40 proc. długotrwale bezrobotnych

Blisko 40 proc. z ponad 170 tys. zarejestrowanych jako bezrobotni w woj. śląskim to osoby długotrwale pozbawione zatrudnienia. W niektórych częściach regionu długotrwale bezrobotni stanowią blisko połowę wszystkich zarejestrowanych.

Najbardziej narażone na brak pracy są osoby po 50. roku życia, z niskim wykształceniem, a także byli więźniowie - wskazują specjaliści i przypominają, że długookresowe bezrobocie należy do głównych przyczyn wykluczenia społecznego.

Problemowi bezrobocia i związanej z nim marginalizacji poświęcona była konferencja, zorganizowana w czwartek w Katowicach w ramach trwającego Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.

Uczestniczący w spotkaniu dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu Jacek Kudzior zaznaczył, że walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym musi opierać się na współpracy różnych podmiotów. "To nie może być jednostronne działanie czy też prowadzone przez jedną instytucję. Tylko współpraca wielu instytucji zajmujących się podobną problematyką może odnieść sukces" - powiedział Kudzior.

Choć stopa bezrobocia w woj. śląskim jest niższa niż średnia krajowa (9,5 proc wobec 11,5 proc.) to jednak pod względem liczby osób bezrobotnych - prawie 174 tys. - region zajmuje drugie miejsce w kraju.

Specjaliści podkreślają, że przyczyną ubożenia i wykluczenia społecznego jest często bezrobocie strukturalne, zwłaszcza długookresowe. Jak podała Barbara Kubica z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, spośród wszystkich zarejestrowanych jako bezrobotni w regionie aż 66 tys., czyli około 40 proc., to osoby długotrwale bezrobotne - w minionych dwóch latach przepracowały mniej niż 12 miesięcy.

Kubica zaznaczyła, że problem bezrobocia w różnym stopniu dotyka poszczególnych części województwa, dlatego możliwość znalezienia pracy determinuje często miejsce zamieszkania. W aż 13 śląskich powiatach zarejestrowanych jest co najmniej 2 tys. długotrwale bezrobotnych. Najgorsza sytuacja jest w Bytomiu, Częstochowie oraz powiatach zawierciańskim i myszkowskim. Długotrwale bezrobotni stanowią tam prawie połowę wszystkich zarejestrowanych.

Na wykluczenie i marginalizację są szczególnie narażeni bezrobotni z niskim wykształceniem, bądź kwalifikacjami niedopasowanymi do rynku pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach podaje, że wśród zarejestrowanych bezrobotnych co czwarty nie posiada kwalifikacji zawodowych, wyższe wykształcenie ma co dziewiąty.

Jednym z czynników decydujących o znalezieniu pracy jest wiek. Najtrudniej podjąć pracę osobom powyżej 50. roku życia. Najłatwiej zatrudnienie podejmują osoby do 25. roku życia.

Innym wskazywanym przez specjalistów czynnikiem decydującym o możliwości podjęcia pracy jest niepełnosprawność. Co prawda, spośród 400 tys. śląskich niepełnosprawnych powyżej 16. roku życia znikomy odsetek stanowią bezrobotni poszukujący pracy, jednak osoby te zwykle pobierają rentę lub osiągają inny dochód, co uniemożliwia im uzyskania statusu bezrobotnego.

Wyjątkowo podatną na marginalizację grupą społeczną są byli więźniowie, którzy nie podjęli pracy po odbyciu kary. W woj. śląskim takich osób jest 3,7 tys.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
22°C Sobota
wieczór
20°C Niedziela
noc
17°C Niedziela
rano
26°C Niedziela
dzień
wiecej »