Dziennikarze katolicy obradują w Rzymie

Przyszłości prasy katolickiej w obliczu wyzwań epoki cyfrowej poświęcony jest trwający w Rzymie Światowy Kongres Prasy Katolickiej. W spotkaniu zorganizowanym przez Papieską Radę ds. Środków Społecznego Przekazu uczestniczą przedstawiciele 85 krajów.

Otwierając to wydarzenie przewodniczący Rady abp Claudio Maria Celli podkreślił, że wyzwania, stawiane dziś przez nowe technologie, dotyczą mediów nie tylko katolickich, ale także świeckich. Jednakże prasa katolicka staje w obliczu szczególnych wyzwań, związanych z jej tożsamością. Sytuacja ta – zdaniem „watykańskiego ministra ds. mediów” – winna prowokować do zastanowienia się nad najgłębszą tożsamością i misją tych środków oraz ich miejscem w Kościele i społeczeństwie.

W coraz bardziej pluralistycznym świecie media katolickie powinny być, zdaniem mówcy, zaangażowane w poważny dialog kulturowy, w którym pojawiają się kwestie prawd wyznawanych przez osoby innych światopoglądów i wierność integralnej prawdzie o człowieku.

Nawiązując do problemów wywołanych przez skandale związane z nadużyciami seksualnymi duchownych, abp Celli wyraził przekonanie, że te trudne doświadczenia winny zachęcić całą wspólnotę wierzących do nawrócenia i umieszczenia Chrystusa w centrum swego życia. Zauważył, iż prasa katolicka ma też ogromne znaczenie w życiu wewnętrznym Kościoła, pomagając zrozumieć wiarę.

Hierarcha watykański wskazał na konieczność przekazywania poprawnej informacji religijnej, tym bardziej że w świeckich środkach przekazu często mamy do czynienia z brakiem obiektywizmu i z manipulacją. W pogoni za newsami arcybiskup wskazał na znaczenie ukazywania najgłębszych pytań egzystencjalnych człowieka, dotyczących sensu jego życia i ostatecznego celu ludzkiego życia.

Były rzecznik episkopatu Francji, a obecnie biskup diecezji Coutance i Avranches – Stanislas Lalanne podkreślił, iż prasa katolicka powinna być znakiem nadziei, solidarności oraz wskazywać na kształtowanie odpowiedzialnych postaw moralnych, na wartości edukacyjne, pomagać w przełamaniu samotności. Zdaniem mówcy, prasa katolicka powinna być w pełni wolna, to znaczy szanująca osobistą wolność dziennikarza i czytelnika, rozwijająca zdolność oceniania i wolność wewnętrzną. Wolność ta ukierunkowuje prasę katolicką ku młodzieży.

Były rzecznik episkopatu Francji podkreślił znaczenie kontaktu z czytelnikiem i umiłowania Kościoła. Wyraził przekonanie o konieczności rozbudzania w czytelniku zdolności do myślenia a także o szczególnej roli mediów katolickich jako swoistego „dekodera”, pozwalającego odcyfrować wydarzenia bieżące, służyć formacji nieustannej a nawet katechezie przez wydarzenia aktualne. Jego zdaniem istnieje też potrzeba wrażliwości na opinię publiczną, zachowując jednak pewien dystans wobec niej i nie będąc jej odzwierciedleniem. Zdaniem biskupa, trzeba też wykorzystywać internet jako szansę upowszechniania myśli chrześcijańskiej, w tym także wśród tych, którzy nie mają kontaktu z Kościołem.

Podczas Kongresu mowa jest też o trudnej sytuacji dziennikarzy w krajach, gdzie chrześcijanie stanowią mniejszość i narażeni są na prześladowania. Mimo to usiłują oni wpływać na media o szerokim zasięgu. W krajach, gdzie znaczny odsetek obywateli stanowią analfabeci, szczególne znaczenie mają katolickie rozgłośnie radiowe i stacje telewizyjne.

Redaktor naczelny „L’Osservatore Romano” Gian Maria Vian zaznaczył, iż media katolickie, podobnie jak każda prasa, która ma charakter nie tylko komercyjny, powinny dostarczać wiadomości i formacji. Media te winny być jakby duszą w świecie, szerząc wizję katolicką, postrzegając świat w bardzo szerokiej perspektywie, mając świadomość wizji Kościoła rzymskiego, powinny docierać zarówno do wnętrza wspólnot chrześcijańskich, jak i na zewnątrz, ku wszystkim, w duchu przyjaźni do niechrześcijan i niewierzących. Aspekt ten winien być wspierany językiem, nie tylko adresowanym do wtajemniczonych, ale zrozumiałym dla wszystkich.

Zdaniem red. Viana, chrześcijanie muszą podjąć przepowiadanie apostolskie. W tym sensie Stolica Apostolska znajduje się, od Piusa XI, w awangardzie nowych mediów – stwierdził redaktor naczelny watykańskiego dziennika.

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| MEDIA, PRASA

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
2°C Środa
rano
2°C Środa
dzień
5°C Środa
wieczór
6°C Czwartek
noc
wiecej »