Kluczem misji jest budowa jedności kościelnej

„Kluczem misji jest budowa jedności kościelnej” – to hasło 84. Światowego Dnia Misyjnego, który obchodzony będzie w Kościele 24 października. Watykańskie Biuro Prasowe opublikowało dziś treść orędzia Benedykta XVI, ogłoszonego z tej okazji.

„To doroczne spotkanie wzywa nas do intensywnego przeżywania dróg liturgii i katechezy, miłosierdzia i kultury, na których Jezus Chrystus wzywa nas do stołu swego Słowa i Eucharystii, abyśmy zakosztowali daru Jego obecności, kształcili się w Jego szkole i z coraz większą świadomością żyli w jedności z Nim, Nauczycielem i Panem” – napisał papież.

Benedykt XVI przywołuje ewangeliczny epizod Greków, przybyłych do Jerozolimy, by „ujrzeć Jezusa” i stwierdza, że tak samo jak oni dwa tysiące lat temu, „również ludzie naszych czasów, może nie zawsze świadomie, proszą wierzących nie tylko, aby «mówili» o Jezusie, ale też aby Go «pokazali», by rozbłysło Oblicze Odkupiciela we wszystkich zakątkach ziemi przed pokoleniami nowego tysiąclecia, a zwłaszcza przed młodzieżą każdego kontynentu, uprzywilejowanymi adresatami i podmiotami orędzia ewangelicznego”. „Muszą oni dostrzec, że chrześcijanie niosą słowo Chrystusa, ponieważ On jest prawdą, ponieważ odnaleźli w Nim sens, prawdę dla swego życia” - napisał Benedykt XVI.

Ojciec Święty przypomniał, że „wszyscy ochrzczeni odpowiedzialni są za działalność misyjną, może ona jednak być skuteczna wtedy jedynie, gdy nastąpi gruntowne nawrócenie osobiste, wspólnotowe i duszpasterskie”. „Świadomość powołania do głoszenia Ewangelii mobilizuje nie tylko pojedynczych wiernych, ale całe wspólnoty diecezjalne i parafialne do integralnej odnowy i coraz większego otwierania się współpracę misyjną między Kościołami, by krzewić przepowiadanie Ewangelii w sercu każdej osoby, każdego narodu, kultury, rasy, narodowości, na każdej szerokości geograficznej” – czytamy w orędziu.

Papież podkreślił, że jedność Kościoła „rodzi się ze spotkania z Synem Bożym, Jezusem Chrystusem, który dzięki przepowiadaniu Kościoła dociera do ludzi i stwarza jedność z sobą samym, a więc i z Ojcem, i Duchem Świętym”, a jej punktem wyjścia jest Eucharystia.

W dniu misyjnym, stwierdza dalej Benedykt XVI, „czujmy się wszyscy protagonistami zaangażowania Kościoła w głoszenie Ewangelii”, po czym wzywa wszystkich „do modlitwy oraz, mimo materialnych trudności, do zaangażowania w braterską i konkretną pomoc we wspieraniu młodych Kościołów”, także za pośrednictwem Papieskich Dzieł Misyjnych, którym przy okazji wyraża swoje uznanie i wdzięczność.

Na zakończenie Benedykt XVI zwraca się do misjonarzy, nazywając ich „awangardą głoszenia Ewangelii|, zapewniając o „przyjaźni, bliskości i wsparciu ze strony wszystkich wierzących”.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Autoreklama

Autoreklama

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
25°C Poniedziałek
dzień
26°C Poniedziałek
wieczór
24°C Wtorek
noc
18°C Wtorek
rano
wiecej »