Stolica Apostolska 2010

Wykaz najważniejszych wydarzeń roku 2010 w Watykanie.

Oto przegląd najważniejszych tego rodzaju wydarzeń:

STYCZEŃ

10 – podczas Mszy św. w Kaplicy Sykstyńskiej papież ochrzcił 14 dzieci.

11 – w czasie spotkania z dyplomatami akredytowanymi przy Stolicy Apostolskiej Ojciec Święty omówił najważniejsze zagadnienia międzynarodowe minionego roku i pokreślił, że Kościół ma obowiązek troski o losy całej ludzkości. Przypomniał też, że ochrona środowiska naturalnego i życia ludzkiego jest niezbędnym warunkiem wszelkich dążeń pokojowych.

16 – papież otrzymał honorowe obywatelstwo Fryzyngi w Bawarii.

17 – w czasie odwiedzin rzymskiej synagogi Ojciec Święty zapewnił, że Kościół katolicki nadal pragnie utrzymywać więzi braterstwa i przyjaźni z ludem Przymierza.

LUTY

20 – papież otrzymał 1. egzemplarz nowego wydania „Annuario Pontificio” na rok 2010. Wynika z niego m.in., że na koniec 2008 r. na świecie było 1 147 mln katolików – o 1,7% więcej niż rok wcześniej i stanowią oni obecnie 17,4% ludności świata. Kapłanów było w tym czasie 409 tys. (niemal bez zmian), biskupów – ponad 5 tys., Kościół zaś dzielił się na prawie 3 tys. jednostek terytorialnych różnego szczebla (diecezje, prałatury terytorialne, wikariaty i administratury apostolskie i inne)

27 – przewodniczący Papieskiej Rady Kultury abp Gianfranco Ravasi zapowiedział utworzenie specjalnej fundacji pod nazwą „Dziedziniec wiary” dla niewierzących zainteresowanych życiem duchowym i dialogiem z katolicyzmem. Będzie to spełnienie słów Benedykta XVI na ten temat, wypowiedzianych w grudniu 2009 na przedświątecznym spotkaniu z Kurią Rzymską.

MARZEC

13 – ks. prał. Charles Scicluna z Kongregacji Nauki Wiary przedstawił nowe procedury kościelne dotyczące przypadków molestowania seksualnego przez duchownych. Poinformowano, że co roku zgłaszanych jest ok. 250 takich przypadków, przy czym jedynie 10% z nich ma związek z pedofilią, 60% – to czynności homoseksualne i 30% – heteroseksualne wobec młodzieży powyżej 15. roku życia. W 10% przypadków papież przeniósł winnych do stanu świeckiego a w dalszych 10% uczynili to oni sami. W większości przypadków Stolica Apostolska zabrania takim duchownym, ze względu na ich wiek, sprawowania publicznego sprawowania czynności kapłańskich i udzielania sakramentów, zalecając im jednocześnie pokutę i modlitwę.

17 – w łonie Kongregacji Nauki Wiary powstała międzynarodowa komisja ds. badania objawień w Međugorju z kard. Camillo Ruinim na czele.

20 – w Watykanie ogłoszono tekst listu papieża do katolików Irlandii (podpisany dzień wcześniej) w związku z przypadkami nadużyć seksualnych wobec nieletnich, jakich w ciągu minionych dziesięcioleci dopuszczali się duchowni katoliccy w tym kraju. Wyrażał on zarówno uznanie dla wkładu Kościoła na Zielonej Wyspie do dzieła ewangelizacji całego kontynentu, jak i surowe potępienie tego, co wydarzyło się tam w ostatnich dziesięcioleciach. Ojciec Święty wezwał tamtejszy episkopat i duchowieństwo do rocznej pokuty za grzechy pedofilii, a wiernych do modlitewnego i duchowego wspierania swych księży; zapowiedział też przeprowadzenie przez specjalną komisję watykańską wizytacji tego kraju.

22 – Watykan uruchomił dwie strony internetowe: www.resources.va i www.twitter.com/news_va_en

29 – w Wielki Poniedziałek papież przewodniczył Mszy św. z okazji 5. rocznicy śmierci Jana Pawła II; koncelebransami było wielu biskupów i księży, również z Polski, w tym kard. Stanisław Dziwisz. W kazaniu papież przypomniał postać swego poprzednika, wezwał wszystkich, aby byli świadkami wiary, nadziei i miłości, których uczył papież Wojtyła, Polakom zaś powiedział, że powinni być z niego dumni i świadczyć o nim.

KWIECIEŃ

12 – Watykan ogłosił przewodnik z wyjaśnieniami mającymi ułatwić właściwe rozumienie procedur kanonicznych Kongregacji Nauki Wiary (zob. 13 III) stosowanych w przypadku nadużyć seksualnych, jakich dopuszczali się duchowni. Podstawą tych działań są Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 i motu proprio „Sacramentorum sanctitatis tutela” Jana Pawła II z 30 IV 2001.

17-18 – podróż Benedykta XVI na Maltę.

19 – uroczysty obiad w Sali Książęcej Pałacu Apostolskiego w Watykanie z okazji 5. rocznicy wyboru Benedykta XVI z udziałem m.in. 46 kardynałów, dygnitarzy Kurii Rzymskiej i najbliższych współpracowników Ojca Świętego.

29 – w Watykanie ukazał się nowy Rocznik Statystyczny Kościoła Katolickiego na 2010 r. Wynika z niego, że na świecie żyje obecnie 1166 mln katolików, przy czym najszybszy wzrost ich liczby nastąpił w Afryce – o 33% i w Azji – o 15%, w Europie liczba ta prawie się nie zmieniła.

30 – papież spotkał się w Watykanie z pięcioma biskupami-wizytatorami Legionistów Chrystusa. Wizytacja – na polecenie papieża – trwała od 25 lipca 2009, gdy ujawniono nowe fakty potwierdzające zarzuty nadużyć seksualnych przeciw założycielowi zgromadzenia, ks. Marcialowi Macielowi Degollado z Meksyku (1920-2008).

MAJ

2 – Benedykt XVI w Turynie w związku z trwającym obecnie wystawieniem na widok publiczny Całunu

11-14 – podróż papieża do Portugalii

31 – w Watykanie zapowiedziano, że jesienią tegoż roku czterej hierarchowie z Wielkiej Brytanii, USA i Kanady rozpoczną wizytację apostolską niektórych diecezji w Irlandii, Kongregacja Wychowania Katolickiego będzie koordynowała podobną wizytację miejsc kształcenia duchownych irlandzkich w tym kraju i w Rzymie a Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego – wizytację klasztorów męskich i żeńskich na Zielonej Wyspie.
 

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
12°C Czwartek
dzień
13°C Czwartek
wieczór
11°C Piątek
noc
12°C Piątek
rano
wiecej »