Benedykt XVI: Gospodarka potrzebuje etyki

Do modlitwy w intencji rozpoczynającego się dziś w L'Aquili szczytu G8 – wezwał Benedykt XVI podczas dzisiejszej audiencji generalnej w Auli Pawła VI w Watykanie. Dzisiejszą katechezę papież poświęcił ogłoszonej wczoraj encyklice „Caritas in veritate”.

Dzisiejszą katechezę papież poświęcił ogłoszonej wczoraj encyklice „Caritas in veritate”. W Auli Pawła VI w Watykanie słuchało go ponad 10 tys. pielgrzymów.

„Oby ten ważny światowy szczyt mógł przynieść decyzje i wskazania służące autentycznemu postępowi wszystkich narodów, zwłaszcza najbiedniejszych” – wezwał Benedykt XVI obecnych na audiencji pielgrzymów. Rozpoczynający się dzisiaj szczyt przywódców G8 oraz zaproszonych przez nich szefów państw i rządów kilkunastu krajów odbędzie się w L'Aquili w środkowych Włoszech, zniszczonej w kwietniowym trzęsieniu ziemi. Głównym przedmiotem obrad będzie sytuacja w światowej gospodarce.

Przed katechezą odczytano fragment Listu św. Pawła do Efezjan, m.in. wers „Natomiast żyjąc prawdziwie w miłości sprawmy, by wszystko rosło ku Temu, który jest Głową – ku Chrystusowi” (Ef 4,15). Papież zaznaczył, że właśnie to zdanie stało się inspiracją dla powstania nowej encykliki. „Wokół zasady «miłości w prawdzie» obraca się cała nauka społeczna Kościoła” – powiedział. Oznajmił również, że dokument ten nawiązuje do encyklik poprzednich papieży, szczególnie do „Populorum progressio” Pawła VI z 1967 r. - „kamienia milowego” społecznej nauki Kościoła.

Rozwój ludzkości powinien być zbudowany na zasadach sprawiedliwości i dobra wspólnego. „Miłować kogoś to chcieć czyjegoś dobra i skutecznie działać dla tego celu” – wyjaśnił Ojciec Święty. Dodał, że człowiek może się w pełni rozwijać tylko we wspólnocie i miłuje skutecznie, gdy działa dla dobra wspólnego.

„Gospodarka potrzebuje etyki, aby mogła funkcjonować we właściwy sposób” – z mocą stwierdził Benedykt XVI. Wezwał światowych polityków, przedsiębiorców i konsumentów do kierowania się logiką daru i zmiany swojego stylu życia. Podkreślił, że naczelną zasadą gospodarki nie może być tylko zysk. Człowiek i ludzkość muszą rozwijać w sposób całościowy, osoba ludzka składa się bowiem nie tylko z ciała, ale też z duszy. Każdy program rozwoju powinien brać ten aspekt duchowy pod uwagę, a siłą napędową wszelkiego postępu jest miłość w prawdzie - podkreślił papież.

Zaznaczył, że jego encyklika nie mówi, jak należy rozwiązać trwający obecnie kryzys finansowy. Dodał jednak, że kierowanie się zasadami sprawiedliwości i dobra wspólnego pozwoli na uporanie się z takimi problemami światowymi jak głód, rosnące różnice ekonomiczne, zanieczyszczenie środowiska oraz kryzys moralny i kulturowy. Benedykt XVI zwrócił też uwagę, że postępująca globalizacja może przynieść pozytywne skutki. Zaważył, że „lepsza przyszłość dla wszystkich jest możliwa, jeśli oprze się ją na podstawowych wartościach etycznych”.

Po wygłoszeniu katechezy i streszczeniu jej w głównych językach światowych, papież pozdrowił obecnych na audiencji wiernych z różnych krajów, w tym także Polaków. Oto jego słowa:

„Pozdrawiam pielgrzymów z Polski, a szczególnie siostry zmartwychwstanki i elżbietanki, które w swoich wspólnotach przeżywają odnowę ducha. Niech te rzymskie rekolekcje zaowocują światłem rozeznania i mocą do realizacji zakonnych charyzmatów. Wszystkim tu obecnym życzę wielu łask Bożych i serdecznie błogosławię!”.

Wcześniej streszczenie katechezy po polsku odczytał ks. prałat Paweł Ptasznik: "Dzisiejszą katechezę Ojciec Święty poświęcił omówieniu głównych tematów nowej encykliki «Caritas in veritate». Została ona ogłoszona wczoraj, ale podpisana w uroczystość świętych Piotra i Pawła jako jeden z owoców Roku Pawłowego. Papież podejmuje w niej tematy społeczne, rozwijając myśli Pawła VI zawarte w encyklice «Populorum progressio» w świetle współczesnych zjawisk społeczno-ekonomicznych, zagrożeń i wyzwań, jakie stoją przed ludzkością. Encyklika nie proponuje technicznych rozwiązań, ale wskazuje na podstawowe zasady, które jawią się jako niezbędne do prawidłowego funkcjonowania społeczności. Ojciec Święty wychodzi od stwierdzenia, że służebna miłość w prawdzie jest główną siłą napędową autentycznego rozwoju każdej osoby i całej ludzkości. Oczywiście domaga się ona innych wartości, jak sprawiedliwość, poszanowanie ludzkiego życia, wolność religijna, solidarność z potrzebującymi, szacunek dla środowiska naturalnego i tym podobne. Wszyscy jesteśmy wezwani, aby w trosce o dobro ludzkości angażować się na rzecz promocji tych wartości i budowania lepszej przyszłości dla całego świata".

Na zakończenie audiencji papież odmówił z wiernymi modlitwę Ojcze Nasz i udzielił im swojego apostolskiego błogosławieństwa. Dzisiejsza katecheza była ostatnią przed wakacjami. W tych dniach Benedykt uda się na odpoczynek do Valle d’Aosta.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
0°C Sobota
noc
0°C Sobota
rano
3°C Sobota
dzień
4°C Sobota
wieczór
wiecej »