Błędy w YOUCAT sprostowane

Niewłaściwe tłumaczenie z tekstu niemieckiego jest powodem kilku błędów zawartych w polskiej wersji katechizmu dla młodych YOUCAT - orzekła Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski po przeanalizowaniu tekstu.

W przekazanym KAI oświadczeniu Komisja wskazuje niewłaściwie przetłumaczone miejsca i prostuje zawarte treści. Wszystkie poprawki, które zostały zasugerowane przez Komisję, zostały naniesione w drugim wydaniu katechizmu YOUCAT, a całość zatwierdził bp Marek Mendyk, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP. Poprawiona wersja YOUCAT ukaże się drukiem na przełomie października i listopada 2011 r.

 

Oświadczenie Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski po zakończeniu prac związanych z wprowadzeniem poprawek do polskiego tłumaczenia Katechizmu dla młodych YOUCAT:

Po ukazaniu się informacji prasowych o błędach w polskiej wersji katechizmu dla młodych YOUCAT i wydaniu oświadczenia przez Komisję Wychowania Katolickiego KEP, natychmiast powołano specjalną komisję weryfikacyjną, na czele której stanął o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMCap, kierownik Katedry Historii Teologii Moralnej KUL. W skład komisji weszli również: ks. dr hab. Krzysztof Guzowski, prof. KUL, oraz dr Adam Zadroga, natomiast kwestie tłumaczenia z języka niemieckiego (język oryginału katechizmu) rozstrzygnięto przez konsultacje z germanistą dr. hab. Piotrem Kołtunowskim, profesorem UMCS w Lublinie.

Podczas prac komisja stwierdziła istnienie kilku błędów, które dotyczą głównie trzech punktów: 149 i 382 oraz tekstu na marginesie zamieszczonego na stronie 225:

a) kwestia zawarta w numerze 149 wynikła z niewłaściwego tłumaczenia tekstu niemieckiego, gdzie zamiast słowa „adoracja” wskazano na modlitwę i odpowiedź była nieadekwatna do pytania, co powodowało błędne wyjaśnienie danej kwestii. Obecnie ten punkt został poprawiony i zyskał brzmienie, które nie budzi wątpliwości, jeśli chodzi o nauczanie Kościoła;

b) zagadnienie dotyczące eutanazji zawarte w numerze 382 jest nieprecyzyjnie ujęte już w wersji niemieckiej, co samo w sobie powoduje nieporozumienie. Dosłowne przetłumaczenie tego tekstu doprowadziło do wpisania błędnego stwierdzenia, które jest niezgodne z nauczaniem Kościoła. W poprawionym wydaniu katechizmu jest wyraźne odróżnienie eutanazji biernej (zwaną niekiedy pośrednią) od zaniechania uporczywej terapii;

c) trzecia kwestia dotyczy nieprecyzyjnego przetłumaczenia wypowiedzi Ojca Świętego Benedykta XVI zawartej w książce „Światłość świata”, a znajdującej się na marginesie tekstu YOUCAT na str. 225. Obecnie tłumaczenie tej wypowiedzi Papieża jest zaczerpnięte z wydanej przez Znak książki „Światłość świata” i nie budzi wątpliwości co do zgodności z tym, co rzeczywiście chciał przekazać Benedykt XVI.

Inne zauważone nieścisłości i uchybienia dotyczące różnych kwestii językowych i stylistycznych zostały bardziej doprecyzowane. Niektóre z uchybień mają charakter powtórzenia obecnych w świadomości wielu katolików nieprecyzyjnych stwierdzeń z zakresu teologii i prawa kanonicznego. Nie powodują one jednak bezpośredniego przełożenia tych stwierdzeń na błędne postępowanie katolików, a co za tym idzie, nie dyskwalifikują będącego w obiegu obecnego wydania katechizmu YOUCAT. Wszystkie poprawki, które zostały zasugerowane przez komisję, zostały naniesione w drugim wydaniu katechizmu YOUCAT, a całość zatwierdził bp Marek Mendyk, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP. Poprawiona wersja YOUCAT ukaże się drukiem na przełomie października i listopada 2011 r.

Na stronie Wydawnictwa Edycja Świętego Pawła (www.edycja.pl), polskiego wydawcy YOUCAT, zostanie zamieszczona stosowna errata do pierwszego wydania katechizmu.

Jednocześnie, oceniając wartość merytoryczną katechizmu YOUCAT, komisja oświadczyła: „Katechizm dla młodzieży jest cenną propozycją katechetyczną i ewangelizacyjną wychodzącą naprzeciw potrzebom ludzi młodych i służącą do przystępnego i syntetycznego przybliżenia i wyjaśnienia podstawowych prawd katolickiej wiary i moralności. Zaletą YOUCAT jest nie tylko młodzieżowa forma języka i grafiki, ułatwiająca zrozumienie, ale nade wszystko jego poważna zawartość treściowa, mająca charakter głębokiego i rzetelnego wnikania w treść tego, w co wierzy i czego naucza Kościół katolicki. YOUCAT nie tylko podaje pewne stwierdzenia, ale je wyjaśnia i uzasadnia, czyniąc to w formie przystępnej i zrozumiałej dla przeciętnego młodego czytelnika.

YOUCAT jest ważnym narzędziem, które może służyć jako punkt wyjścia w dyskusji z młodymi na temat wiary i moralności. Warto go uczynić przedmiotem katechezy i spotkań w grupach oraz zalecić do lektury indywidualnej.

bp Marek Mendyk
Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| YOUCAT

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
12°C Niedziela
wieczór
10°C Poniedziałek
noc
8°C Poniedziałek
rano
9°C Poniedziałek
dzień
wiecej »