Jak zwalczać dyskryminację?

W dniu 31 marca 2010 r. Komitet Ministrów Rady Europy przyjął jednogłośnie Projekt Zalecenia Komitetu Ministrów dla Państw Członkowskich w zakresie środków zwalczania dyskryminacji opartej na orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej.

Zalecenie nie jest aktem wiążącym prawnie. Konkretyzuje jednakże ogólny zakaz dyskryminacji wyrażony m.in. w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (art. 14), w Traktatach Rzymskich (art. 13 TWE), czy w Karcie Praw Podstawowych (art. 21) czyli aktach będących częścią krajowego porządku prawnego. Udział przedstawicieli Polski w pracach nad Zaleceniem sprawił, iż jest ono zgodne z polskim prawem wewnętrznym.

W toku prac przedstawiciel Polski zgłosił miedzy innymi zastrzeżenia odnośnie kwestii odstępstwa od zasady równego traktowania w uzasadnionych przypadkach (np. selektywne przyjmowanie do pracy w instytucjach wyznaniowych) dopuszczalnego tak przez ustawodawstwo unijne jak i przez polską Konstytucję. Uwaga ta została uwzględniona w tekście Memorandum Wyjaśniającego. Ponadto, podczas posiedzenia KDM Polska wygłosiła oświadczenie, iż popiera przyjęcie Zalecenia, jednakże, w uzasadnionych przypadkach dopuszczalne będzie w naszym kraju odstępstwo od zasady równego traktowania w stosunkach zatrudnienia i pracy (co zgodne jest z zapisami polskiego kodeksu pracy).

Treść Zalecenia i Memorandum Wyjaśniającego do Zalecenia wyraża konsensus 47 państw członkowskich Rady Europy w zakresie rekomendowanych środków zwalczania dyskryminacji opartej na orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej. Uwzględnienie uwagi Polski w treści Memorandum Wyjaśniającego przemawia zatem za przyjęciem, że na gruncie przedmiotowego Zalecenia, w uzasadnionych przypadkach możliwe jest odstępstwo od zasady równego traktowania.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
8°C Piątek
dzień
8°C Piątek
wieczór
5°C Sobota
noc
4°C Sobota
rano
wiecej »