Tylko w Europie brak wiary

Grupy New Age, terapie medytacyjne i lecznicze, nowe ruchy religijne poza tradycją chrześcijańską oraz grupy religijne, które przywędrowały do Europy z innych kontynentów, były przedmiotem obrad delegatów episkopatów, skupionych w Radzie Konferencji Biskupów Europy (CCEE).

Konferencja z udziałem 24 delegatów reprezentujących episkopaty 19 krajów - teologów i filozofów, kanonisty, psychologa oraz innych ekspertów - odbyła się w dniach 25-28 marca w szwajcarskim Baar. W obradach uczestniczyli też przedstawiciele Papieskich Rad: Kultury oraz Dialogu Międzyreligijnego. Peter Fleetwood z Sekretariatu CCEE i abp Pier Luigi Celata, sekretarz Papieskiej Rady Dialogu Międzyreligijnego, przedstawili roboczą wersję dokumentu "Jezus Chrystus, przekaziciel Wody Żywej", ogłoszoną w lutym 2003 r. przez obie papieskie rady. Zapowiedzieli, że w najbliższym czasie planowane jest spotkanie w Rzymie, podczas którego omówione zostaną reakcje na wspomniany dokument. Richard Rourse z Papieskiej Rady Kultury przedstawił dokument roboczy, który był dyskutowany na poprzednim posiedzeniu Rady, i który powstał w wyniku przeprowadzonej ankiety na temat braku wiary we współczesnym świecie. Ankieta ujawniła, że brak wiary jest zjawiskiem typowo europejskim, które nie występuje w Afryce i Azji, ani też w krajach islamskich, a w USA - rzadko. Prof. Martin Baumann z Uniwersytetu w Lucernie omówił sytuację religii azjatyckich w Europie, skupiając się zwłaszcza na buddyzmie i hinduizmie. Podkreślił, że poczynając od czasów kolonializmu na rozpowszechnianie się oraz rozmieszczenie różnych wspólnot w Europie miały wpływ różne czynniki. Jednak rosnąca liczba konwersji, zwłaszcza na buddyzm powoduje, że problem staje się bardziej złożony. Uczestnicy konferencji zastanawiali się, jak Kościół ma rozpoznawać motywy, jakimi kierują się osoby poszukujące zaspokojenia swoich potrzeb duchowych w określonych grupach oraz jakie należałoby zastosować wobec nich "strategie". Rozważano też, w jaki sposób można lepiej przybliżyć tradycję mistyki chrześcijańskiej i jakim terminem można zastąpić pojęcie "sekta". W prawie karnym niektórych krajów słowo to pojawia się w kontekście kontrolowania grup emigrantów. Często pojęcie to jest stosowane nieprecyzyjnie i w kontekście bardzo negatywnym. Fakt, że w ramach konferencji często mówiono o "rozróżnianiu" świadczy, jak bardzo Kościół musi być ostrożny odnosząc się do idei, terapii i stylów życia, które tak przyciągają do siebie różnych ludzi, stwierdza komunikat CCEE opublikowany po spotkaniu. W komunikacie CCEE zwraca uwagę, że uczestnicy konferencji starali się też ustalić pewne wytyczne dla działania konferencji biskupów w tej dziedzinie. Podkreślono, że niezbędne jest m.in. zapoznawanie się z oddziaływaniem "alternatywnych" religii na kulturę, zasięganie rad ekspertów, a także tworzenie sieci informacyjnej ukazującej "ponadnarodowy" charakter działalności tych grup i ich charakterystykę.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
8°C Sobota
dzień
9°C Sobota
wieczór
7°C Niedziela
noc
7°C Niedziela
rano
wiecej »