Ekumeniczne posłanie wielkanocne

Wchodzimy do społeczności krajów, które przeszły długą i trudną drogę do dobrobytu i demokracji - napisali w specjalnym posłaniu wielkanocnym przedstawiciele Kościołów chrześcijańskich zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej.

Przypominając, że w tym roku Kościoły Wschodu i Zachodu w tym samym czasie obchodzą Wielkanoc PRE podkreśla, że fakt ten wzmacnia nadzieję na "dar jedności chrześcijaństwa". Publikujemy cały tekst posłania:

"Oto dzień, który Pan uczynił, weselmy się i radujmy się w nim. Alleluja" (Ps 118,24)

Posłanie Wielkanocne Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej Drogie Siostry, Drodzy Bracia w Chrystusie! W bieżącym roku Kościoły chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu w tym samym czasie świętują Dzień Zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa. Modlić się będą do Zmartwychwstałego Pana, który cierpiał za nasze grzechy, umarł na Krzyżu, zmartwychwstał i zwiastuje nam życie wieczne. Tajemnica zmartwychwstania Chrystusa jest najgłębszą tajemnicą naszej wiary. Zwiastując Zmartwychwstanie ogłaszamy początek Królestwa Bożego na ziemi. Podczas Wielkiej Nocy wzmacnia się nasza wiara, nadzieja i miłość. Chrystus Umarł za nas, gdy byliśmy słabi i bezbożni, gdy byliśmy grzesznikami i nieprzyjaciółmi (Rz 5,6.8.10). Dlatego jesteśmy powołani do troski o każdego człowieka. Oznacza to również, że nasza wiara w Zmartwychwstanie wzywa nas do ekumenicznej pracy na rzecz jedności chrześcijan. W tym roku obchodząc Święta Zmartwychwstania Pańskiego, my w Polsce mamy jeszcze jeden powód do refleksji, do przemyśleń nad losem naszej Ojczyzny, naszego narodu, nas samych. 1 maja Polska będzie pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Tak zadecydowaliśmy w ubiegłorocznym referendum. Wielu z nas będzie witało ten dzień bez radości i entuzjazmu. Wielu z nas jest pełnych obaw o przyszłość, nie widzi pomyślnych perspektyw i nie ma nadziei na poprawę swojego losu. Pogarsza się sytuacja materialna wielu rodzin. To tylko część prawdy. Wchodzimy bowiem do społeczności krajów, które przeszły długą i trudną drogę do dobrobytu i demokracji. Możemy liczyć na ich zainteresowanie naszym losem i na ich pomoc. Kościoły członkowskie Polskiej Rady Ekumenicznej poparły starania Polski do przystąpienia do Unii Europejskiej. Uczyniły to w głębokim przekonaniu, że nasz kraj nie może stać obok, że powinniśmy należeć do szerokiej wspólnoty narodów, że musimy mieć w niej należne miejsce i uczestniczyć w budowie zjednoczonej Europy. Jest to wspólne stanowisko Kościołów należących do Konferencji Kościołów Europejskich i Europejskiej Konferencji Biskupów Kościoła Rzymskokatolickiego. Wyraziły one swoje stanowisko w podpisanej uroczyście w Strassburgu Karcie Ekumenicznej, w której czytamy: "Kościoły popierają integrację kontynentu europejskiego. Bez wspólnych wartości jedność nie uzyska trwałego fundamentu. Jesteśmy przekonani, że duchowe dziedzictwo chrześcijaństwa stanowi inspirującą siłę, która przyczynia się do wzbogacenia Europy. Na fundamencie naszej chrześcijańskiej wiary angażujemy się na rzecz Europy wrażliwej na problemy ludzkie i społeczne, w której respektuje się prawa człowieka i podstawowe wartości: pokój, sprawiedliwość, wolność, tolerancję, uczestnictwo i solidarność. Kładziemy nacisk na poszanowanie życia, wartość małżeństwa i rodziny, priorytetowe zaangażowanie na rzecz ubogich, gotowość do przebaczania, a we wszystkim na miłosierdzie". Nadzieję i odpowiedzialność czerpią Kościoły chrześcijańskie z tajemnicy zbawienia, z tajemnicy śmierci i zmartwychwstania swego Pana Jezusa Chrystusa. Wspólne świętowanie Zmartwychwstania Pańskiego wzmacnia nadzieję na zesłanie nam daru jedności chrześcijaństwa. Przywraca nadzieję, na lepsze jutro w naszej Ojczyźnie. Tego sobie życzymy, tego pragniemy, aby moc Ewangelii w Europie, aby pełne głębokiego przekonania zwiastowanie Nowiny o Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa było wezwaniem do duchowego odrodzenia się w naszym kraju i na naszym kontynencie. Pamiętajmy o słowach Jezusa zapisanych w Ewangelii św. Jana: "Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy nie zginął, ale miał żywot wieczny"(J 3,16).
«« | « | 1 | » | »»
Pobieranie...

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
28°C Niedziela
wieczór
24°C Poniedziałek
noc
20°C Poniedziałek
rano
26°C Poniedziałek
dzień
wiecej »