Senat zakończył prace nad budżetem

Podjęciem uchwały w sprawie ustawy budżetowej na 2010 r. Senat zakończył we wtorek prace nad tegorocznym budżetem. Senatorowie przyjęli do budżetu 16 poprawek.

Za podjęciem uchwały w sprawie ustawy budżetowej głosowało 55 senatorów, 38 było przeciw, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Senat wprowadził poprawki zgłoszone przez komisje i senatorów PO, które uzyskały poparcie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Odrzucone natomiast zostały poprawki senatorów PiS.

Senat zgodził się m.in. na poprawkę, by minister finansów mógł udzielić Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych (FUS) pożyczkę w wysokości do 5,5 mld zł na wypłatę świadczeń gwarantowanych. Pozytywnie zaopiniował też poprawkę zmniejszającą o 474 tys. zł tegoroczne wydatki Kancelarii Senatu. Pieniądze te będą przekazane na bieżące wydatki archiwów państwowych.

Senatorowie przegłosowali też wniosek, by zwiększyć o 31 mln zł odpis na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, m.in. kosztem zmniejszenia wydatków na zasiłki pogrzebowe z KRUS.

Senat opowiedział się także za zwiększeniem o 740 tys. zł budżetu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dodatkowe pieniądze mają pochodzić z budżetu resortu pracy i będą przeznaczone na sfinansowanie 7 etatów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji w rodzinie.

Inna przyjęta przez Senat poprawka zakłada zwiększenie o 5 mln zł budżetu więziennictwa. Kwota ta pomniejszy dwie rezerwy celowe i zostanie przekazana na zakup świadczeń zdrowotnych w więziennej służbie zdrowia. Zgodnie z inną poprawką zwiększony o 1 mln zł zostanie budżet Wyższego Urzędu Górniczego (kosztem rezerwy na wybory). O 2,5 mln zł zostaną zwiększone środki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na prewencję wypadkową, kosztem odpisu na ZUS.

Akceptacji nie znalazły natomiast wnioski senatorów opozycji, m.in. poprawka zmierzająca do zwiększenia o 200 mln zł środków na finansowanie Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych; podwyższająca o taką samą kwotę dotację na szkolnictwo wyższe, czy przekazująca 80 mln na realizację programu "Szklanka mleka". Pieniądze miałyby pochodzić m.in. z przewidywanych przez senatorów PiS wyższych dochodów z VAT. Nie będzie także postulowanych przez PiS 200 mln zł na inwestycje początkowe w górnictwie.

Senat odrzucił także 16 poprawek tzw. regionalnych. Źródłem finansowania zwiększonych wydatków w poszczególnych województwach miała być rezerwa na współfinansowanie inwestycji realizowanych z środków UE, czy pieniądze zaplanowane na obsługę zadłużenia zagranicznego, na co nie chciało się zgodzić Ministerstwo Finansów.

Teraz wprowadzonymi do budżetu poprawkami Senatu zajmie się Sejm. Zgodnie z harmonogramem prac nad ustawą, 14 stycznia nad poprawkami powinna pochylić się sejmowa Komisja Finansów Publicznych. W dniach 20-22 stycznia na posiedzeniu plenarnym Sejmu zmiany powinny zostać poddane pod głosowanie. Po ewentualnym wprowadzeniu poprawek do dokumentu, najpóźniej 26 stycznia, ustawa zostanie wysłana do podpisu prezydenta.

Uchwalona przez Sejm w grudniu ub. r. ustawa budżetowa na 2010 r. przewiduje, że tegoroczny deficyt nie przekroczy 52 mld 214 mln 216 tys. zł. Dochody mają wynieść 248 mld 868 mln 601 tys. zł, wydatki - nie więcej niż 301 mld 82 mln 817 tys. zł.

Przychody z prywatyzacji osiągną ok. 25 mld zł. Ministerstwo Finansów przewiduje, że w 2010 r. z podatków ma wpłynąć do budżetu ponad 223 mld zł. Z tego z VAT - 106,2 mld zł, z akcyzy - 53 mld zł, z podatku od hazardu - 1,5 mld zł, CIT - 26,3, PIT - 36 mld zł.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
Pobieranie... Pobieranie...

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8°C Środa
rano
14°C Środa
dzień
15°C Środa
wieczór
12°C Czwartek
noc
wiecej »