Filipiny: Krucjata różańcowa

W obronie życia i rodziny filipiński Kościół podjął Krucjatę Różańca. Projekt duszpasterski episkopatu wiąże się ściśle z forsowanym przez prezydenta Filipin nowym prawem o kontroli narodzeń, które po czteroletnim procesie legislacyjnym jest już na etapie końcowym. Filipińscy biskupi apelują do wyznawców Chrystusa na całym świecie, by włączyli się do modlitwy w intencji życia w ich kraju.

Do 16 stycznia chcą oni, by na całym świecie odmówiono milion różańców w intencji nienarodzonych.

Nowa ustawa o planowaniu rodziny wyklucza co prawda aborcję, ale narzuca rodzicom ograniczenie rodziny do dwójki potomstwa. Filipiński episkopat od początku sprzeciwiał się nowemu prawu podkreślając, że jest ono antyrodzinne i ingeruje zbyt znacznie w sprawy małżeńskie. Ustawa zachęca też kobiety do dobrowolnej sterylizacji. Filipińscy biskupi mają nadzieję, że uda się jeszcze dojść do rozwiązać kompromisowych, dlatego powołali własny zespół ekspercki przed rozmowami z administracją prezydenta.

Do obrony życia, małżeństwa i rodziny zachęcił także Kościół na Filipinach Benedykt XVI.

Ewangelia głoszona na Filipinach od ponad czterech wieków ma być nadal zaczynem dla tamtejszego społeczeństwa. Podkreślił to Papież, przyjmując pierwszą, 35-osobową filipińskich biskupów przybyłych z wizytą ad limina Apostolorum. Benedykt XVI zwrócił uwagę na znaczenie, jakie ma publiczne świadectwo Kościoła. Przypomniał, że dzięki jasnemu przedstawianiu ewangelicznej prawdy o Bogu i człowieku kolejne pokolenia gorliwych duchownych i świeckich Filipińczyków zabiegały o coraz sprawiedliwszy porządek społeczny. Przytoczył nauczanie Soboru Watykańskiego II o proroczej funkcji Kościoła. By mógł ją spełniać, konieczna mu jest swoboda głoszenia wiary i nauki społecznej oraz wydawania osądu moralnego „również o sprawach, które dotyczą porządku politycznego, zwłaszcza gdy wymagają tego fundamentalne prawa osoby albo zbawienie dusz” (Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, 76).

„Zachęcam Kościół na Filipinach, by starał się pełnić swą rolę we wspieraniu życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci oraz w obronie małżeństwa i rodziny – powiedział Papież. – W tych dziedzinach promujecie prawdy o człowieku i społeczeństwie, które wynikają nie tylko z Bożego objawienia, ale również z prawa naturalnego. Porządek ten dostępny jest ludzkiemu rozumowi, dając podstawę do dialogu i głębszego rozeznania przez wszystkich ludzi dobrej woli. Odnotowuję też z uznaniem starania Kościoła o zniesienie kary śmierci w waszym kraju. Specyficzną dziedziną, w której Kościół musi zawsze dać słyszeć swój głos, są środki społecznego przekazu i media. Zadaniem całej wspólnoty katolickiej jest przekazywanie napełnionej nadziej wizji wiary i moralności, by zachęcać i wspierać rada Filipińczyków w ich drodze do pełnego życia w Chrystusie. Trzeba przemawiać do społeczeństwa jednym pozytywnym głosem poprzez tradycyjne i nowe media, aby ewangeliczne orędzie miało coraz większy wpływ na ludność kraju. Ważne jest, by obeznani ze środkami społecznego przekazu katolicy świeccy przedstawiali w nich przesłanie chrześcijańskie w przekonujący i atrakcyjny sposób.” – powiedział Benedykt XVI.

„Jeśli Chrystusowa Ewangelia ma być zaczynem filipińskiego społeczeństwa, cała wspólnota katolicka musi zwracać uwagę na siłę prawdy głoszonej z miłością” – powiedział Ojciec Święty. Wskazał też na znaczenie, jakie dla misji ewangelizacyjnej Kościoła na Filipinach ma jego pomoc charytatywna ubogim, a także walka z szerzącą się korupcją.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
26°C Piątek
noc
24°C Piątek
rano
33°C Piątek
dzień
34°C Piątek
wieczór
wiecej »