Sejm o wolnym dniu w uroczystość Trzech Króli

We wtorek na trzydniowym posiedzeniu zbiera się Sejm, który zajmie się m.in. projektem PiS zmian w konstytucji, sprawą przywrócenia święta Trzech Króli, jako dnia wolnego od pracy oraz prezydenckim projektem o zadośćuczynieniu dla ofiar represji ZSRR.

Projekt zmian w ustawie zasadniczej przygotowany przez PiS przewiduje ułatwienie dostępu do zawodów prawniczych, możliwość przymusowego leczenia pedofilów, poszerzenie dostępu do akt IPN oraz możliwość odebrania przywilejów emerytalnych funkcjonariuszom aparatu bezpieczeństwa PRL.

Rozpatrywane będą dwa projekty w sprawie ustanowienia święta Trzech Króli dniem wolnym od pracy - obywatelski, wspierany przez prezydenta Łodzi Jerzego Kropiwnickiego oraz autorstwa PiS.

Inicjatywa ma szansę powodzenia, jeżeli w Sejmie poprze ją, oprócz PiS i PSL, także PO. Po odrzuceniu przez Sejm projektu, w październiku, projekt ustawy ponownie trafił do laski marszałkowskiej. Łącznie zebrano pod nim ponad 900 tysięcy podpisów poparcia.

Inicjatorzy projektu podkreślają, że święto Trzech Króli - 6 stycznia - jest najstarszym ze świąt chrześcijańskich, a katolicy mają w tym dniu obowiązek uczestniczenia we mszy św. tak jak w niedzielę. Obecnie jako dzień wolny od pracy obchodzone jest w dziewięciu krajach UE m.in. w Niemczech, Grecji, Hiszpanii, Włoszech, Austrii, a także w Szwecji i Finlandii.

Posłowie rozpatrzą także projekt zmian w konstytucji autorstwa PiS, który m.in. umocowuje w ustawie zasadniczej IPN.

Zmiany przewidują dodanie do art. 61 konstytucji mówiącego o prawie do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne art. 61a. Wprowadza on "prawo do pełnej wiedzy" o prowadzonych przed 1 stycznia 1990 r. działaniach partii komunistycznej i podporządkowanego jej aparatu bezpieczeństwa wymierzonych m.in. w prawa obywateli, prawa Kościoła oraz były wymierzone w dążenia Narodu do wolności i niepodległości. W myśl projektu realizacja tego prawa należy w szczególności do IPN.

PiS chce ponadto w konstytucji umieścić możliwość zakazu pełnienia funkcji publicznych przez funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa PRL, zarówno cywilnych jak i wojskowych, a także zapis wprowadzający możliwość odebrania przywilejów emerytalnych tym funkcjonariuszom.

Proponuje również umieszczenie w konstytucji zapisu uniemożliwiającego korporacjom zawodowym blokowanie dostępu do zawodów zaufania publicznego, w tym m.in. prawnikom i architektom. O naborze do takich zawodów miałyby decydować instytucje państwowe, ale w taki sposób, by nie mogły wpływać na to samorządy zawodowe.

W projekcie zmiany konstytucji autorzy zakładają dodanie do art. 39 (który mówi, że nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody) ustępu, zakładającego, że sąd "może nakazać poddanie osoby, która ze względu na zaburzenia psychiczne stwarza zagrożenie dla życia, zdrowia lub nietykalności cielesnej innych osób, zabiegom medycznym służącym zmniejszeniu tego zagrożenia".

Sejm będzie też dyskutował nad zaproponowanym przez prezydenta projektem ustawy o świadczeniach dla osób represjonowanych przez ZSRR. Zakłada on, że Polacy zesłani w latach 1939-1956 do obozów lub w głąb Związku Radzieckiego i uwięzieni przez NKWD mieliby otrzymywać do 30 tys. zł. Pieniądze może otrzymać ok. 35 tys. osób. Koszty ustawy są szacowane na 966 mln zł.

Represją w rozumieniu ustawy byłby pobyt w latach 1939-1956 z przyczyn politycznych, religijnych lub narodowościowych w obozach internowanych, w obozach MWD i NKWD, w więzieniach i poprawczych obozach pracy podległych Głównemu Zarządowi Obozów (Gułag) oraz na przymusowym zesłaniu lub deportacji w ZSRR.

Świadczenie ma przysługiwać w kwocie 400 zł za każdy miesiąc trwania represji, łącznie nie więcej jednak niż 30 tys. zł. Mieliby do niego prawo ci, którzy w okresie represji byli obywatelami polskimi i mają obywatelstwo polskie w chwili złożenia wniosku o świadczenie.

Sejm zajmie się też projektem nowelizacji "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011". Według projektu, ogólna kwota wydatków na realizację programu wyniesie ponad 6,3 mln złotych, w tym: w 2009 roku - blisko 2 mln złotych, w 2010 roku - blisko 500 tys. złotych, a w 2011 roku - ponad sto tys. złotych.

Rozpatrywany będzie też prezydencki projekt zmian w prawie o ustroju sądów administracyjnych, który ma wprowadzić pięcioletnią kadencję prezesa i wiceprezesów sądu w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym oraz wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Posłowie wysłuchają także informacja Rzecznika Praw Dziecka o działalności w roku 2007 i w 2008.

Klub Lewicy chce, by rząd przedstawił w Sejmie informację na temat sytuacji powodziowej, usuwania jej skutków oraz działań w zakresie pomocy poszkodowanym.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
28°C Wtorek
dzień
30°C Wtorek
wieczór
27°C Środa
noc
21°C Środa
rano
wiecej »