Ekumenizm po polsku

Można sobie życzyć, aby Kościoły chrześcijańskie w Polsce w większej ilości spraw mówiły jednym głosem – podkreśla sekretarz Rady Episkopatu ds. Ekumenizmu ks. Sławomir Pawłowski SAC.

 Jego zdaniem dotyczy to ustosunkowania się do wydarzeń na arenie ogólnoświatowej, europejskiej czy krajowej, a także w sprawie moralnej oceny niektórych zjawisk. W przekazanym KAI opracowaniu ks. Pawłowski opisuje osiągnięcia, braki i wyzwania jakie stają przed Kościołami w Polsce. Jutro rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Polska może poszczycić się posiadaniem gremium ekumenicznego, które zaistniało przed powstaniem Światowej Rady Kościołów. Polska Rada Ekumeniczna swymi korzeniami sięga czasów II wojny światowej. Formalnie została zarejestrowana w 1946 roku, tj. dwa lata przed oficjalnym powołaniem do życia Światowej Rady Kościołów.

W jej skład wchodzi aktualnie siedem Kościołów:

− Kościół Chrześcijan Baptystów,
− Kościół Ewangelicko-Augsburski,
− Kościół Ewangelicko-Metodystyczny,
− Kościół Ewangelicko-Reformowany,
− Kościół Polskokatolicki,
− Kościół Starokatolicki Mariawitów,
− Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny

Status członków stowarzyszonych posiada Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Towarzystwo Biblijne w Polsce.

Komisja (obecnie Rada) Konferencji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu została powołana do życia przez Konferencję Episkopatu Polski dnia 10 lutego 1966 r.

Każda diecezja posiada przy kurii biskupiej referat lub referenta odpowiedzialnego za pracę ekumeniczną w diecezji. W grudniu każdego roku odbywa się Ogólnopolski Zjazd Referentów Ekumenicznych ze wszystkich polskich diecezji.


1. Dokonania polskiego ekumenizmu duchowego (i duszpasterskiego)

Do kalendarza życia Kościołów w Polsce na stałe wszedł Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W większych miastach i w seminariach duchownych urządzane są z chrześcijanami różnych wyznań wspólne nabożeństwa. Stosuje się gościnną wymianę kaznodziei. Materiały na ten Tydzień, przygotowywane wspólnie przez Światową Radę Kościołów i Papieską Radę ds. Jedności Chrześcijan, są tłumaczone i adaptowane do warunków polskich przez Radę Konferencji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu oraz Polską Radę Ekumeniczną. Od 1998 r. ukazuje się ona w Polsce w postaci broszury.
W 2010 r. polskie środowisko ekumeniczne miało zaszczyt przygotowywać materiały na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan na 2012 r., które po adaptacji przez Światową Radę Kościołów i Papieską Radę ds. Jedności Chrześcijan będą rozesłane na cały świat.

Coraz częściej, również poza styczniem, zwykle w większych miastach lub w niektórych klasztorach urządzane są stałe cykle nabożeństw ekumenicznych przez cały rok, raz w miesiącu.
Wielki Post bywa w Polsce czasem wielu ekumenicznych Dróg Krzyżowych.
Polska młodzież pielgrzymuje do wspólnoty ekumenicznej w Taizé oraz licznie bierze udział w organizowanych przez tę wspólnotę Europejskich Spotkaniach Młodych.
Od 1993 r. odbywają się w sierpniu piesze ekumeniczne pielgrzymki do Wilna. Od roku 2001 wyruszają one z Białegostoku. Pielgrzymi mają do pokonania 280 km w ciągu 10 dni, nawiedzając po drodze prawosławne i katolickie kościoły.
Od 2005 roku odbywają się pielgrzymka pomiędzy Magdeburgiem a Gnieznem, szlakiem cesarza Ottona III, z udziałem protestantów i katolików. W ciągu kilku lat ustaliła się formuła oficjalnej pielgrzymki. Wyrusza ona na przemian – raz z Gniezna, raz z Magdeburga, do grobu św. Wojciecha. Pielgrzymka ma charakter kameralny, co roku uczestniczy w niej kilkadziesiąt osób.
Charakter ekumeniczny, międzynarodowy oraz wielokulturowy, posiadają Zjazdy Gnieźnieńskie (obecna formuła od tzw. IV Zjazdu Gnieźnieńskiego w 2003 r.). Są one forum dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego oraz miejscem debaty, modlitwy i świadectw. Ich tematy (przykładowo: Quo vadis, Europo?, Europa dialogu, Człowiek drogą Europy, Rodzina nadzieją Europy) odzwierciedlają najbardziej palące problemy społeczeństw europejskich. Przykładowo, jednym z ważniejszych znaków wspólnoty duchowej chrześcijan podczas tegorocznego Zjazdu (2010 r.) była „Ekumeniczna Droga Życia”.

Od 1994 roku, tradycyjnie w maju, odbywają się w Polsce Ekumeniczne Dni Biblijne. W niektórych miastach jego obchody wyszły z kościołów do ratuszy i domów kultury.
Polskie kobiety włączyły się w inicjatywę Światowych Dni Modlitwy Kobiet. W ponad stuletniej historii tej inicjatywy ekumenicznej liturgię tego nabożeństwa na rok 2005 po raz pierwszy napisały Polki.

Coraz bardziej opieka duszpasterska szpitali, więzień i wojska, bierze pod uwagę zróżnicowanie wyznaniowe. Oprócz wojskowego ordynariatu katolickiego istnieje także ordynariat prawosławny i ewangelicki. W niektórych szpitalach istnieją ekumeniczne kaplice.

 

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

TAGI| EKUMENIZM

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
12°C Środa
noc
9°C Środa
rano
15°C Środa
dzień
16°C Środa
wieczór
wiecej »