Przeciwko dyskryminacji na rynku pracy

Diagnoza sytuacji kobiet na rynkach pracy 5 krajów Unii Europejskiej oraz poradnik wskazujący, jak przeciwdziałać dyskryminacji ze względu na płeć i wspierać zatrudnienie kobiet - to planowane efekty międzynarodowego programu, realizowanego także w Polsce.

Program "Dyskryminacja płci na rynku pracy" jest realizowany w 5 krajach UE - Polsce, Czechach, Włoszech, Niemczech i Francji, w Polsce przez Akademię Ekonomiczną w Katowicach. Międzynarodowy zespół koncentruje się na zagadnieniach związanych z poprawą sytuacji kobiet na rynku pracy we wszystkich krajach partnerskich projektu. Jego celem jest zwiększenie świadomości społecznej w tym zakresie, a przede wszystkim promowanie dobrych praktyk związanych z pracą kobiet w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz zmiana nastawienia firm tego sektora wobec zatrudniania kobiet.

Uczestnicy programu szukają właśnie niewielkich firm, które mogą się pochwalić ciekawymi rozwiązaniami. "W dużych firmach znaleźć można wiele ciekawych i dobrych praktyk związanych z zatrudnianiem kobiet, w małych i średnich przedsiębiorstwach jest o to o wiele trudniej. Pod tym względem podobnie jest we wszystkich krajach biorących udział w projekcie, choć są to także państwa tzw. starej Unii." - powiedział PAP koordynator polskiej części projektu Borys Budka z Katedry Prawa Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Pracodawcy wskazują, że największą barierą, uniemożliwiającą im wprowadzanie ułatwień dla kobiet wykonujących pracę, są pieniądze - dlatego nie wychodzą poza minima gwarantowane przez przepisy prawa pracy. Najczęściej stosowanym przez nich rozwiązaniem jest elastyczny czas pracy, ale trudno znaleźć małe firmy, które dbają np. o opiekę przedszkolną dla dzieci swoich pracowników. "My chcemy ich przekonać, że wiele rozwiązań można wprowadzić bezkosztowo" - podkreśla Borys Budka.

Przykłady takich dobrych praktyk to m.in. wprowadzenie nieformalnego systemu mentoringu dla kobiet powracających z urlopu macierzyńskiego, informowanie pracowników na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym o wydarzeniach w firmie i rozwoju branży. Inne "przyjazne mamom" rozwiązania to elastyczny czas pracy, zapewnienie opieki nad dziećmi, organizacja grafiku pracy, pomoc finansowa na opiekę nad dziećmi, dodatkowe dni wolne, zorganizowany wypoczynek dla dzieci pracowników.

Wcześniej, prowadzący projekt przeprowadzili ankiety wśród kobiet. Ich wyniki były podobne we wszystkich krajach. Panie oczekiwały elastycznego czasu pracy, zagwarantowania opieki nad dzieckiem czy też możliwości wykonywania części pracy w domu.

Projekt ma być zakończony w listopadzie tego roku międzynarodową konferencją w Katowicach. Jego efektem będzie poradnik z opisem dobrych praktyk, opracowany na podstawie doświadczeń uczestników projektu w poszczególnych krajach. Będzie on adresowany zarówno do pracodawców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak i kobiet, które znajdą tam informacje np. na temat możliwości prawnych, które im przysługują.

Kolejny etap projektu zakłada przeprowadzenie warsztatów z udziałem kobiet oraz przedstawicieli pracodawców, aby można było podzielić się sugestiami i doświadczeniami w zakresie dobrych praktyk. Efektem warsztatów ma być również stworzenie modułu szkoleniowego dla instytucji szkoleniowych oraz pracodawców.

"Chcemy, by obejmował on zarówno blok prawny, jak i szkolenia bardziej miękkie dotyczące m.in. umiejętności zaprezentowania się na rynku pracy, poszukiwania użytecznych informacji dotyczących zatrudnienia czy samodzielnego podejmowania działalności gospodarczej. Powstanie także moduł szkoleniowy adresowany do pracodawców oraz trenerów w instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego" - zapowiada Budka.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
32°C Środa
wieczór
24°C Czwartek
noc
21°C Czwartek
rano
32°C Czwartek
dzień
wiecej »