COMECE – głosem Kościoła w UE

Debata o zasadzie Solidarności jako fundamentu Unii Europejskiej towarzyszyć będzie Pierwszym Katolickim Dniom Społecznym dla Europy, które pod hasłem „Solidarność - wyzwaniem dla Europy”, odbędą się od 8 do 11 października w Gdańsku

Ogólnoeuropejski kongres organizowany jest przez Komisję Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) z Brukseli i Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku. Z tej okazji publikujemy podstawowe informacje o COMECE.

Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) jest najważniejszą instytucją Kościoła katolickiego działającą przy instytucjach Unii Europejskiej. W jej skład wchodzą delegaci konferencji biskupów wszystkich 27 państw członkowskich UE. Delegatem ze strony polskiej i zarazem obecnym wiceprzewodniczącym jest bp Piotr Jarecki z Warszawy, a jej sekretarzem generalnym ks. prof. Piotr Mazurkiewicz z UKSW.

Zgodnie ze swoim statutem COMECE obserwuje i analizuje sytuację polityczną w Unii Europejskiej. W ramach Kościoła katolickiego informuje o najważniejszych tendencjach w polityce i prawodawstwie UE, a w oparciu o naukę społeczna Kościoła - rozwija refleksję nad wyzwaniami, jakie niesie zjednoczona Europa.

Biskupi Komisji spotykają się dwa razy w roku na sesjach plenarnych. Z reguły uczestniczy w nich także nuncjusz apostolski. Uczestnicy sesji plenarnej ustalają wytyczne dla dalszej pracy. Wybierają tez komisje wykonawcza, w której skład wchodzą: przewodniczący, dwaj wiceprzewodniczący i sekretarz generalny. Kontynuacje pracy zapewnia stały sekretariat, którym kieruje sekretarz generalny. Kontaktuje się on na bieżąco z sekretariatami narodowymi, a to poprzez prace komisji i grup roboczych. COMECE jest finansowana przez konferencje biskupów Unii Europejskiej.

COMECE powstała 3 marca 1980 r. Wcześniej, w latach 1976-1980 jej poprzednikiem była Europejska Katolicka Informacyjna Służba Duszpasterska - SIPECA. Trwające w latach 70. dyskusje na temat utworzenia platformy łączącej konferencje biskupów i Wspólnotę Europejska zaowocowały utworzeniem w 1979 r. COMECE, na krótko przed pierwszymi bezpośrednimi wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Od 1970 r. Przy Wspólnocie Europejskiej jest akredytowany nuncjusz apostolski, który do 1999 r. był jednocześnie przedstawicielem Stolicy Apostolskiej przy Królestwie Belgii. Nuncjusz apostolski uczestniczy od 1980 r. we wszystkich sesjach plenarnych i posiedzeniach komitetu wykonawczego. Obecnie jest nim abp André Dupuis. Na posiedzenia COMECE są też zapraszani delegaci Stolicy Apostolskiej przy Radzie Europy.

COMECE utrzymuje regularne kontakty z utworzoną w 1971 r. Radą Konferencji Biskupów Europy (CCEE) mająca siedzibę w szwajcarskim Sankt Gallen i prowadzi z nią ścisłą współpracę przede wszystkim w dziedzinie duszpasterskiej. Przedstawiciel CCEE zawsze uczestniczy w posiedzeniach COMECE i na odwrót. Jedną z takich wspólnych inicjatyw są konferencje przewodniczących episkopatów Europy Południowo-Wschodniej. COMECE utrzymuje tez bliskie kontakty z Radą Konferencji Biskupów Ameryki Łacińskiej (CELAM), z Sympozjum Konferencji Biskupów Afryki (SECAM) oraz z Amerykańską Konferencją Biskupów (USCCB).

Rokrocznie COMECE organizuje tzw. „letnie uniwersytety” konferencji biskupów. Celem tych „uniwersytetów” jest pogłębianie dyskusji na aktualne problemy w Europie oraz wzajemne poznanie się i zrozumienie. Wśród tematów omawianych przez młodzież COMECE były m.in. sprawy globalizacji, pokojowego współistnienia ponad granicami jako wyzwania dla Kościoła katolickiego w Europie, czy też „Kościół a współczesna kultura europejska”. COMECE współpracuje z wieloma organizacjami i instytucjami katolickimi w Europie, m.in. z Caritas, CIDSE, z komisjami „Iustitia et pax” poszczególnych episkopatów, a także z prowadzonymi przez zakony: Europejskie Biuro Informacyjne Zakonu Jezuitów (OCIPE), prowadzone przez zakon dominikanów ESPACES: „Duchowość, Kultury, Społeczeństwo”, (UCESM) oraz: Sieć Współpracy Afroeuropejskiej „Wiara i sprawiedliwość” (AEFJN).

Głównymi organizacjami o zasięgu międzynarodowym, z którymi współpracuje COMECE są: „Pax Christi International”, międzynarodowy ruch na rzecz pokoju oraz „Signis” - Międzynarodowa Organizacja Mediów Katolickich.

Pod koniec kwietnia 2004 r., tuż przed przyjęciem 10 nowych krajów członkowskich do Unii Europejskiej, COMECE zorganizowała międzynarodowa pielgrzymkę do Santiago de Compostela pod hasłem „Solidarność jest duszą Unii Europejskiej”. Podczas uroczystego posiedzenia na zakończenie pielgrzymki w Santiago de Compostela zostali przyjęci nowi członkowie COMECE. Pielgrzymka miała charakter ekumeniczny: obok kardynałów i biskupów katolickich uczestniczyli w niej także delegaci Konferencji Kościołów Europejskich (KEK), skupiającej Kościoły anglikańskie, protestanckie i prawosławne; byli też obecni hierarchowie Kościoła prawosławnego.

Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej w oficjalnych oświadczeniach zabiera głos w ważnych sprawach politycznych, społecznych i etycznych. Nie sposób wyliczyć dokumentów, jakie wydala w swojej prawie 30-letniej historii.

Ważną dziedziną zainteresowań COMECE są kwestie nowych technologii biomedycznych, w kontekście wynikających zeń zagrożeń dla poszanowania życia i godności osoby ludzkiej. W 2006 r. COMECE zaprotestowała przeciw decyzji o finansowaniu z funduszy unijnych doświadczeń na komórkach macierzystych embrionów. Przypomniano, że przeciwko takiemu rozwiązaniu głosowały Austria, Litwa, Malta, Polska i Słowacja.

Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej po raz kolejny przypomniała, że „instrumentalizacja zarodków ludzkich dla celów badawczych, to znaczy zniszczenie ich lub badania na komórkach macierzystych, pobranych od nich, są niedopuszczalne”.

Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej po raz kolejny przypomniała, że „instrumentalizacja zarodków ludzkich dla celów badawczych, to znaczy zniszczenie ich lub badania na komórkach macierzystych, pobranych od nich, są niedopuszczalne”.

«« | « | 1 | 2 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
29°C Piątek
wieczór
26°C Sobota
noc
20°C Sobota
rano
22°C Sobota
dzień
wiecej »