Kanoniczne objęcie archidiecezji gdańskiej przez abp. Wojdę

W czwartek 25 marca, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, abp Tadeusz Wojda SAC objął kanonicznie archidiecezję gdańską.

Wydarzenie odbyło się w archikatedrze oliwskiej. Nowy metropolita gdański najpierw modlił się w kaplicy św. Jana Nepomucena przed feretronem Matki Bożej Oliwskiej, a następnie przed Najświętszym Sakramentem.

Na początku bp Wiesław Szlachetka poprowadził modlitwę Anioł Pański i odczytał komunikat Nuncjatury Apostolskiej. Potem bp Zbigniew Zieliński odczytał bullę papieża Franciszka, skierowaną do abp. Wojdy. "Wielu wiernych chrześcijan sławnego miasta Gdańska dało, zarówno dawniej jak i w naszym czasie, mocne świadectwo wiary, umiłowania Kościoła i obrony prawdziwej wolności i solidarności. Rozważając obecnie potrzeby pasterskie tej umiłowanej wspólnoty kościelnej, której ustanowiliśmy Administratorem Apostolskim w ubiegłym roku Czcigodnego Brata Jacka Jezierskiego, Biskupa Elbląskiego, chcemy przydzielić jej nowego Pasterza. Ty, Czcigodny Bracie, który zgodnie z twoim zawołaniem: »Aby była głoszona Ewangelia« (Mk 13,10), gorliwie i roztropnie wypełniałeś posługę duszpasterską wśród wiernych Białostockich, wydajesz się Nam odpowiednim do objęcia tego urzędu. Dlatego, za radą Kongregacji ds. Biskupów, mocą Naszej Apostolskiej władzy, ciebie, zwalniając cię z więzi z Kościołem Białostockim, mianujemy Arcybiskupem Metropolitą Gdańskim" - napisał papież Franciszek.

"Pragniemy, aby duchowieństwo i lud twojej archidiecezji zapoznał się z tym naszym dekretem i postanowieniem oraz przyjął ciebie z otwartym sercem jako swojego Pasterza. Ich wszystkich wzywamy, aby pod twoim przewodnictwem wytrwale zachowywali naukę Chrystusa w codziennym życiu. Ciebie tymczasem, Czcigodny Bracie, zachęcamy, abyś za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, świętych Judy Tadeusza, apostoła, Wojciecha, biskupa i męczennika oraz Wincentego Pallottiego, kapłana i założyciela twojego Stowarzyszenia, gorliwie głosił Ewangelię, ukazując jej głębokie znaczenie we wszystkich dziedzinach, nade wszystko w szerzeniu i w obronie prawdziwie chrześcijańskiej koncepcji życia ludzkiego oraz małżeństwa, jak ją wyjaśniali Nasi wielcy święci Poprzednicy Paweł VI i Jan Paweł II" - dodał Ojciec Święty.

Następnie został podpisany protokół kanonicznego objęcia archidiecezji. Dalej, pod przewodnictwem arcybiskupa, została odmówiona modlitwa przedpołudniowa. W słowie skierowanym do zgromadzonych abp. Wojda przypomniał, że dokładnie dziś przypada 29. rocznica powstania archidiecezji i metropolii gdańskiej, a także nawiązał do przeżywanej uroczystości Zwiastowania Pańskiego. - To dzisiejsze wydarzenie chce nam powiedzieć, byśmy zawsze, w każdej sytuacji starali się zawierzać Bogu, tak jak Maryja. Ona całe swoje życie oddała Bogu, bo wiedziała, że Bóg Jej nie opuści. Kiedy medytujemy nad tym, to nie sposób nie zauważyć, że to wszystko dokonuje się w miłości Bożej. To Bóg z miłości do człowieka, mimo jego grzechu, postanawia stać się jednym z nas, aby rozpocząć wielki plan odkupienia człowieka. Ten plan rozpoczyna się pozdrowieniem Maryi, a kończy Jego ofiarą na krzyżu - zaznaczył metropolita gdański.

Nawiązując do czytania z liturgii godzin, arcybiskup zaznaczył, że każdy człowiek jest zaproszony do poznawania miłości Boga. - Nie chodzi tylko o to, by poznawać ją intelektualnie, ale przede wszystkim, by zagłębiać się w poznanie Boga w naszym sercu. Nasz rozum nam pomaga, ale miłość Boga poznaje się w sercu, a wówczas ona może stać się "motorem" naszego codziennego życia. Obejmując archidiecezję gdańską uświadamiam sobie, że nie ma innej drogi, jak rozbudzanie miłości, w tych wszystkich, którzy mojej pasterskiej opiece są powierzani. Biskup sam nie jest w stanie tego uczynić, dlatego potrzebuje biskupów pomocniczych, kapłanów, osób konsekrowanych i wiernych świeckich, którzy otwierając się na tę miłość, starają się, by ona dotykała i stawała się udziałem wszystkich ludzi - podkreślił abp Wojda.

- Nie ma Kościoła, który nie byłby misyjny. Nie ma chrześcijanina, który nie angażowałby się w przekaz Dobrej Nowiny. Nie ma autentycznej wiary, która nie byłaby misyjna. Dlatego diecezja to nic innego, jak wspólnota zorganizowana w parafie, ruchy, grupy duszpasterskie, które starają się tę miłość zgłębiać, przeżywać, realizować w życiu i w ten sposób uświęcać się, aby kontynuować plan Boży, rozpoczęty w momencie Zwiastowania - plan odkupienia i zbawienia człowieka - mówił hierarcha.

Korzystając z okazji arcybiskup podziękował wszystkim, którzy angażują się w realizację wielkiego dzieła zbawienia, zapoczątkowanego przez Boga, szczególnie dotychczasowym pasterzom archidiecezji: bp Jackowi Jezierskiemu oraz abp. Sławojowi Leszkowi Głódziowi.

- Bóg jest tym, który nas powołuje, a my mamy zawierzać. Niech to wydarzenie kanonicznego objęcia archidiecezji, będzie równocześnie zaproszeniem skierowanym do wszystkich, abyśmy wspólnie podejmowali to wielkie wyzwanie, które przed nami kreśli Bóg, abyśmy je pełnili z zaangażowaniem, świadomością wielkiej odpowiedzialnością. Niech Jezus Chrystus towarzyszy nam swoją łaską i błogosławieństwem - zakończył metropolita gdański. 

Na zakończenie uroczystości słowa powitania nowego arcybiskupa wypowiedzieli reprezentanci wiernych świeckich.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
17°C Piątek
noc
15°C Piątek
rano
20°C Piątek
dzień
15°C Piątek
wieczór
wiecej »