Ks. prof. Robert Tyrała rektorem elektem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II

Dotychczasowy prorektor ds. studenckich i dydaktyki UPJP II został wybrany przez Senat Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie na stanowisko nowego rektora uczelni. Ks. prof. Tyrała zastąpi 1 września dotychczasowego rektora ks. prof. Wojciecha Zyzaka.

Zgodnie ze statutem uczelni, rektor elekt mianował dziś nowych prorektorów: ks. prof. Antoniego Świerczka - jako prorektora ds. polityki kadrowej i promocji, ks. prof. Tomasza Rozkruta - jako prorektora ds. nauki oraz dyrektora Szkoły Doktorskiej i prof. Małgorzatę Dudę - jako prorektora ds. studenckich i dydaktyki.

Nowy rektor jest rodowitym krakowianinem. Urodził się w 1965 roku. W maju 1990 r. przyjął z rąk kard. Franciszka Macharskiego święcenia kapłańskie. W trakcie studiów w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie zainteresował się szczególnie liturgiką i muzyką sakralną. Dziedziny te stały się osią jego zainteresowań naukowych. Po uzyskaniu w 1990 r. w PAT stopnia magistra teologii ks. Tyrała studiował w latach 1992-1997 na Wydziale Wychowania Muzycznego w krakowskiej Akademii Muzycznej, gdzie został magistrem sztuki. Napisaną pod kierunkiem prof. Adama Walacińskiego pracę magisterską poświęcił "Janowi Pawłowi II w muzyce polskiej".  Z tymi dwiema uczelniami związał karierę naukową. W 2000 r. został doktorem liturgiki na Wydziale Teologicznym PAT, 10 lat później zaś na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJP II przekształconego z PAT został doktorem habilitowanym. Od 2016 r. jest profesorem nadzwyczajnym w tej uczelni, w kadencji 2018-2020 - jej prorektorem. Od 2019 r. kieruje Katedrą Historii Liturgii.

Od 1997 do 2019 r. pracował w Akademii Muzycznej. W latach 2005-2019 kierował na tej uczelni Katedrą Muzyki Religijnej. Jest także redaktorem naczelnym czasopisma "Pro Musica Sacra", wydawanego przez Międzywydziałowy Instytut Muzyki Kościelnej, prowadzony wspólnie przez Akademię Muzyczną i UPJP II. Do 2016 r. był dyrektorem MIMK.

Nowy rektor jest znawcą chorału gregoriańskiego. Poznawał jego tajniki m.in. w trakcie stypendiów naukowych w słynnym benedyktyńskim opactwie w Solesmes. Jako były przewodniczący Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej w latach 2005-2020 uczynił wiele, by oczyścić nabożeństwa z "radosnej twórczości" muzycznej i przywrócić muzyce w świątyniach należne jej znaczenie, niewykraczające poza charakter sakralny. Wywoływało to zresztą opór niektórych osób, przyzwyczajonych na przykład do tego, że w trakcie ślubów można grać wszystko, "co komu w duszy gra" i młodzi sobie zażyczą. Tymczasem ks. Tyrała przypominał często, że w soborowej "Konstytucji o Liturgii Świętej" muzyka  to "integralna część uroczystej liturgii", nie zaś jakiś dodatek. Analiz naukowych roli muzyki kościelnej dokonał m.in. w książkach "Soborowa odnowa muzyki kościelnej w Polsce" (2000) i "Cecyliański ruch odnowy muzyki kościelnej na ziemiach polskich do 1939 r." (2010). Bardzo ciekawym przedstawieniem wkładu krakowskiego środowiska muzycznego w praktyczne zastosowanie muzyki kościelnej jest artykuł ks. Tyrały "Muzyka podczas papieskich pielgrzymek w archidiecezji krakowskiej (1979-2006)", opublikowany w 2016 r. na łamach czasopisma "Pro Musica Sacra". Uczony nie rezygnuje przy tym z wykraczania poza zakres muzyki kościelnej. Badał m.in. wątki religijne w twórczości Henryka Mikołaja Góreckiego.

Rektor elekt ma bardzo dobre kontakty w krakowskim środowisku muzycznym, szczególnie wśród chórmistrzów. Przez wiele lat sam zajmował się czynnie dyrygenturą chóralną. Umiejętności chórmistrzowskie kształcił w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. W latach 1997-2009 kierował męskim Chórem Katedralnym w Krakowie. Zaangażował się również w działalność Federacji "Pueri Cantores", będącej stowarzyszeniem katolickich chórów chłopięcych, dziewczęcych, dziecięcych i młodzieżowych. Federacja polska została założona w 1992 roku. W tym samym roku została przyjęta do federacji międzynarodowej. Ksiądz Tyrała był w latach 2004-2009 prezydentem federacji polskiej, od 2009 do 2017 r. zaś - prezydentem federacji międzynarodowej.

W ramach Konferencji Episkopatu Polski ks. prof. Tyrała jest konsultorem Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej i członkiem Zespołu ds. Transmisji Telewizyjnych. W 2015 r. został uhonorowany Nagrodą Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisława Gądeckiego "Srebrną Piszczałką" za wybitne osiągnięcia i wkład w rozwój muzyki sakralnej w Polsce.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
19°C Poniedziałek
wieczór
16°C Wtorek
noc
13°C Wtorek
rano
16°C Wtorek
dzień
wiecej »