszony przez Caritas Internationalis projekt S.O.A. 19/2003 IRAQ. Budżet projektu wynosi 8.390.000 USD. Środki finansowe na realizację projektu Caritas Internationalis pochodzą z wpłat Caritas krajowych. Projekt jest realizowany przez Caritas Irak i wspomagany przez doświadczonych w pomocy ofiarom wojen przedstawicieli Caritas wielu krajów świata. Projekt Caritas Internationalis zakłada objęcie co najmniej 3-miesięczną pomocą 43.740 rodzin, czyli w sumie 262.440 osób. Pomoc Caritas dotrze do: - 1.740 rodzin (10.440 osób), które znajdą schronienie w kościelnych parafiach, - 21.000 rodzin (126.000 osób) przyjętych przez rodziny, które podczas wojny mogły pozostać w swoich domach, - 21.000 rodzin (126.000 osób), które zaopiekowały się uchodźcami. Projekt Caritas określa grupę priorytetową, której pomoc będzie udzielana w pierwszym rzędzie. Do grupy tej zaliczono: niedożywione i wycieńczone dzieci poniżej piątego roku życia, karmiące matki oraz kobiety w ciąży. Uwzględniając standardy dotyczące pomocy osobom niedożywionym, określające m.in. jakość przekazywanego pożywienia, Caritas obejmie co najmniej 3-miesięczną opieką 2.400 dzieci poniżej piątego roku życia oraz 1.500 karmiących matek i kobiet w ciąży. 3. Charakter pomocy niesionej przez Caritas Caritas - organizacja Kościoła katolickiego - niesie pomoc w miarę możliwości wszystkim osobom potrzebującym bez względu na ich światopogląd, rasę, pochodzenie. Również w Iraku Caritas tego kraju wspiera zarówno chrześcijan, jak i wyznawców islamu. Projekt Caritas Internationalis porządkuje pomoc określając rodzaje potrzeb poszkodowanej ludności: brak podstawowych artykułów żywnościowych, wody pitnej, środków higienicznych, lekarstw i środków medycznych, odzieży i obuwia, koców i materacy, naczyń i sprzętu kuchennego. 4. Sposób realizacji projektu S.O.A. 19/2003 IRAQ Projekt S.O.A. 19/2003 IRAQ będzie realizowany dzięki wsparciu finansowemu wielu Caritas krajowych z całego świata oraz w oparciu o struktury Caritas Irak. Do osiągnięcia zamierzonych celów Caritas wykorzysta 14 centrów charytatywnych utworzonych i już funkcjonujących w okolicach Bagdadu, Mosulu, Kirkuku i Basry a także 87 kościołów chrześcijańskich spełniających obecnie rolę placówek, gdzie udzielana jest pomoc. Caritas ściśle współpracuje z innymi organizacjami charytatywnymi pracującymi na terenie Iraku, w tym z Czerwonym Półksiężycem. Poza udzielaniem pomocy doraźnej projekt Caritas Internationalis przewiduje zapobieganie wybuchowi epidemii. W tym celu zaplanowano działania mające na celu regularne zaopatrywanie w wodę pitną jak największej liczby obywateli Iraku. Caritas sfinansuje oczyszczanie źródeł, dostawę wody w cysternach, budowę i odbudowę zniszczonych studni. Działania prewencyjne będą polegały również na zapewnieniu rodzinom, które musiały opuścić swoje domy, dostępu do urządzeń sanitarnych. Caritas wykona dla tysięcy uciekinierów specjalne studnie do mycia oraz chemicznie zabezpieczone toalety. 5. Pomoc niesiona przez Caritas Irak W Iraku od 1992 roku funkcjonuje pozarządowa, kościelna organizacja Caritas, nazywana tam Bractwem Miłosierdzia. Dysponuje ona pięcioma dużymi ośrodkami w centralnych częściach kraju. W Caritas Irak pracują obecnie 134 osoby. Organizacja w sposób stały opiekuje się 10 tysiącami rodzin i 20 tysiącami dzieci. Ponadto już przed wojną zaopatrywała w wodę pitną 300 tysięcy ludzi. Prowadzone przez Caritas Irak punkty medyczne mogą udzielić pomocy jednocześnie 6 tysiącom obywateli Iraku. Podczas przygotowań USA i ich sojuszników do wojny, Caritas zmobilizowała 400 lekarzy i wolontariuszy. Osoby te świadczą pomoc ofiarom konfliktu zbrojnego - w czasie działań wojennych ratowały ludzkie życie poprzez udzielanie pomocy rannym, dostarczanie żywności i wody pitnej rodzinom cierpiącym głód, organizowały schronienie osobom zmuszonym do opuszczenia swoich domów. Obecnie trwa pierwszy etap realizacji projektu charytatywnego Caritas Internationalis, w którym ważną rolę odgrywają pracownicy i wolontariusze Caritas Irak. Pieniądze przeznaczone na pomoc uchodźcom z Iraku można wpłacać na konto: Caritas Polska, Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 6, Warszawa PKO BP SA I O/Centrum w Warszawie nr 90 10201013 122640130 z dopiskiem IRAK Od wpłat gotówkowych na powyższe konto, dokonanych w oddziałach PKO BP S.A. , bank nie pobiera prowizji. Osoby posiadające karty kredytowe Visa i MasterCard mogą dokonywać wpłat poprzez internet pod adresem: www.caritas.pl Na stronach internetowych Caritas znajdują się również aktualne informacje z zakresu działalności organizacji.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
10°C Czwartek
noc
6°C Czwartek
rano
11°C Czwartek
dzień
12°C Czwartek
wieczór
wiecej »