Rosja: Obrady katolików i prawosławnych

Poprawa stosunków katolicko-prawosławnych w Rosji i konieczność współdziałania katolickich przytułków dla dzieci z duchownymi prawosławnymi - to główne wnioski, do jakich doszli uczestnicy posiedzenia Wspólnej Grupy Roboczej ds. Rozpatrzenia Problemów w Stosunkach między Kościołem Rzymskokatolickim a Rosyjskim Kościołem Prawosławnym. Obradowała ona 28 października w salezjańskim Ośrodku Duchowo-Kulturalnym im. Św. Jana Bosco w Moskwie.

Było to pierwsze spotkanie tego gremium w odnowionym składzie od marca 2008 - stwierdza ogłoszony 30 bm. komunikat Patriarchatu Moskiewskiego.

Uczestnicy posiedzenia wyrazili zadowolenie z korzystnych zmian w stosunkach katolicko-prawosławnych w Rosji. Zwrócono uwagę, że nadal winno się rozwijać katolików i prawosławnych w takich dziedzinach jak obrona tradycyjnych wartości moralnych w społeczeństwie rosyjskim, wprowadzenie do szkół średnich przedmiotu „Podstawy wychowania duchowo-moralnego”, konieczność ustanowienia instytucji kapelanów wojskowych i opieki duchowej nad więźniami.

Uczestnicy spotkania zgodzili się, że pożądana jest także współpraca w dziedzinie kulturalno-oświatowej i służby społecznej. Konieczna jest też ściślejsza współpraca przytułków dla dzieci, prowadzonych przez duchowieństwo katolickie, ze społecznie zaangażowanymi prawosławnymi duchownymi i świeckimi. Podkreślano konieczność zapewnienia opieki prawosławnej nad wychowankami takich placówek, ochrzczonymi w prawosławiu.

Omawiano plany przeprowadzenia wspólnych seminariów i konferencji, na których przedstawiciele obu Kościołów, zajmujący się wychowaniem dzieci, mogliby dzielić się doświadczeniami i ewentualnie współpracować ze sobą w tym zakresie. Na przykład dla wychowawców prawosławnych ciekawe może być bogate doświadczenie salezjanów w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Uczestnicy spotkania zapoznali się z działalnością Ośrodka im. św. Jana Bosco, pomyślanym przez jego założycieli jako obóz dla młodzieży katolickiej oraz jako miejsce duchowych spotkań grup księży i świeckich katolików.

W spotkaniu wzięli udział m.in.: sekretarz generalny Konferencji Biskupów Katolickich Rosji ks. Igor Kowalewski i I sekretarz przedstawicielstwa Stolicy Apostolskiej w Moskwie prał. Visvaldis Kulbokas – ze strony katolickiej oraz wiceprzewodniczący Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego (OWCS) hieromnich Filip i sekretarz OWCS ds. stosunków międzychrześcijańskich ks. Igor Wyżanow – z ramienia Kościoła prawosławnego.

Następne posiedzenie tego zespołu odbędzie się w grudniu br.

Wspólną Grupę Roboczą ds. Rozpatrzenia Problemów w Stosunkach między Kościołem Rzymskokatolickim a Rosyjskim Kościołem Prawosławnym powołano do życia w wyniku wizyty w Rosji w lutym 2004 kard. Waltera Kaspera, przewodniczącego Papieskiej Rady Popierania Jedności Chrześcijan. Zbiera się ona nieregularnie, zwykle dwa razy w roku, dla omówienia pojawiających się na bieżąco problemów w stosunkach między obu Kościołami.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
22°C Środa
rano
29°C Środa
dzień
29°C Środa
wieczór
23°C Czwartek
noc
wiecej »