Płock: Rada Społeczna o kryzysie gospodarczym

Rada Społeczna przy Biskupie Płockim Piotrze Liberze wydała oświadczenie "Ekonomia i moralność" zawierające omówienie przyczyn kryzysu oraz wskazuje zasady postępowania w obliczu jego skutków w społeczeństwie.

W oświadczeniu rady czytamy, że międzynarodowy kryzys ekonomiczny, który rozpoczął się jesienią ubiegłego roku, zatacza coraz szersze kręgi: „Warto przypomnieć, że początkiem obecnych trudności był kryzys na rynku kredytów hipotecznych w USA. Niespłacane kredyty brane pod zastaw nieruchomości, spowodowały ogólnoświatowy kryzys finansowy, który bardzo szybko przerodził się w kryzys gospodarczy o charakterze globalnym” - napisano w oświadczeniu. „Należy stanowczo podkreślić – czytamy w dokumencie - że najgłębsze przyczyny obecnego kryzysu ekonomicznego mają charakter moralny. Okazało się, że w USA i w wielu innych krajach przez całe lata mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której kredytodawcy i kredytobiorcy wzajemnie się oszukiwali. Brak uczciwości doprowadził do załamania się systemu finansowego. Nawet najlepszy system bankowy nie może dobrze funkcjonować, jeżeli nie są przestrzegane podstawowe zasady moralne” - zaznaczają członkowie rady. W oświadczeniu przypomina się, że papież Benedykt XVI wielokrotnie zarzucał rynkom finansowym to, że stosowały zgubne zasady, kierowały się chciwością i zachłannością, a to zawsze „działalność finansowa obliczona na krótki czas”. W konsekwencji pomija się „troskę o dobro wspólne” oraz konieczność „tworzenia nowych miejsc pracy”. W opinii członków Rady, ofiarami kryzysu stają się głównie najbiedniejsi: „Z powodu kryzysu ekonomicznego cierpi także wielu mieszkańców naszego kraju” – podkreśla się w dokumencie. Rodzi to pilną konieczność różnego rodzaju inicjatyw gospodarczych, które „mogą przezwyciężyć lub ograniczyć negatywne skutki kryzysu w naszym społeczeństwie”. Autorzy oświadczenia przypominają, że 3 maja br. biskupi polscy zaapelowali do decydentów o troskę o dobro obywateli i całych rodzin. „Wiemy dobrze, jakim dramatem dla wielu rodzin jest bezrobocie lub nawet sama niepewność powodowana możliwością utraty pracy. Stąd rodzi się potrzeba, aby pracodawcy szczególną troską otaczali pracowników, a pracownicy „uwzględniali w swoich oczekiwaniach trudne położenie pracodawców” - czytamy. W dokumencie wskazuje się także na potrzebę „głębokiej wrażliwości na problemy ludzi dotkniętych lub zagrożonych konsekwencjami kryzysu”, otoczenia ich modlitwą, wspierania działań charytatywnych w parafii i wspólnocie lokalnej. Członkowie Rady przekonują, że czymś koniecznym jest obecnie przebudowa światowego modelu gospodarczego, nowa synteza dobra wspólnego i rynku, kapitału i pracy. „Nie ulega wątpliwości, że jednym z priorytetów jest przywrócenie pierwszeństwa moralności w stosunku do ekonomii. Działalność gospodarcza wymaga uczciwości, zaufania, poszanowania zasad moralnych” - akcentuje Rada Społeczna. Jednocześnie wyraża ona nadzieję, że współczesny kryzys ekonomiczny przyczyni się do „narodzin nowej solidarności między ludźmi i narodami”. Rada Społeczna przy Biskupie Płockim została powołana w listopadzie 2007 r. Jej przewodniczącym jej ks. dr Andrzej Kobyliński. Radę tworzy kilkanaście osób. Są to przedstawiciele Kurii Diecezjalnej, samorządu, mediów, nauki, służby zdrowia, organizacji społecznych. Gremium to spotyka się raz w roku, aby ustalić harmonogram prac. Wydaje ono m.in. oświadczenia dotyczące najbardziej aktualnych problemów społecznych.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
22°C Środa
rano
30°C Środa
dzień
31°C Środa
wieczór
23°C Czwartek
noc
wiecej »