Obraduje rząd

Rada Ministrów na rozpoczętym we wtorek po godz. 11. posiedzeniu zajmie się m.in. Programem Budowy Dróg Krajowych w latach 2011-2015. Ministrowie zapoznają się też z informacją PGE na temat przygotowań do budowy pierwszej elektrowni jądrowej.

Projekt "Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015" zawiera listę ponad 100 inwestycji, których realizacja jest przewidywana po 2013 roku oraz wykaz 30 inwestycji o wartości prawie 43 mld zł, które mogą, ale nie muszą, zacząć się przed 2013 r.

Minister infrastruktury Cezary Grabarczyk zapewnił w grudniu, że rząd nie rezygnuje z inwestycji, niektóre z nich przesuwa na inny termin, gdy będą pieniądze na ich realizację m.in. z unijnego budżetu na lata 2014-2020.

Wiceminister infrastruktury Radosław Stępień, który w miniony czwartek przedstawiał w Sejmie (na wniosek PiS) informację nt. skutków zaniechania przygotowań i realizacji inwestycji drogowych w ramach "Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012", mówił, że ograniczenia w budowie dróg są podyktowane troską o bezpieczeństwo finansów publicznych. Stępień podkreślił, że nowy program, obejmujący okres do 2015 r., nie wykreśla planowanych wcześniej inwestycji, ale odsuwa je w czasie.

"Używając takich słów, jak +wykasować+, +wyrzucić+ należy pamiętać o tym, co zostaje. A zostaje podpisanych umów na 1791 kilometrów, 1433 kilometrów dróg w budowie, 1085 kilometrów oddanych dróg, a więc to nie jest tak, że nagle skończył się jakiś świat i wszystko stanęło. Ta budowa trwa i będzie trwać" - przekonywał.

Rząd ma się też zapoznać z informacją na temat stanu prac nad Programem Polskiej Energetyki Jądrowej i samym projektem Programu, a także informacją Polskiej Grupy Energetycznej na temat prowadzonych i planowanych prac związanych z budową elektrowni jądrowej. PGE została wskazana jako inwestor elektrowni.

Na "Pakiet atomowy" składa się: nowelizacja ustawy Prawo atomowe oraz projekt założeń tzw. ustawy inwestycyjnej o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej. Ponadto do zmiany Prawa atomowego, w celu przyspieszenia prac nad pakietem, wpisano część przepisów dwóch innych projektowanych ustaw - o energetyce jądrowej i odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową.

Dodatkowe zapisy dotyczą obowiązkowego ubezpieczenia od szkód jądrowych, powołania Agencji Energetyki Jądrowej, a także przeprowadzenia przez inwestora elektrowni jądrowej odpowiedniej kampanii informacyjnej. AEJ będzie kosztować budżet państwa 76 mln zł (od jej utworzenia w 2012 r. do 2020 r.), przy czym w pierwszych latach będzie to kwota rzędu kilku mln zł rocznie, zaś w 2016 r. prawie 10 mln.

Projekt podnosi obecny limit odpowiedzialności finansowej za szkodę jądrową dwukrotnie, do 300 mln SDR (międzynarodowa umowna jednostka monetarna, jej wartość jest ustalana na podstawie koszyka walut). Skarb państwa - w założeniu - ma nie ponosić w przypadku szkody żadnych obciążeń finansowych. Projektowana zmiana ustawy nakłada także na operatorów obiektów energetyki jądrowej obowiązek utworzenia Lokalnego Centrum Informacji oraz przekazywania danych i informacji dotyczących obiektów energetyki jądrowej.

Program energetyki jądrowej rząd zamierzał przyjąć do końca 2010 r., termin ten ostatnio został przesunięty na koniec czerwca 2011 r. Zgodnie z zawartym w projekcie harmonogramem, również od połowy tego roku ma wejść w życie zmieniona ustawa Prawo atomowe.

Ministrowie zajmą się też założeniami projektu ustawy o współpracy rozwojowej, który dotyczy podziału zadań w zakresie pomocy rozwojowej pomiędzy poszczególnymi ministerstwami. Projekt zakłada utworzenie Polskiej Agencji Współpracy Rozwojowej, która koordynowałaby polskie działania w zakresie pomocy rozwojowej.

Obowiązek koordynacji działań w ramach współpracy na rzecz rozwoju wynika z Traktatu o Unii Europejskiej z Maastricht, na mocy którego wszystkie państwa członkowskie UE są zobowiązane do zapewnienia spójności, koordynacji i komplementarności działań pomocowych w ramach wspólnoty. Zobowiązanie to zostało dodatkowo wzmocnione zapisami Traktatu z Lizbony.

Ministrowie będą też debatować nad założeniami polityki zagranicznej w 2011 roku.

W programie posiedzenia rządu znalazł się ponadto projekt nowelizacji ustawy o państwowych instytucjach filmowych oraz projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
5°C Środa
wieczór
4°C Czwartek
noc
2°C Czwartek
rano
2°C Czwartek
dzień
wiecej »