Śląska Biblioteka Cyfrowa ma fundusze

Ponad 6 milionów złotych dofinansowania z Unii Europejskiej otrzymała Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych. Umowę w tej sprawie podpisano odbyło się 9 lipca.

- Przekazanie środków dla Biblioteki Śląskiej jest związane nie tylko z jakością wniosku – zaznaczył obecny na uroczystości minister kultury i dziedzictwa narodowego, Bogdana Zdrojewski. – Jest to także wynik mojej oceny ważności tej instytucji, która ma taką rangę i dokonania, iż warto lokować w nią następne środki finansowe. Chcę zaznaczyć, że podpisana jest umowa zasadnicza, a nie wstępna. Po prostu można zaczynać pracę, bo są na nią środki.

 

Dofinansowanie zostało uzyskane w wyniku konkursu w ramach priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Działanie 11.1. Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym.

 

Zebranie połączone z uroczystością podpisania umowy o dofinansowanie projektu Śląskiej Internetowej Biblioteki Zbiorów Zabytkowych z udziałem ministra kultury i dziedzictwa narodowego, Bogdana Zdrojewskiego, odbyło się 9 lipca w sali „Parnassos” Biblioteki Śląskiej.

 

Podczas uroczystości wręczono również statuetki i emblematy Śląskiej Biblioteki Cyfrowej ministrowi Zdrojewskiemu oraz nowym uczestnikom ŚBC, a także dyplomy seniorom uniwersytetu III wieku - współtwórcom zasobu ŚBC.

 

Całkowity koszt projektu na który ŚBC otrzymała dofinansowanie wynosi 7 328 818,00 zł. Projekt zakłada „stworzenie kompleksowego rozwiązania służącego do pozyskania, opracowania i prezentacji cyfrowej postaci zbiorów zabytkowych należących do Narodowego Zasobu Bibliotecznego, w tym m.in. w zakresie digitalizacji blisko 27 tys. niezwykle cennych dla polskiej kultury jednostek ewidencyjnych, do których zaliczyć można inkunabuły, rękopisy, starodruki, druki ulotne, pocztówki, itp.”

 

Śląska Biblioteka cyfrowa powstała na bazie porozumienia między Biblioteką Śląską a Uniwersytetem Śląskim 20 lipca 2006 r. Jej celem jest prezentacja w internecie kulturowego dziedzictwa Śląska w jego historycznej i współczesnej różnorodności, publikowanie naukowego dorobku regionu oraz wspieranie działalności dydaktycznej i edukacyjnej. Każda osoba może bezpłatnie korzystać z zasobów projektu.

 

Śląska Biblioteka Cyfrowa wykorzystuje oprogramowanie Libra. Należy też do Federacji Bibliotek Cyfrowych – systemu rozproszonych bibliotek i repozytoriów cyfrowych, których zasoby można przeglądać za pomocą wspólnego serwisu, utrzymywanego przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

 

Początkowo projekt współtworzyli Biblioteka Śląska i Uniwersytet Śląski. Później do współpracy zaproszeni zostali uczelnie państwowe działające na terenach historycznego Śląska, po stronie polskiej i czeskiej, uczelnie skupione w Regionalnej Konferencji Rektorów Szkół Wyższych Państwowych Województwa Śląskiego i Opolskiego, biblioteki szkół wyższych niepaństwowych i biblioteki publiczne województwa śląskiego. Obecnej projekt współtworzy ponad 41 instytucji.

 

Śląska Biblioteka Cyfrowa umożliwia szeroki dostęp do zabytków piśmiennictwa, prac naukowych, materiałów dydaktycznych i regionalnych przechowywanych na terenie historycznego Śląska oraz województwa śląskiego.

 

Minister Zdrojewski zapowiedział, że jeszcze w lipcu podpiszę umowę na budowę nowej Filharmonii Śląskiej i obiecał, że doprowadzi do podpisania kolejnej umowy na siedzibę Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. W ramach różnych projektów z dziedziny kultury do naszego województwa ma trafić ponad 100 milionów złotych.

 

- Z mojego punktu widzenia największe zaniedbania dotyczące spojrzenia warszawskiego na określony region dotyczyły Śląska – mówił minister Zdrojewski. - Dwa lata temu, gdy patrzyłem na środki przyznawane regionom w ramach programów operacyjnych, to województwo śląskie było na przedostatnim miejscu. Nie rozumiałem tego, zwłaszcza, że władze lokalne znacznie zwiększyły dynamikę wydatków na kulturę – Śląsk był trzecim regionem w kraju pod względem wspierania i promowania kultury. Moja polityka zmierza do budowania kompletnej mapy kulturalnej Polski, na której Śląsk musi zajmować niezwykle istotne miejsce.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
25°C Piątek
wieczór
22°C Sobota
noc
19°C Sobota
rano
26°C Sobota
dzień
wiecej »