Chrześcijaństwo źródłem wolności i praw człowieka

To chrześcijaństwo było źródłem praw człowieka i źródłem wolności - powiedział patriarcha Aleksy II przemawiając 2 października przed Zgromadzeniem Parlamentarnym Rady Europy w Strasburgu.

Zwierzchnik Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego przestrzegł, że niszczenie norm moralnych i promocja relatywizmu moralnego może doprowadzić do utraty przez Europę jej tożsamości duchowej i kulturowej, a w konsekwencji swojej pozycję w świecie. Patriarcha Moskwy i Wszechrusi podziękował Radzie Europy za wysiłki w sprawie dialogu międzyreligijnego. Jednocześnie przypomniał, że to właśnie chrześcijaństwo było źródłem praw człowieka i źródłem wolności. Przypomniał, że idee chrześcijańskie, a w szczególności idea wolności, godności i moralności są podstawą europejskiej kart praw człowieka, zarówno zakresie prywatnym jak i społecznym. W chrześcijaństwie człowiek ma najwyższe miejsce w skali wartości, nawet gdy zdarza mu się popełniać zło. Według prawosławnego hierarchy to normy moralne są wskazówką dobra i zła. Jednakże dziś, zdaniem Aleksego II, nastąpiło rozdarcie między tradycyjną moralnością a pewnymi koncepcjami praw człowieka, które moralności są przeciwne. Tymczasem jeśli z praw człowieka usuniemy aspekt moralny, to stanie się to kosztem wolności człowieka, czyli jego zdolności do odpowiedzialnego wyboru dobra wspólnego. Patriarcha podkreślił, że moralność gwarantuje żywotność, jedność społeczności, a niszczenie norm moralnych i promocja relatywizmu moralnego może doprowadzić do granicy, poza którą Europa straci swoją tożsamość duchową i kulturową, a w konsekwencji swoją pozycję w świecie. Zwierzchnik Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego stwierdził, że państwo nie powinno wkraczać w sferę prywatności, bo moralność lub niemoralność jest zawsze wolnym wyborem jednostki, ale powinno oddziaływać na człowieka przez edukację i massmedia. Zdaniem Aleksego II odrzucenie moralności jest przyczyną rozdarcia społecznego i niesprawiedliwości społecznej. Tradycyjne normy moralne są także podstawą integracji społeczeństw wielokulturowych. Dało się to odczuć na Międzynarodowym Forum Międzyreligijnym, które odbyło się w Moskwie w lipcu zeszłego roku. Uczestnicy tego forum pochodzący z 49 krajów wspólnie wyrazili swoje zaniepokojenie upadkiem moralności na świecie. Innym zagrożeniem jest terroryzm, w tym także terroryzm oparty na sloganach religijnych. Patriarcha stwierdził, że bierze się on z ignorancji i upadku moralnego. Dlatego młode pokolenia powinny już w szkole poznawać nawzajem inne tradycje religijne, aby umieć żyć w pokoju. Kolejnym poważnym problemem stają się kwestie bioetyki i postępu naukowego. "Człowiek ma pozostać człowiekiem, a nie produktem lub obiektem eksperymentów, czy też organizmem na wpół sztucznym. Technologia nie może być nigdy oddzielona od moralności i trzeba myśleć o jej konsekwencjach" - powiedział Aleksy II. Zadeklarował, że Kościół prawosławny jest gotowy do dialogu z tymi, którzy wierzą inaczej lub nie wierzą wcale. Uważa też, że nikt nie może mieć monopolu na prawdę. Niedopuszczalne jest wyrzucanie religii poza przestrzeń publiczną. Religia ma prawa istnienia w przestrzeni publicznej, a zderzenie rożnych koncepcji świata domaga się ciągłego dialogu wszystkich. Zdaniem patriarchy, jedną z cenniejszych platform dialogu jest Rada Europy, która ma potencjał i doświadczenie w tej dziedzinie. W odpowiedzi na postawione pytanie, zwierzchnik Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego podtrzymał swój sprzeciw wobec propagandy homoseksualnej i marszów Gay Pride, które są jej przejawem. Aleksy II powiedział, że każdy musi mieć prawo do nazywania grzechu grzechem. I choć Kościół przyjmuje grzeszników, musi nazywać grzech po imieniu. Zdaniem hierarchy homoseksualizm jest chorobą, ale homoseksualistów dyskryminować nie wolno. Tę wypowiedź patriarchy sala nagrodziła rzęsistymi brawami.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
-3°C Piątek
wieczór
-4°C Sobota
noc
-7°C Sobota
rano
-4°C Sobota
dzień
wiecej »