Powinność i forma ewangelizacji

Udział w wyborach jest dla katolików chrześcijańską powinnością i formą ewangelizacji – przypomina Akcja Katolicka. Stowarzyszenie apeluje do swoich członków i wszystkich wiernych o udział w listopadowych wyborach samorządowych.

Oświadczenie w tej sprawie – skierowane do członków Akcji, stowarzyszeń, organizacji i ruchów kościelnych oraz wszystkich wierzących – napisali w imieniu Akcji Katolickiej w Polsce jej krajowy asystent, biskup Mariusz Leszczyński i Halina Szydełko, prezes Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej.

Autorzy apelu przypominają, że „w bieżącym roku minęło 20 lat od odrodzenia się samorządu terytorialnego w naszej Ojczyźnie” i że „wiele środowisk lokalnych dobrze wykorzystało tę szansę dla swoich mieszkańców”.

„W dniu 21 listopada b.r. będziemy wybierać władze samorządowe na kolejną kadencję. Pamiętajmy, że to na tym szczeblu zapadają decyzje o funkcjonowaniu szkół, budowie i utrzymaniu dróg lokalnych, infrastruktury technicznej, pomocy społecznej, i o wielu innych ważnych dla nas sprawach” – głosi oświadczenie.

Autorzy dokumentu wskazują, że „wybierani przez nas kandydaci do samorządów powinni kierować się nauką społeczną Kościoła”. Na potwierdzenie tego przywołują słowa Jana Pawła II z adhortacji apostolskiej „Christifideles laici”, w której papież pisał:

„Sprawowanie władzy politycznej winno mieć za podstawę ducha służby, gdyż tylko on, w połączeniu z konieczną kompetencją i skutecznością działania decyduje o tym, czy poczynania polityków są i , zgodnie z tym, czego – zresztą słusznie – ludzie od nich wymagają. Pobudza to do otwartej walki i zdecydowanego przezwyciężania takich pokus, jak nieuczciwość, kłamstwo, wykorzystywanie dóbr publicznych do wzbogacenia niewielkiej grupy osób lub w celu zdobywania popleczników, stosowanie dwuznacznych lub niedozwolonych środków dla zdobycia, utrzymania bądź powiększenia władzy za wszelką cenę”.

Autorzy apelu ubolewają, że „w dotychczasowych wyborach frekwencja nie była zadowalająca”, a „często przy tej okazji słyszało się narzekania, że kandydaci nie są znani, że wskazują ich partie polityczne, a nasz głos nie ma wpływu na wybór konkretnej osoby”.

„W wyborach samorządowych jest inaczej. Kandydaci na radnych, wyłaniani w wyborach bezpośrednich, na wójtów, burmistrzów i prezydentów, to często nasi sąsiedzi i znajomi. Dzięki temu mamy możliwość oceny ich światopoglądu, życiowych postaw i podejmowanych decyzji. Jeszcze bardziej znamy kandydatów do funkcji w samorządzie wśród członków naszego stowarzyszenia oraz innych ludzi związanych z Kościołem” – głosi oświadczenie.

„Skorzystajmy z tej możliwości i pamiętajmy, że «dzisiejszy świat potrzebuje świętości chrześcijan, którzy w zwyczajnych warunkach życia rodzinnego i zawodowego podejmują swoje codzienne obowiązki; którzy pragnąc spełniać wolę Stwórcy i na co dzień służyć ludziom, dają odpowiedź na Jego przedwieczną miłość. Dotyczy to również takich dziedzin życia, jak polityka, działalność gospodarcza, społeczna i prawodawcza. Niech i tu nie braknie ducha służby, uczciwości, prawdy, troski o dobro wspólne nawet za cenę wielkodusznej rezygnacji ze swego»” – piszą autorzy apelu, cytując słowa Jana Pawła II wygłoszone w 199 r. w Starym Sączu podcza kanonizacji św. Kingi.

Przypominają, że „udział w wyborach, zgodnie z sumieniem katolickim, jest obowiązkiem wszystkich”, a dla „katolików świeckich jest powinnością wynikająca z ich chrześcijańskiego powołania i jedną z form ewangelizacyjnej misji w świecie”.

„Bądźmy zatem aktywni w wyłanianiu i wspieraniu kandydatów do samorządów oraz w głosowaniu.
Niech święta Kinga, patronka samorządu terytorialnego, będzie dla nas wzorem postawy służby Bogu i Ojczyźnie!” – kończą swój apel bp Mariusz Leszczyński Halina Szydełko.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
12°C Czwartek
noc
8°C Czwartek
rano
7°C Czwartek
dzień
9°C Czwartek
wieczór
wiecej »